پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تفاهم بانک‌ها: کاهش نرخ سود

نیوزبانک- بانکهای دولتی و خصوصی برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده سالانه و کاهش ۲ تا ۳ درصدی سود تسهیلات توافق کردند. بر این اساس نرخ سود سپردههای سالانه از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» مدیرعامل بانکهای دولتی و خصوصی در نشست صبح دیروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.

بانکهای دولتی و خصوصی برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده سالانه و کاهش ۲ تا ۳ درصدی سود تسهیلات توافق کردند. بر این اساس نرخ سود سپردههای سالانه از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» مدیرعامل بانکهای دولتی و خصوصی در نشست صبح دیروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از افکارنیوز، بانکهای دولتی و خصوصی درخصوص کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده یکساله و کاهش ۲ تا ۳ درصدی سود تسهیلات توافق کردند. بر این اساس، نرخ سود سالانه سپرده بانکی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. در جلسه روز گذشته بانکهای خصوصی و دولتی مقرر شد در صورت تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشتماه سالجاری عملیاتی شود. در این جلسه، توافقی درخصوص نرخهای سود سپرده کمتر از یک سال انجام نشد.
بانکهای دولتی و خصوصی برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده سالانه و کاهش ۲ تا ۳ درصدی سود تسهیلات توافق کردند. بر این اساس نرخ سود سپردههای سالانه از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» مدیرعامل بانکهای دولتی و خصوصی در نشست صبح دیروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.
گزارشها حاکی از آن است که مدیران بانکها در روز گذشته درخصوص نرخهای کوتاهمدت کمتر از یک سال، به جمعبندی مشخصی دست نیافتند و این نرخها کماکان بهصورت گذشته باقیمانده است. البته به نظر میرسد در این جلسه پیشنهادهایی درخصوص تعیین نرخ سود بانکی کمتر از یک سال ارائه شد، اما تصمیم واحدی در این خصوص اتخاذ نشد. تفاهم بانکها، دومین تجربه تصمیمگیری بانکها درخصوص تعیین نرخ سود بانکی است.
در اردیبهشت سال گذشته بانکهای دولتی و خصوصی در مورد نرخ سود سپرده یکساله و کمتر از آن به توافق رسیدند و با تایید بانک مرکزی نرخ سود سپرده بانکی یکساله به ۲۲ درصد رسید. همچنین در سال گذشته، درخصوص نرخ سودهای کمتر از یک سال نیز یک تفاهم مشترک حاصل شد، اگر چه این نرخها در پاییز سال گذشته تغییر یافت. نکته مهم نیز درخصوص جلسه روز گذشته آن است که مقرر شد در صورت تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود.
بنابراین به نظر میرسد گام نهایی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، تایید بانک مرکزی باشد. به گفته همتی، رئیس شورای هماهنگی بانکها پیشنهادهای بانکها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخهای جدید که طی نامهای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمحنظر مسوولان محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و برای تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/٣٠ ۱٠:٣۵:٣٦
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط