پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پیش‌بینی معاون وزیر راه و شهرسازی از قیمت مسکن

نیوزبانک-مظاهریان در خصوص "پیش بینی از وضعیت مسکن پس از مذاکرات لوزان" اظهار کرد: بخش مسکن ایران به صورت مستقیم تحت تاثیر روابط بین المللی و به خصوص توافق هستهای قرار نمیگیرد. بازار مسکن با تداوم ثباتی قیمت مواجه است.

مظاهریان در خصوص "پیش بینی از وضعیت مسکن پس از مذاکرات لوزان" اظهار کرد: بخش مسکن ایران به صورت مستقیم تحت تاثیر روابط بین المللی و به خصوص توافق هستهای قرار نمیگیرد. بازار مسکن با تداوم ثباتی قیمت مواجه است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از نسیم، حامد مظاهریان در خصوص پیشبینی از وضعیت مسکن پس از مذاکرات لوزان اظهار کرد: مسکن از جمله کالاهای غیرقابل مبادله در مراودات تجاری بینالمللی است و از طرف دیگر با توجه به خودکفایی کشور در تولید بخش قابل توجهی از مصالح ساختمانی در تولید مسکن نیاز به واردات مصالح ساختمانی نیست.

وی با بیان اینکه بخش مسکن ایران به صورت مستقیم تحت تاثیر روابط بینالمللی و به خصوص توافق هستهای قرار نمیگیرد ادامه داد: در زمان وضع تحریمهای اقتصادی علیه ایران، بخش مسکن تاثیرات مستقیم اندکی را از محدودیتهای ایجاد شده برای ایران پذیرفت. با توجه به تاثیرپذیری بخش مسکن از متغیرهای اقتصاد کلان و خرد به خصوص نرخ ارز، تورم عمومی و نقدینگی، رشد اقتصادی و قدرت خرید خانوار همچنین وضعیت بازارهای رقیب بخش مسکن، هرگونه تغییر در مراودات بینالمللی ناشی از توافق هستهای، میتواند از طریق متغیرهای مذکور بر بخش مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیرگذار باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تداوم ثبات قیمت در بازار به یک شرط خبر داد و گفت: پس از رفع تحریمها در کوتاه مدت (دوره زمانی چندماهه) به دلیل احتمال کاهش نرخ ارز، کاهش نرخ تورم (به خصوص تورم انتظاری) همچنین امکان جذب نقدینگیهای مازاد جامعه توسط بخش تولید و بازار سرمایه و عدم افزایش قابل توجه قدرت خرید خانوارها، پیشبینی میشود بازار مسکن با تداوم ثبات قیمت مواجه شود.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در میان مدت و بلند مدت نیز به دلیل افزایش قدرت خرید خانوار (ناشی از تقویت با وقفه تولید داخلی) و احتمال سوق نقدینگی از بازار سرمایه به بازار مسکن با یک وقفه زمانی (پس از سوددهی اولیه بازار بورس) همچنین با توجه به رکود فعلی حاکم بر ساختوساز و کاهش شدید پروانههای ساختمانی در سال گذشته، این احتمال وجود دارد که بازار مسکن پس از یک دوره زمانی با افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش ملایم قیمت مواجه شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۱٤ ۱۱:٠٤:٣٤
کلمات کلیدی :