پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از روز پدر تا بعثت پیامبر(ص) صورت خواهد گرفت:

صدور رایگان کارت شهروندی در شعب بانک شهر

نیوزبانک-در فاصله میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر تا عید مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، کارت شهروندی بانک شهر به صورت رایگان برای همه افتتاحکنندگان حساب صادر میشود.

در فاصله میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر تا عید مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، کارت شهروندی بانک شهر به صورت رایگان برای همه افتتاحکنندگان حساب صادر میشود.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، با هدف افزایش میزان استقبال و تسهیل شرایط بهرهمندی شهروندان از مزایای کارتهای شهروندی بانک شهر، کمپین بازاریابی صدور کارت شهروندی این بانک از میلاد حضرت علی(ع) تا مبعث حضرت رسول اکرم(ص) برای افتتاحکنندگان حساب به اجرا گذاشته خواهد شد.
بر این اساس، در این طرح، ضمن صدور رایگان کارت شهروندی برای هریک از مراجعهکنندگان، به پاس مشارکت آنان در این طرح و پیوستن به خانواده مشتریان بانک شهر، امتیازات ویژهای در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، این کارت علاوه بر دارا بودن ویژگی کارتهای شتابی در تمامی خدمات شهری قابل استفاده خواهد بود و از این طریق، مشکل مدیریت پول خُرد در سطح کشور تا حدود زیادی بر طرف میشود.
کیف پول اکترونیکی بانک شهر ابتدا به صورت کارت و در فاز بعد به صورت موبایلبانک و پرداخت NFC خواهد بود.
پیش از این نیز با استفاده از این کارت، امکان استفاده رایگان از خدمات سامانه اتوبوس تندرو(BRT) و متروی تهران فراهم شده بود که در ادامه اجرای طرح توسعه کارت شهروندی، خدمات مشابهای در سراسر کشور ارایه خواهد شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/٠٧ ۱٤:۲٠:٠٠
کلمات کلیدی :