پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

چه نرخ سودی حامی بخش تولید است؟

نیوزبانک-نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت معتقد است که «منابع کوتاه مدت بانکها به درد سرمایه گذاری نمیخورد؛ آن هم با نرخهای ثابت. بر این اساس، حتما باید منابع درازمدت را با نرخهای متغیر تدارک ببینیم.»

نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت معتقد است که «منابع کوتاه مدت بانکها به درد سرمایه گذاری نمیخورد؛ آن هم با نرخهای ثابت. بر این اساس، حتما باید منابع درازمدت را با نرخهای متغیر تدارک ببینیم.»

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از خبر آنلاین ، با کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد، این روزها بحث بر سر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم داغ است. در همین راستا، احتمالا در جلسه آینده شورای پول و اعتبار، درباره سود بانکی تصمیم تازهای گرفته شود؛ اگرچه در هفته گذشته مدیران بانکها درباره کاهش 2 تا 3 درصدی نرخها به توافق رسیدند. اما نکتهای که در این میان از اهمیت ویژهای برخوردار است، اینکه چه نرخ سودی حامی بخش تولید خواهد بود؟

سیامک صمیمی دهکردی، نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره توضیح داد: «من فکر میکنم آنچه که آقایان برای نرخ سود بانکها میگذارند، در نهایت نرخ سودی میشود که برای سرمایه در گردش منظور خواهد شد.»

به گفته وی، «هر چه نرخ سود بانکی کاهش یابد، به تبع قیمت تمام شده کالا نیز کاهش پیدا میکند، اما به نظر من کشور نیاز دارد که در رابطه با بحث سرمایهگذاری، نرخهای سود دیگری را محاسبه کند.»

صمیمیدهکردی متذکر شد: « هر طرحی یک نرخ بازگشتی دارد و قاعدتا دولت یک بازده اقتصادی روی آن طرح دارد که در اینجا باید نرخهای سود شناور را برای سرمایهگذاری بتوانیم اعمال کنیم و یک مکانیزمی را در نظر بگیریم که برای مثال اگر یک طرح x مقدار بازده اقتصادی دارد، برای اینکه بتواند به منابع دسترسی پیدا کند، با Y مقدار نرخهای سود نیز قادر باشد تامین منابع کند.»

وی با بیان اینکه ما نیاز به یک نرخ ثابت نداریم، یا اصلا نرخ ثابت جواب نمیدهد، تصریح کرد: «به نظر من هنوز این بحثها در شورای پول و اعتبار وارد نشده است، زیرا شورای پول و اعتبار و بانکها خود را متولی توسعه صنعتی کشور نمیبینند و خودشان را مسوول تامین نقدینگی، سرمایه در گردش واحدها میبینند.»

نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزان صنعت نفت عنوان کرد: «اگر منابع را جهت دهند که به صنعت برسد و به تجارت نرسد که آن هم یکسری ترفندهای خاص خود را میخواهد و هنوز برای آن فکری نشده، اما با این وجود منابع بانکها به نظر میرسد منابع کوتاهمدت خواهد بود.»

صمیمیدهکردی خاطرنشان کرد: «منابع کوتاهمدت بانکها به درد سرمایهگذاری نمیخورد؛ آن هم با نرخهای ثابت. حتما باید منابع درازمدت را تدارک ببینیم با نرخهای متغیر. هر طرحی نرخ خود را دارد و بستگی به بازده و فواید آن دارد.»

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/٠٦ ۱۱:٠٨:۵۵
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط