پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی:

سال پایه آماری بانک مرکزی ۹۵ می‌شود

نیوزبانک-مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت:سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه آماری جدید انتخاب شده است.

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت:سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه آماری جدید انتخاب شده است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از تسنیم، علیرضا مقتدایی در ارتباط با برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه آماری، به تسنیم اظهار داشت: بر اساس توصیه های بین المللی و با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی ،تجدید نظر در سال پایه آماری که شامل به هنگام سازی چارچوبها و ضرایب مورد استفاده در محاسبات می باشد در فواصل زمانی معین انجام میگیرد.
وی افزود: تحولاتی چون گسترش شهرها ،تغییرات جمعیتی و تحولات صنعتی، تغییر شیوههای فنآوری، تغییر میزان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی و پیدایش کالاهای جدید در بازار و به تبع آنتغییرات توزیع درآمد را موجب میگردد که الگوی مصرفی خانوارها، ترکیب اقلام تولیدی در کشور، صادرات و واردات و تمایل به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی دستخوش این تغییر خواهد شد.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص هایی که تغییرات مذکور را اندازه می گیرند نیز می بایست با وضعیت تغییر یافته در طول زمان هماهنگ و سازگار شوند که اصطلاحاً به آن تجدید نظر در سال پایه شاخص های اقتصادی می گوییم، افزود: طرح تجدید نظر در سال پایه شاخص های اقتصادی یکی از مهمترین فعالیتهای آماری در کشور است که بهعنوان یک طرح ملی با موافقت مقامات ارشد کشور صورت میپذیرد.
وی هدف اصلی این طرح را شامل به روزآوری چارچوبهای آماری، مبنا قرار دادن یک سال مشخص بهعنوان سال پایه در محاسبات مربوط به شاخصها، ارتقاء روش ها، به روزآوری طرحهای در دست اجرا و افزودن طرحهای مناسب و مورد نیاز به گستره بررسیهای آماری بانک مرکزی دانست و گفت: اطلاعات بدست آمده از اجرای این طرح مبنای بسیار مهم و پایهای است که بر اساس آن سیاستهای پولی بانک مرکزی و در نتیجه دورنمای کلان اقتصادی کشور شکل خواهد گرفت.

* سال 95 سال جدید پایه آماری خواهد شد
مقتدایی ادامه داد: در حال حاضر پس از سال های 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376 و 1383و 1390 سال 1395 بهعنوان سال پایه جدید انتخاب شده است. اتصال شهرهای مورد بررسی از طریق پایگاه داده های تحت وب به مرکز، استفاده از نرمافزارهای جدید در اجرای مراحل مختلف طرح، تهیه و به روزآوری نقشههای هم مقیاس (علی رغم رشد و گسترش شهرها) و تطابق هرچه بیشتر روش ها و فرآیندها با استانداردهای بین المللی از جمله امکانات سخت افزاری و نرم افزاری است که بانک مرکزی در تجدید نظر سال 1395 از آن بهره می برد.
وی با بیان اینکه در بانک مرکزی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بهعنوان مسئول اجرای طرح تجدیدنظر سال پایه، از ابتدای سال 1394 با تدوین برنامه عملیاتی اجرای طرح تجدیدنظر، به تهیه و اصلاح نقشههای شهرهای مورد بررسی پرداخته است، تصریح کرد: پس از دریافت اطلاعات حاصل از انجام کار میدانی، نسبت به پالایش دادهها و همچنین رفع مغایرتهای موجود در اطلاعات مندرج در نقشهها و اطلاعات دریافتی از بررسی میدانی اقدام می نماید.
به گفته مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی افزود: پس از تکمیل و تصحیح بلوکها، عملیات فهرستبرداری و ثبت اطلاعات مورد نیاز خانوارهای ساکن در هر بلوک جهت انتخاب خانوارهای نمونه انجام می گیرد که تا سال پایه بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
مقتدایی ادامه داد: در فرایند تجدید نظر همه همکاران مدیریت کل آمارهای اقتصادی شامل متصدیان جمع آوری اطلاعات، مسئولان واحدهای آماری ،روسای دوایر ، کارشناسان، معاونین، مدیران در دو اداره تحقیقات و مطالعات آماری و اداره آمار اقتصادی علاوه بر انجام وظایف طرح های آماری جاری، فعالیت های مربوط به طرحهای موازی مربوط به سال پایه جدید را به انجام رسانده تا این پروژه مهم ملی به سر انجام برسد.
وی همچنین تأکید کرد: فاصله زمانی تغییر در سال پایه مطابق با اصول علمی ، استانداردهای آماری و توصیه های بین المللی انجام می گیرد. برای مثال در خصوص شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با دور شدن از سال پایه و ایجاد تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی کشور، سلیقه مصرفی خانوار ها به تبع آن قیمت های نسبی، ضرایب اهمیت و ترکیب اقلام مشمول شاخص نسبت به وضعیت در سال پایه قبل تغییر می کند لذا بر اساس مطالعات انجام گرفته هر زمان که ضرورت تغییردر سال پایه تشخیص داده شود فعالیت های مربوطه برنامه ریزی و اجرا می گردد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۱٣ ۱٠:٠۱:۲۲

اخبار مرتبط