پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

استاندار کرمانشاه:

پست بانک نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرات روستائیان به شهرها دارد

نیوزبانک-پست بانک ایران با حضور در مناطق روستائی و کمبرخوردار و ارائه خدمات متنوع بانکی، نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها دارد.

پست بانک ایران با حضور در مناطق روستائی و کمبرخوردار و ارائه خدمات متنوع بانکی، نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها دارد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،ابراهیم رضائی بابادی استاندار کرمانشاه در نشست مشترک با مهندس حسنزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک و هیأت همراه وی ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: حضور دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی پست بانک ایران در روستاها و مناطق محروم در همه نقاط کشور در راستای سهولت و آسایش روستائیان، اشتغالزائی، توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک و رونق اقتصادی است.
رضایی بابادی، برند جهانی پست بانک را مزیت مثبت برای این بانک در بازار رقابت بین بانکی در کشور دانست و گفت: باتوجه به رسالت خرده بانکداری و تمرکز اصلی آن بر ارائه خدمات متنوع بانکی در روستاها، مسئولان پست بانک ایران باید با بهرهمندی از تجربیات بانکهای مشابه خود در جهان از جمله گرامین بانک بنگلادش بتوانند درحوزه خردهبانکداری به صورت تخصصی ارائه خدمت کنند.
وی ضمن اشاره به حمایت همهجانبه از این بانک خدمترسان در مناطق روستائی و محروم افزود: تمامی دستگاههای اجرائی بهدنبال توسعه عدالت اجتماعی در روستاها هستند. از اینرو باید با ایجاد کارگروه توسعه روستائی و نیازسنجی روستائیان خدمات عمومی را در این مناطق گسترش داد.
استاندار کرمانشاه بر برگزاری جلسات و نشستهای مشترک همکاری بین دستگاههای اجرائی مرتبط با امور روستائی از جمله دهیاریها و صندوق توسعه روستائی تأکید کرد و بیانداشت: باید از محل درآمد حاصله از خدمات در این مناطق استفاده نموده و با بسیج همگانی و همدلی سطح خدمات عمومی را ارتقاء دهیم.
وی درپایان ضمن اشاره به اهمیت جایگاه پست، مخابرات و پست بانک ایران در راستای بهرهمندی از زیرساختهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر استفاده حداکثری این بانک از ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات و پوشش مناطق روستائی و محروم تأکید کرد.
مهندس حسنزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران نیز در این نشست ضمن قدردانی از ذهنیت مثبت و حمایت استاندار کرمانشاه از این بانک گفت: حوزه فعالیتهای پستبانک ایران عموماً در روستاها، مناطق محروم و کمبرخوردار است که درسطح گستردهای خدمات خرد مالی را ارائه میدهد.
وی ضمن اشاره به فعالیت دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی درسطح کشور اظهارداشت: پست بانک ایران تنها بانکی است که با استفاده از بخش خصوصی، خدمات متنوع بانکی را توسط کارگزاران به عنوان شرکای تجاری خود به روستاییان ارائه میکند.
حسنزاده ترویج و توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک در روستاها با استفاده از زیرساختهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از جمله اهداف مهم این بانک دانست و تصریح کرد: با مطالعه تاریخچه و استراتژی پست بانکهای جهان و همچنین گرامین بانک بنگلادش باید بر بهرهوری و توسعه ابزارهای کاری متمرکز شده و همانند یک موتور هوشمند با توجه به نیاز بازار و ظرفیت خود، خلق خدمت نمائیم.
رئیس هیات مدیره پست بانک ایران عنوان کرد: با توجه به نگاه حمایتی دولت و مسئولان دستگاههای اجرائی از این بانک باید با توسعه خدمات پایدار همگام با دولت حرکت نموده تا همیشه و همه جا در دسترس هموطنان باشیم.
وی با خبرنگار واحد مرکزی خبر صداوسیمای مرکز استان کرمانشاه نیز گفتگوی اختصاصی داشت.
همچنین در این نشست برخی از مدیران امور پست بانک ایران درخصوص فعالیتها، خدمات و اقدامات این بانک گزارشی را ارائه کردند.
گفتنی است: مهندس حسنزاده و هیأت همراه در ادامه از شعب نوبهار و مرکزی پست بانک کرمانشاه و دفترخدمات بانکی نوکان بازدید و درپایان در جلسه شورای اداری مدیریت شعب استان نیز حضور یافتند.

1429963740.jpg

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/٠٦ ۱۱:۱٧:۲۹
کلمات کلیدی :