پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی اداره آمار اقتصادی،

شاخص بهای تولید کننده در ایران اعلام شد

نیوزبانک-شاخص بهای تولید کننده در ایران از سوی اداره آماراعلام شد.

شاخص بهای تولید کننده در ایران از سوی اداره آماراعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل است:
- شاخص بهای تولید کننده در ایران در فروردين ماه 1394 به عدد209.0 رسيد که نسبت به ماه قبل0.2 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در فروردين ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.9 درصد افزایش داشته است.
- شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1393 بهمیزان14.1 درصد افزایش نشان میدهد.

درصد تغيير شاخص كل بهاي توليد كننده در ايران

خلاصه نتايج شاخص بهاي توليد كننده در ايران-فروردین

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/٠٨ ۱٠:٠۲:٠٦

اخبار مرتبط