پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

فت 23 دلاری طلا در هفته پیش‌بینی‌های افزایشی

اونس از مرز روانی دل کند

نیوزبانک-اونس فلز زرد در هفتهای که برآیند پیش بینیهای کوتاهمدت برای آن افزایشی بود با 23دلار سقوط از قیمت 1203 دلار به بهای 1180 دلار رسید.

اونس فلز زرد در هفتهای که برآیند پیش بینیهای کوتاهمدت برای آن افزایشی بود با 23دلار سقوط از قیمت 1203 دلار به بهای 1180 دلار رسید.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از دنیای اقتصاد ، اونس در ابتدای هفته نیز نوسانهایی را تجربه کرد، اما نیمه دوم را به افت و خیزهای شدیدی گذراند که در نهایت باعث افت قابل توجه ارزش طلا شدند.

شروع کاهشی
اونس روز دوشنبه با 8 دلار افت روبهرو شد، افتی که عمدتا ناشی از رشد شاخص دلار و شاخصهای بازارهای سهام اروپا و آمریکا بود. روز دوشنبه شاخص دلار شاهد «جهش اصلاحی» بود، با این همه دلار همچنان با اوج 12 ساله خود فاصله داشت. شاخصهای سهام اروپا و آمریکا هم به امید اثرات سیاستهای تحریکی در چین رو به رشد گذاشتند. همزمان با رشد این شاخصها، چشمانداز ضعیف فنی دلار هم به افت ارزش فلز زرد کمک کرد. روز دوشنبه اثر تاکید روز یکشنبه چین بر ادامه تحریک اقتصاد این کشور در بازارهای دیگر مشهود بود. این خبر به رشد شاخصها در بازارهای سهام اروپا و آمریکا کمک کرد تا جریان سرمایه از سوی بازار فلزهای گرانبها رو به خارج داشته باشد. «بانک خلق چین»، سپرده قانونی بانکها را یک درصد کاهش داده است. بازار طلا هم به این خبر توجه کرد، اما واکنش چندانی به آن نشان نداد.

کمک یونانی
اونس که روز دوشنبه روی قیمت 1195 دلار ایستاده بود، روز سهشنبه دوباره به کانال بالاتر رفت و به قیمت 1201 دلار رضایت داد. این رشد 6 دلاری عمدتا ناشی از «پوشش کوتاهمدت» و «شناسایی سود» و افزایش خرید طلا بهعنوان سرمایه امن بود. پوشش کوتاهمدت بیشتر در بازار آتی و شناسایی سود بیشتر در بازار نقدی مشاهده شد. همچنین رسیدن اخبار بد از یونان باعث شد خرید طلا بهعنوان سرمایه امن تشدید شود. یونان از ابتدای هفته کاری گذشته مورد توجه معاملهگران بود و تا آخر هفته نیز مورد توجه ماند. گفتوگوی مقامهای صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا ادامه دارد، اما گزارشها حاکی از آن است که پیشرفت زیادی رخ نداده است. سهشنبه شاخص دلار هم در طول روز تضعیف شد تا طلا از این افت نفع ببرد. دیگر عامل خارجی مهم در بازار طلا یعنی بهای نفت خام در این روز با افت مواجه شد. افت نفت از رشد بیشتر طلا جلوگیری کرد.

حضیض سه هفتهای
اونس روز چهارشنبه با افت شدیدی روبهرو شد که عمدتا ناشی از انتشار دادههای خوب از بخش مسکن آمریکا و فروش فنی بود. قیمت نهایی این روز 1186 دلار بود. صبح چهارشنبه نبود دادههای بنیادین افزایشی باعث شد که هواداران فروش فنی دست بالا را پیدا کنند. با این همه اونس پس از رسیدن خبر رشد 1/ 6 درصدی فروش خانههای موجود در آمریکا با افت شدید مواجه شد. این افت اونس را به کمترین قیمت در 3 هفته گذشته رساند. افت طلا در بازارهای جهانی در حالی رخ داد که این بازارها به شدت نگران اوضاع یونان بودند. در واقع اونس روز چهارشنبه را با افزایش قیمتها آغاز کرد، اما بعد به حرکات سینوسی رو آورد تا اینکه با رسیدن اخبار بخش مسکن آمریکا رو به سقوط گذاشت. صبح روز چهارشنبه اخبار یونان به افت شاخصهای سهام اروپایی کمک کرد، اما روند بازارهای سهام در ادامه روز منفی شد.

بازگشت خارجی
اما روز پنجشنبه روز بازگشت اونس به محدوده 1190 دلار بود. مهمترین عوامل رشد این روز، عوامل خارجی بودند. اونس در این روز شاهد «پوشش کوتاهمدت» و «شناسایی سود» توسط معاملهگران هم بود اما عوامل خارجی؛ یعنی شاخص دلار و بهای نفت خام نیز اثری کاملا افزایشی داشتند. روز پنجشنبه شاخص دلار به شدت افت کرد و بهای نفت خام نیز به شدت بالا رفت. پایگاه اینترنتی کیتکو در گزارش جمعبندی روز پنجشنبه خود نوشت که روند بازار طلا نشان میدهد فلز زرد همچنان به نوسانهای روزانه شاخص دلار چشم دارد. شاخص دلار چندی است که با اوج 12 ساله خود فاصله گرفته و این امر به نفع نسبی طلا تمام شده است. از سوی دیگر نفت خام نیز به بالاترین قیمت خود در حدود 5 ماه گذشته رسیده است. روز پنجشنبه اخبار بدی از اقتصادهای اروپا و چین منتشر شد که به نفع هواداران تعویق افزایش نرخهای بهره در آمریکا عمل کرد. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو ممکن است به دلیل نگرانی از پیامدهای وضعیت اقتصادی در قاره سبز و در اژدهای زرد افزایش نرخهای بهره برای نخستین بار در هشت سال گذشته را به آیندهای دورتر موکول کند و این امر به نفع طلا تمام خواهد شد. در صورتی که بانک مرکزی آمریکا نگران چالشهای اقتصادی در ایالاتمتحده نباشد، ممکن است افزایش نرخ بهره را به زودی تصویب کند.

ضربه آخر هفته
اما فشار بر فلز زرد روز جمعه دوباره تشدید شد. رکوردزنی بازارهای سهام جهان در این روز باعث شد که طلا رو به کاهش شدید بگذارد. البته اونس در این روز از کف روزانه خود بالا آمد. کمترین قیمتی که روز جمعه ثبت شد 1174 دلار بود اما اونس در نهایت روی قیمت 1180 دلار ایستاد. به این ترتیب سومین هفته پیاپی افت طلا رقم خورد. کاهش روز جمعه بهرغم افت شاخص دلار اتفاق افتاد تا اونس به کمترین قیمت در یک ماه گذشته برسد. روز جمعه علاوه بر اثر خروج سرمایه به سوی بازارهای سهام، نگرانیها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا نیز تاثیر زیادی بر افت قیمت جهانی طلا داشت. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو این هفته نشستی خواهد داشت که بحث زمان افزایش نرخهای بهره در آن مطرح خواهد شد. به این ترتیب بازار در هفته آینده به شدت در انتظار اخبار جدید از بانک مرکزی آمریکا خواهد بود. همزمان دادههای رشد اقتصادی آمریکا نیز دیدهبانی خواهد شد.

1430027101.jpg

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/٠٦ ۱٠:۵٠:۵٤

اخبار مرتبط