پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

دو نرخی بودن ارز عامل مهم افزایش سودهای بانکی

نیوزبانک-یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش بانکها در بالابردن سودهای بانکی عنوان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به عوامل متعددی از جمله تورم و دو نرخی بودن ارز بستگی دارد.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش بانکها در بالابردن سودهای بانکی عنوان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به عوامل متعددی از جمله تورم و دو نرخی بودن ارز بستگی دارد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از ایسنا، علی نقیب دربارهی کاهش و تعدیل نرخ سودهای بانکی که از سوی بانک مرکزی و همچنین رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است، عنوان کرد: تعدیل نرخ سودهای بانکی به دلیل حمایت از تولید ملی میتواند اتفاق بسیار مفیدی باشد.

وی افزود: نرخهای سودهای بانکی در حال حاضر برای تولید کشور سم است و تنها این نرخها برای واردات و دلالها منافع دارد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه شعار حمایت از تولید را میدهیم اما آنچه در عمل اتفاق میافتد که نرخ سود بانکها به 25، 26 و 28 درصد رسیده است. همانگونهای که رییس جمهور تاکید کردند باید نرخ سود بانکها تعدیل شود و به زیر 18 درصد برسد، چرا که این در آن زمان است که میتوان گفت نرخ رشد داخلی را به همراه خواهیم داشت.

وی با اشاره به دلایل اصلی بالارفتن نرخ سود بانکها گفت: از عوامل اصلی این اتفاق میتوان به دو نرخیبودن ارز و اینکه بازار ارز تبدیل به بازار سیاه شده است اشاره کرد. این اتفاق باعث شد که ارزش پول ملی به شدت افت پیدا کند که از سویی دیگر باعث شد بهره بانکها افزایش پیدا کند.

نقیب اضافه کرد: البته متاسفانه خود بانکها در بالارفتن نرخ سودها تاثیرگذار بودند و به این اتفاق دامن زدند. بانکها به دلیل منافع شخصیشان به صنایع لطمه زدند.

این عضو هیات نمایندگان مسالهی تورم، واردات بیرویه و قاچاق را از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار در بالارفتن نرخ سودهای بانکی عنوان کرد.

نقیب ادامه داد: اعتقاد من این است که بانکها باید از دادن وام به شرکتهای زیرمجموعهشان دست بردارند و پول ملی را وارد مسائل غیرتولیدی نکنند و کار بانکداری انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ سودهای بانکی افزود: شورای عالی پول و شورای اقتصاد باید در این زمینه تصمیمگیری کند و وظیفهی بانک مرکزی است که نظارت و کنترل بر نرخ سودهای بانکی را انجام دهند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۲۹ ۱۱:۱۵:۲٣
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط