پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دلار پس از 11 روز رشد کرد

تقلای فردایی‌ها در وقت اضافه

نیوزبانک-روند بازار ارز روز دوشنبه تحت تاثیر عواملی از جمله تاثیر فعالیتهای معاملهگران فردایی در آخرین ساعات کار بازار در روز یکشنبه بود. در ساعات ابتدایی روز دوشنبه، قیمت دلار تحت تاثیر سوداگری و تحرکات بازیگران آتی در روز یکشنبه، افزایش قیمت درهم و خبر تلاش جمهوریخواهان برای افزودن متمم به طرح نظارت کنگره بر توافق، قرار گرفت.

روند بازار ارز روز دوشنبه تحت تاثیر عواملی از جمله تاثیر فعالیتهای معاملهگران فردایی در آخرین ساعات کار بازار در روز یکشنبه بود. در ساعات ابتدایی روز دوشنبه، قیمت دلار تحتتاثیر سوداگری و تحرکات بازیگران آتی در روز یکشنبه، افزایش قیمت درهم و خبر تلاش جمهوریخواهان برای افزودن متمم به طرح نظارت کنگره بر توافق، قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،روند بازار ارز روز دوشنبه تحت تاثیر عواملی از جمله تاثیر فعالیتهای معاملهگران فردایی در آخرین ساعات کار بازار در روز یکشنبه بود. در ساعات ابتدایی روز دوشنبه، قیمت دلار تحتتاثیر سوداگری و تحرکات بازیگران آتی در روز یکشنبه، افزایش قیمت درهم و خبر تلاش جمهوریخواهان برای افزودن متمم به طرح نظارت کنگره بر توافق، قرار گرفت.

به نقل از دنیای اقتصاد، این عوامل موجب شدند بهای دلار به نزدیک سطح 3350 تومان برسد، هر چند که در ادامه روز بازیگران بازارساز رسمی با هدف مدیریت نوسانات بازار به فروش ارز پرداختند تا بخشی از افزایش ابتدایی روز جبران شود و نهایتا دلار با قیمت 3335 تومان به کار خود پایان دهد، رقمی که 5 تومان بالاتر از روز یکشنبه بود. این اولین افزایش این ارز پس از 11 روز بود. در هفتمین روز اردیبهشتماه بهای سکه نیز تحتتاثیر دلار هزار تومان بالا رفت و به قیمت 952 هزار تومان رسید. البته با افزایش بهای اونس در بعدازظهر دوشنبه احتمال افزایش بیشتر قیمت سکه در بازار امروز وجود دارد.

تغییر مسیر دلار
روز گذشته قیمت دلار پس از 11 روز تغییر مسیر داد تا در مقاطعی از روز به سطح 3350 تومان نزدیک شود. روز دوشنبه شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت 3340 تومان آغاز کرد که افزایشی 10 تومانی نسبت به روز یکشنبه داشت. شروع افزایشی، هیجانات و تحرکات معاملهگران غیررسمی را نسبت به روزهای پیشین افزایش داد و تا ساعت یک بعدازظهر بهای دلار به 3345 تومان رسید، هر چند که پس از ثبت این قیمت این ارز تا حدی تحتتاثیر فروش ارز بازیگران بازارساز رسمی در مسیر کاهشی قرار گرفت و نهایتا تا ساعت 4 بعدازظهر به قیمت 3335 تومان رسید. برخی فعالان علت افزایش ابتدایی روز را عدم مداخله بازیگران بازارساز در بازار عنوان کردند، هر چند که به گفته آنها زمانی که درجه نوسان بالاتر رفت، این گروه وارد بازار شدند و مانع افزایش بیشتر قیمت شدند.

افزایش سه اهرمی
روز دوشنبه قیمت دلار تحتتاثیر یک عامل واقعی، یک عامل انتظاری و یک عامل سوداگرانه قرار گرفت. به گفته شماری از فعالان در ساعات پایانی روز یکشنبه و پس از خروج بازیگران بازارساز رسمی، برخی بازیگران آتی و غیررسمی با انجام معاملاتی زمینه بالا رفتن قیمت را فراهم کردند. در حالیکه تا ساعت 6 بعدازظهر روز یکشنبه، نرخ فروش بین دلالان 3318 تومان بود، پس از این ساعت و تعطیلی اکثر مراکز رسمی فروش، شاخص بازار ارز در مسیر افزایشی قرار گرفت. در ساعات پایانی روز یکشنبه، برخی بازیگران آتی و معاملهگران غیررسمی که احساس کرده بودند، قیمت دلار به کف خود رسیده است، شروع به خرید دلار کردند و در نتیجه نرخ آغازین روز بعد را تحتتاثیر قرار دادند.
این معاملهگران با کاهش فاصله نرخ فروش بازیگران بازارساز رسمی با نرخ بازار غیررسمی به این نتیجه رسیدند که نهاد سیاستگذار تمایلی به کاهش بیشتر قیمت ندارد و در نتیجه به خرید ارز پرداختند. البته به اعتقاد شماری از فعالان، هدف بازیگران آتی از خرید ارز بیشتر جلوگیری از ضرر پیشخریدهای ارزی روز دوشنبه بود، چرا که برخی از آنها دلار روز دوشنبه را با قیمتهای بالاتر از نرخ نقدی پیشخرید کرده بودند. تلاشهای این گروه موجب شد که دلار روز چهارشنبه با نرخ 3336 تومان میان دلالان، معاملات خود را آغاز کند، رقمی که حدود 18 تومان بالاتر از قیمت این گروه درساعت 6 بعدازظهر روز گذشته بود؛ البته این افزایش تنها منجر به 10 تومان رشد دلار بر تابلوی صرافیهای مجاز شد.
اما دوشنبه پس از افزایش ابتدایی تحتتاثیر رفتارهای سوداگرانه، قیمت دلار در ادامه روز تحتتاثیر تقاضای واقعی درهم امارات قرار گرفت. فعالان بازار اعتقاد دارند که نرخ درهم امارات، جهت دهنده قیمت به بازار داخلی است. به گفته یکی از آنها در اواسط روز گذشته قیمت درهم نسبت به ابتدای روز بالا رفت؛ علت افزایش درهم معمولا بالا رفتن تقاضای تجار است. رشد درهم تا حدودی تقاضا در بازار داخلی را بالا برد، چرا که شماری از معاملهگران در بازار داخلی احساس کردند در صورت افزایش بیشتر و برهم خوردن تفاوت قیمتی دو بازار تهران و دبی میتوانند از تبدیل ارزها به یکدیگر کسب سود کنند. به گفته فعالان عامل دیگری که در افزایش نرخ ارز موثر بود، به شماری اخبار پیرامونی و عوامل انتظاری مرتبط بود. تلاش جمهوریخواهان برای افزودن متممهایی به طرح نظارت کنگره بر توافق هستهای از عواملی است که تا حدی انتظارات فعالان را تحتتاثیر قرار داده بود. جمهوریخواهان تندرو بهدنبال راههایی هستند تا بتوانند دموکراتها را بیشتر تحتفشار قرار دهند. طرح نظارت کنگره بر توافق هستهای در صورت تصویب، این امکان را به نمایندگان کنگره میدهد که طی 30 روز توافق نهایی با ایران را بررسی کرده و در مورد آن نظر دهند.

1430165833.jpg

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/٠٨ ٠۹:۲۱:٣٧

اخبار مرتبط