پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی بانک مرکزی منتشر شد

جزئیات شاخص های ماهانه اقتصادی

فروش سفته نسبت به سال گذشته 54 درصد رشد کرد

نیوزبانک-بانک مرکزی ایران جزئیات شاخص های ماهانه اقتصادی را منتشر کرد.

بانک مرکزی ایران جزئیات شاخص های ماهانه اقتصادی را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقلق از میزان، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه سال 93 به عدد 216.8 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 92 به ترتیب 1.3 درصد و 16.2 درصد افزایش یافته است.شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفند ماه سال 93 به عدد 208.5 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.4 درصد و 11.3 درصد افزایش یافته است.شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در اسفند ماه سال 03 به عدد 252.4 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه قبل به ترتیب 2.4 درصد و 5.5 درصد کاهش داشته است.متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال 93 به عدد 203.2 بالغ شد که در مقایسه با سال 92 معادل 15.6 درصد افزایش نشان می دهد.متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران در سال 93 به عدد 204.5 بالغ شد که نسبت به سال قبل 14.8 درصد افزایش نشان می دهد.متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در سال 93 به عدد 271.7 رسید که در مقایسه با سال 92 معادل 0.5 درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص دستمزد کارگران

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در اسفند ماه سال 03 به عدد 232.2 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.8 درص و 17.8 درصد افزایش داشته است.
در این ماه شاخص های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 212.8 و 231.9 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 0.3 درصد و 0.6 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 92 به ترتیب 13.9 درصد و 14.1 درصد افزایش داشته است.
متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در سال 93 به عدد 219.2 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 20 درصد افزایش نشان می دهد.

آمار فروش سفته و برات در تهران

در اسفند ماه سال 93 حدود 148.8 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.6 درصد و 54.6 درصد افزایش یافته است.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اسفند ماه سال 93 بالغ بر 1.6 هزار برگ سفته و برات به مبلغب معادل 213.9 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۱٣ ۱٣:٠٧:۲٦