Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
اختصاص وام ۱۰۰ هزار میلیاردی به صنعت و معدن :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اختصاص وام ۱۰۰ هزار میلیاردی به صنعت و معدن

نیوزبانک-آمار تکمیلی بانک مرکزی نشان داد که از مجموع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانکها در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دو بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

آمار تکمیلی بانک مرکزی نشان داد که از مجموع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانکها در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دو بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از ایسنا، هر چند که رییس کل بانک مرکزی در هفته گذشته به طور تخمینی عنوان کرده بود که بانکها در سال 1393 حدود 320 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته اند؛ اما بانک مرکزی اخیر با انتشار آمار تکمیل شده گزارش داده که حدود 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش های اقتصادی توزیع شده که از این رقم حدود 200 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به 60.7 درصد منابع کلی به سرمایه در گردش تعلق داشته است.
این در حالی است که بررسی جزئیات تسهیلات دهی بانکها در سال قبل بیانگر آن است که بخش صنعت و معدن با دریافت حدود 100 هزار و 700 میلیارد تومان با سهم نزدیک به 31.2 درصدی از کل منابع پرداختی در صدر وام گیرندگان قرار دارد که البته سهم این بخش از مجموع تسهیلات نسبت به 29.9 درصد سال 1392 حدود 1.3 درصد افزایش دارد.
بر این اساس، 86 هزار و 100 میلیارد تومان به عبارتی حدود 81 درصد تسهیلات دریافتی صنعت و معدن برای تامین نقدینگی در این بخش هزینه شده است که این رقم حدود 41.6 درصد کل منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی در سال 1393 است.
اما بعد از سرمایه در گردش، بیشترین منابع دریافتی از بانکها در بخش صنعت و معدن به "ایجاد" با 8.3 درصد کل منابع این بخش یعنی در حدود 8300 میلیارد تومان صرف شده است.
به گزارش ایسنا، همچنین توزیع 100 هزار میلیارد تومان وام پرداختی در بخش صنعت و معدن به گونه ای بوده که حدود 218 میلیارد تومان(0.2 درصد) به تعمیر، 5500 میلیارد(5.3 درصد)توسعه، 2750 میلیارد(2.6 درصد)خرید کالای شخصی، حدود 362 میلیارد(0.3 درصد) خرید مسکن و 2645 میلیارد تومان(2.5 درصد) به سایر بخش های صنعت اختصاص داشته است.
در کنار بخش صنعت و معدن، حوزه بازرگانی نیز در 12 ماهه سال 1393 بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان به عبارتی 12.7 درصد از کل تسهیلات 340 هزار میلیاردی پرداختی بانکها را دریافت کرده است.
سهم بازرگانی از وام های بانکی در حالی 0.1 درصد نسبت به سال 1392 افزایش یافته که حدود 26 هزار و 900 میلیارد تومان معادل 62.1 درصد منابع اختصاص یافته به آن برای سرمایه در گردش خرج شده است.
بر این اساس مجموع تسهیلات پرداختی بانکها به صنعت و معدن و بازرگانی در سال 1393 به حدود 128 هزار میلیارد تومان می رسد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۲۹ ۱۱:۱۹:۵٧