پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بازار «فیش عمره» خوابید

نیوزبانک- تحریم عمره از سوی دولت ایران و انصراف برخی ایرانیها از این سفر، بازار معاملات فیشهای عمره را نیز تحت تاثیر قرار داده و نرخ خرید و فروش فیشهای آن را 15 تا 20 درصد کاهش داد.

تحریم عمره از سوی دولت ایران و انصراف برخی ایرانیها از این سفر، بازار معاملات فیشهای عمره را نیز تحت تاثیر قرار داده و نرخ خرید و فروش فیشهای آن را 15 تا 20 درصد کاهش داد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از ایسنا، سازمان حج و زیارت تاکنون آماری از تعداد انصرافدهندگان عمره نداده و فقط گفته شده تعداد آنها محدود بوده است و طبق اظهارات رییس سازمان حج و زیارت این انصرافها در واکنش به عمل غیرانسانی دو مامور سعودی در فرودگاه جده صورت گرفته است.

با آنکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته عمره «موقتا» تعلیق میشود و این احتمال میرود پس از اجرای حکمی که مقامات سعودی وعدهی آن را دادند، در تصمیم گرفته شده تجدید نظر شود؛ اما سازمان حج و زیارت راه را برای آن عده که تصمیم گرفتهاند از عمره انصراف دهند، باز گذاشته و شرایط پس گرفتن سپردهها، سود بانکی و پول ثبتنام در کاروان را شرح داده است.

ماجرای تعلیق عمره فقط به انصراف برخی عمره گزاران ختم نمیشود، چرا که بازار معاملات فیش عمره نیز تحت تاثیر این جریانات قرار گرفته است.

کانون بازنشستگان سازمان حج و زیارت یکی از محلهایی است که با مجوز این سازمان، خرید و فروش فیش عمره را انجام میدهد، طبق اظهارات مسؤول مربوطه در این کانون، این روزها دیگر بازار خرید و فروش فیش عمره مثل گذشته داغ نیست، آن هم فیشهایی که همیشه در موسم عمره به چند برابر قیمت فروخته میشدند و حتی در دورههایی کمیاب هم میشدند.

مسؤول مربوطه در کانون بازنشستگان حج و زیارت میگوید: این روزها خریداری برای فیشهای عمره نیست، بازار به خواب رفته، دلیلش هم اتفاقات اخیر است.

او همچنین از کاهش نرخ معاملات فیش عمره خبر میدهد و میگوید: قیمت فیشها قبلا حدود دو و نیم میلیون تومان بود که این نرخ را اولویت اعزام و سود سپردهای که دست نخورده است تعیین میکرد؛ اما حالا قیمت فیشها که خریداری هم ندارد به زیر دو میلیون تومان رسیده است.

البته او میگوید که فروشندههای فیش هنوز هم مراجعه میکنند، اما تعداد آنها کمتر از قبل شده است.

در دفتر کارگزاران زیارتی، جایی که با اجازهی سازمان حج و زیارت عملیات قانونی نقل و انتقال فیشها را انجام میدهد تا صاحب جدید فیش با مشکلی برخورد نکند، نیز این روزها رفت و آمد کمتر شده است.

شخصی که مسؤول مستقیم نقل و انتقال فیشهای عمره در این دفتر است، میگوید: تعداد مراجعهکنندگان خیلی چشمگیر نیست. مساله عرضه و تقاضا است، وقتی تعداد فروشندهها بالا میرود، قیمت پایین میآید و بازار به هم میریزد. الان این اتفاق در بازار خرید و فروش فیشهای عمره افتاده است.

او میگوید: ما فقط شاهد نقل و انتقال فیشها هستیم و خرید و فروش نداریم؛ اما میزان مراجعهکنندگان برای انجام عملیات نقل و انتقال فیشها نشان میدهد که بازار خرید و فروش فیش عمره در سکوت به سر میبرد.

به گفته او، قیمت فیش عمره اغلب توافقی و تحت تاثیر نرخ بازار تعیین میشود و این روزها در بازاری که خریدار آن عقب نشسته، نرخ فیشهای عمره 15 تا 20 درصد کمتر شده است.

با آنکه بازار خرید و فروش فیش عمره روزهای بههم ریختهای را میگذراند، اما ظاهرا خرید و فروش فیش حج تمتع بدون هیچ خللی به قوت خود در حال انجام است، آن هم با رقمی در حدود 20 میلیون تومان برای یک فیش حج واجب اولویتدار.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/٠۲ ۱٠:۱٨:٠۲

اخبار مرتبط