پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اما و اگرها برای تعیین نرخ سود بانکی

نیوزبانک- براساس تأکید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از اواخر سال گذشته، شمارش معکوس برای تغییر نرخهای سود بانکی آغاز شده است.

براساس تأکید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از اواخر سال گذشته، شمارش معکوس برای تغییر نرخهای سود بانکی آغاز شده است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از بنکر،به گفته اعضای تیم اقتصادی دولت با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که در اسفند سال گذشته به محدوده 15 درصد رسیده است، نرخ سود سپرده 22 درصدی توجیه منطقی و اقتصادی خود را از دست داده است و براین اساس برای جلوگیری از فشار بر تولیدکنندگان که مجبورند با نرخهای سود بالا تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند، باید نرخهای سود بانکی در شورای پول و اعتبار مورد بررسی مجدد قرارگیرد. بدین ترتیب هرچند موضوع نرخ سود بانکی در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح نشد، اما به گفته اعضای این شورا در نشست آتی، شورا درخصوص این موضوع تصمیمگیری خواهد کرد. این درحالی است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازارپول و شورای پول و اعتبار برای اصلاح نرخ سود بانکی باید مسائل و متغیرهای بسیاری را مدنظر قراردهد تا با کمترین آثار منفی این کار اتفاق بیفتد. درواقع آمادگی شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود، خروج سپردهها از بانکها و احتمال ورود آن به بازارهای مختلف از جمله دغدغههایی است که برای تصمیمگیران مطرح است.


بسترهای تعدیل نرخ سود بانکی
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی در خصوص نرخ سود بانکی و بحث کاهش این نرخ به ایران گفت: نرخ تورم فقط یکی از عوامل تعیین نرخ سود بانک است و عوامل دیگری در تعیین این نرخ نقش دارد. وی گفت: یکی از عواملی که در تعیین نرخ سود بانک مؤثر است نرخ سود پول دربازارهای غیر رسمی است که در این بازارها اکنون نرخ سود ماهانه 3 درصد است که نرخ سود سالانه حدود 36 درصد میشود بنابراین کاهش نرخ سود بانکی پول را به سمت این بازارها جذب میکند و سوداگری را افزایش میدهد. وی قدرت وام دهی بانکها را عامل دیگری در تعیین نرخ سود عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تقاضا برای تسهیلات 2 برابر عرضه است بنابراین کاهش نرخ سود بازهم تقاضا را افزایش میدهد و از طرف دیگر قدرت وام دهی بانکها کاهش مییابد.به گفته این کارشناس بانکی اگر نرخ سود کم شود چون نرخ ارز تثبیت نشده و فاصله ارز دولتی تا ارز آزاد حدود 600 تومان است مردم برای خرید ارز از بانکها تقاضای وام میکنند که همین موضوع باعث بر هم خوردن تعادل در این بازارها میشود.


ضرورت اصلاح زیرساختهای اقتصادی
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره تعیین نرخ سود بانکی و تصمیمگیری برای کاهش این نرخ به ایران گفت: به دلیل استاندارد نبودن برخی زیرساختهای اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی و کاهش یا افزایش آن همیشه مشکلاتی را به دنبال دارد. وی گفت: بهخاطر کاهش منابع بانکی بانکها با افزایش نرخ سود موافقند اما از طرف دیگر تولیدکنندگان موافق کاهش نرخ سود هستند تا هزینه تولید کاهش یابد. به گفته بغزیان یکی از اشکالات ساختار بانکی ما این است که سرمایه بانکها نباید فقط متکی به سپردهگذاری مردم باشد بلکه آنان باید تلاش کنند سرمایهگذاران خارجی را جلب کنند که البته بهخاطر تحریمها در سالهای اخیر این امکان از بانکها گرفته شده است. استاد اقتصاد دانشگاه تهران یادآور شد: کاهش نرخ سود بانکی موجب رشد صندوقهای موازی و مؤسسات پولی غیر مجاز میشود و آنان تلاش میکنند با نرخ سود بیشتر سپردههای مردم را جذب کنند و رقیبی میشوند برای بانکهای رسمی.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۲٤ ۱٠:٠٤:٠٨
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط