پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آذری خبر داد:

استقبال گسترده شهروندان از ارائه خدمات الکترونیک بانک شهر

نیوزبانک-معاون شعب و توسعه رضایتمندی مشتریان بانک شهر با بیان این که این بانک در عبور از بانکداری سنتی پیشگام بوده، روند استقبال شهروندان از ارائه خدمات الکترونیک بانک شهر در پیشخوانهای شهرنت را رو به رشد ارزیابی کرد.

معاون شعب و توسعه رضایتمندی مشتریان بانک شهر با بیان این که این بانک در عبور از بانکداری سنتی پیشگام بوده، روند استقبال شهروندان از ارائه خدمات الکترونیک بانک شهر در پیشخوانهای شهرنت را رو به رشد ارزیابی کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، دکتر علیرضا آذری با اشاره به ارتباط بانک شهر و شهرداری کلانشهرها اظهار کرد: این بانک، از پروژههای شهری حمایت میکند و همه این اقدامات در راستای توسعه شهرها و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان بوده است و هیچ یک از بانکها چنین نقشی را در خدمات شهری و توسعه شهرها ایفا نمیکنند.
آذری با تاکید بر اینکه شهروندان، تاثیر بانک شهر بر ارتقاء زندگی شهری را به طور ملموس شاهد هستند، خاطرنشان کرد: شهروندان این فعالیتها را میبینند و همین مسائل موجب شده تا استقبال آنان از بانک شهر هر روز بیشتر شود.
معاون مدیرعامل بانک شهر در ادامه با اشاره به اقدامات بانک در حوزه بانکداری الکترونیک، افزود: بانک شهر، امروز در حوزه بانکداری الکترونیک در کل نظام بانکی فعالیت چشمگیری داشته و در عبور از بانکداری سنتی پیشگام است که نمونه آن را در ایجاد پیشخوانهای شهرنت شاهد هستیم.
وی افزود: در بهترین نقاط شهرها، شاهد راهاندازی پیشخوانهای شهرنت هستیم که این امکان در اختیار هیچ بانکی نیست و با ارتباط نزدیک بانک شهر و شهرداریها این موقعیت خوب فراهم شده است.
آذری همچنین در ادامه بر توسعه کمی و کیفی دستگاههای پایانه فروشpos، دستگاههای خودپردازATM ،دستگاههای خوددریافت و کارت های شهروندی در سال 94 تاکید کرد .

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۲٧ ۲۱:۱٤:٣۱
کلمات کلیدی :