پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

توسط صرافی فراز اعتماد

اولین گردهمائی سراسری معاونان ارزی شعب پست بانک ایران برگزار شد

نیوزبانک-اولین گردهمائی سراسری معاونان ارزی شعب پست بانک ایران به میزبانی صرافی فراز اعتماد این بانک و با هدف تبیین برنامه ها و چشم اندازها با حضور مهندس حسنزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، دکتر شعبانیان نایب رئیس هیأت مدیره، برخی از مدیران امور و رؤسای ادارات کل ستادی، حسن ابارشی مدیرعامل شرکت صرافی فراز اعتماد، اعضای هیأت مدیره این شرکت و معاونان ارزی شعب سراسر کشور در تهران برگزار شد.

اولین گردهمائی سراسری معاونان ارزی شعب پست بانک ایران بهمیزبانی صرافی فراز اعتماد این بانک و با هدف تبیین برنامهها و چشماندازها با حضور مهندس حسنزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، دکتر شعبانیان نایب رئیس هیأت مدیره، برخی از مدیران امور و رؤسای ادارات کل ستادی، حسن ابارشی مدیرعامل شرکت صرافی فراز اعتماد، اعضای هیأت مدیره این شرکت و معاونان ارزی شعب سراسر کشور در تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، در این همایش مهندس حسنزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک ضمن اشاره به حساسیت عملکرد شعب ارزی و ریالی گفت: با توجه به فعالیت بخش ارزی – ریالی در برخی شعب میتوانیم از این بخش به سودآوری و درآمدزائی بیشتری برسیم و حضوری فعال و چشمگیر در این بخش داشته باشیم.
وی افزود: مزیت نسبی پست بانک ایران عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در این راستا زیرساختهای بسیار خوبی جهت مرتفع نمودن نیازهای ارزی این وزارتخانه و سازمانها و شرکتهای تابعه داریم که باید با شناسائی و رایزنی با شرکتهای خارجی طرف قرارداد درصدد جذب و نگهداری آنان باشیم.
حسن زاده ضمن تأکید بر حفظ مشتریان ماندگار در بخش ارزی اظهارداشت: با توجه به وجود تحریمهای اقتصادی موجود رضایتمندی مشتریان باید در اولویت کاری معاونان شعب ارزی و صرافی قرار گیرد.
مدیرعامل پست بانک ایران ضمن اشاره به بهبود شرایط فعالیتهای بینالمللی بانکی عنوانکرد: باید همانند گذشته خدمات ارزی مشتریان به ویژه مجموعههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تأمین کرده و بهدنبال راهکارهائی برای ارائه بهتر خدمات به آنان و عموم مردم باشیم.
وی افزود: در آینده با بازارهای وسیع و گسترده و پیشنهادهای زیادی در این خصوص مواجه خواهیم شد که باید با تحرک، پویائی و بازاریابی مناسب سهم عمدهای از آن را بدست آوریم.
حسنزاده تصریح نمود: برند معتبر و جهانی پست بانک مهمترین و تأثیرگذارترین برند در ارائه خدمات مالی و بانکی در حوزه توریسم و گردشگری و خدمات ارزی است که این بانک با توجه به زیرساختها و ظرفیتهای موجود میتواند سهم بسیار خوبی از این بازار را بدست آورد.
رئیس هیات مدیره پست بانک ایران درپایان ضمن تأکید بر آموزش تخصصی کارشناسان ارزی درسراسر کشور، خواستار انجام بازاریابی بیشتر برای ادامه و توسعه فعالیتها و افزایش سهم بازار در بخش ارزی و ریالی شد.
فریبرز شعبانیان نایب رئیس هیات مدیره پست بانک ایران و صرافی نیز در این گردهمائی ضمن اشاره به بهبود شرایط بینالمللی و فراهمنمودن مبادلات ارزی، عزم و اراده جدی مسئولان صرافی و معاونان شعب ارزی را لازمه جذب منابع و تقویت بخش ارزی و صرافی دانست و بر ارتقاء خدمات ارزی و همکاری با کارگزاران دفاترخدمات بانکی برای گسترش خدمات ارزی درسطح کشور به ویژه روستاها تأکید کرد.
وی مشتری را رکن اساسی در جذب منابع و در رأس همه امور و فعالیتهای بانک به ویژه صرافی و شعب ارزی دانست و گفت: پاسخگوئی و تکریم آنان امری لازم و حیاتی است و باید با عزم جدی در این راستا فعال بود.
حسن ابارشی مدیرعامل صرافی فراز اعتماد در این گردهمائی ضمن پاسخگوئی به سئوالات هریک از معاونان ارزی شعب و تبیین نقش و جایگاه شعب ارزی درجذب مشتری به تشریح برنامههای صرافی درسال جاری پرداخت و اظهارداشت: تکمیل سبد خدمات اعم از؛ نقدی، مسکوکات، حوالجات ارزی، کارگزاری ارزهای مبادلهای، توسعه شبکه ارزی، ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات و حوالجات ارزی، جذب و توسعه بازارهای هدف با بهرهگیری از امکانات و زیرساختهای بینظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای وابسته نظیر؛ شرکتهای مخابرات، زیرساخت، همراه اول و پست، افزایش سرمایه صرافی، انجام هماهنگیهای لازم برای افزایش شعب صرافی درسطح کشور، ایجاد شعبه در خارج از کشور به منظور افتتاح حساب، سرعت در انتقال، کاهش ریسکهای عملیاتی و پائین آوردن بهای تمام شده حوالجات، استفاده از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی برای ارتقاء سطح علمی و مهارتهای تخصصی کارکنان، استفاده از ظرفیتهای شعب بانک در امر خدمترسانی ارزی به مشتریان و برگزای همایشهای تخصصی هرسه ماه یکبار در استانها را از مهمترین برنامههای صرافی در سالی که به نام "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" نامگذاری شده میباشد.
داود کریمی مدیرامور سازمان و برنامهریزی و عضو هیأت مدیره صرافی در این گردهمائی بیانداشت: با اینگونه هماندیشیها میتوانیم از دیدگاهها و نظرات کارکنان واحدهای اجرائی و ظرفیتهای شعب برای توسعه خدمات ارزی و صرافی بیشتر استفاده کرده و گلوگاهها را برای کاهش هزینههای خدمات بشناسیم.
وی اظهارداشت: در بخشهای ارزی رقابت بسیار شدید است و بایستی انعطافپذیری بیشتری داشته باشیم زیرا کار ارزی فعالیتهای جانبی زیادی دارد که باید به آن توجه داشت تا به موفقیت رسید.
محمود شیردل مدیرامور شعب و مناطق نیز در این گردهمائی با تأکید بر ادامه روند بهبود نقدینگی درسال جاری گفت: باید با انجام بازاریابیهای مناسب به ویژه در زمینههای ارزی بتوانیم در جذب منابع و مشتریان موفق عمل کرده و هزینههای بازار بین بانکی را به صفر برسانیم.
وی افزود: آموزش بازاریاب ارزی، ایجاد انگیزه و پویائی در شعب ارزی بهویژه استانها، توسعه فعالیتهای ارزی شعب و انتخاب کارگزاران آموزش دیده از مهمترین برنامههای بخش ارزی شعب و صرافی فراز اعتماد در سال 94 است.
شیردل درپایان خواستار همدلی مجموعه برای دستیابی به هدف مقدس خدمت رسانی و تأثیرگذاری آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور شد.
علی آزاد رئیس ادارهکل حقوقی و وصول مطالبات و عضو هیأت مدیره صرافی در این گردهمائی ضمن بیان پارهای از مشکلات عنوان کرد: تعامل بین صرافی و واحدهای ارزی بانک موجب ارتقاء جایگاه و خدمات آن میشود و لازم است همه در این مهم نقش داشته باشیم.
وی داشتن روابط عمومی بالا و خلاقیت را در جذب و حفظ مشتریان بسیار مؤثر دانست و بر ارائه آموزشهای مستمر و کاربردی تأکید کرد.
عباس پورخسروی رئیس ادارهکل امور مالی در این گردهمائی ضمن تقدیر از عملکرد صرافی فراز اعتماد در سودآوری پست بانک ایران گفت: این صرافی همواره نقش مؤثری در تحقق EPS بانک دارد و بایستی با افزایش فعالیتهای ارزی به دنبال سودآوری بیشتری باشیم.
سیدحسین ابطحی سرپرست ادارهکل بازاریابی و تجهیزمنابع در این گردهمائی ضمن ارائه گزارشی از حجم صادرات و واردت کشورمان، تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور و گردشگری در جهان و میزان ورودی به ایران و معرفی خدمات ارزی بانک برای دانشجویان خارج از کشور و گردشگران بیان داشت: شناخت و توجه به مباحث ارزی و کارشناسی در این راستا بسیار مهم است.
وی شناسائی و جذب تجار در امر صادرات و واردات، مذاکره با شرکت های بزرگ از جمله شرکتهای فعال در زمینه پتروشیمی و نفت، واردکننده گندم، دارو، تجهیزات پزشکی، خودرو، معرفی خدمات در شعب ارزی درخصوص ارسال حوالجات ارزی به اقصی نقاط جهان در کوتاهترین زمان، صدور کارت ویزیت برای هر یک از معاونان ارزی، آموزش تکمیلی رؤسا، معاونان و متصدیان شعب ارزی، تعریف رویه انجام فعالیتهای ارزی در بخش بینالملل و صرافی، تهیه کتابچهای مدون در این راستا و مذاکره با مدیران ارشد شبکه جهانی سوئیفت را از جمله اقدامات سال جاری برای شعب ارزی برشمرد.
گفتنی است: در گردهمائی مذکور هریک از معاونان ارزی شعب ضمن بیان مشکلات و موانع موجود نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود را جهت تقویت و ارتقاء این حوزه بیان داشتند و اظهارداشتند: با ایجاد زیرساختهای قوی در صرافی و واحدهای ارزی آمادگی داریم که سهم قابل توجهی از بازار فعالیتهای ارزی کشور را به پست بانک ایران اختصاص دهیم.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/٠۲ ۱۲:٠٣:۱٧

اخبار مرتبط