پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پست‌بانک‌ میزبان برگزاری جلسه وزارت ارتباطات و مجموعه‌های وابسته شد

نیوزبانک- دومین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابعه در سال 94 بهمیزبانی پستبانکایران و با حضور مهندس حسنزاده مدیرعامل این بانک برگزار شد.

دومین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابعه در سال 94 بهمیزبانی پستبانکایران و با حضور مهندس حسنزاده مدیرعامل این بانک برگزار شد.

به گزارش نیوزبانک، حسنزاده در این جلسه ضمن تبریک سالنو و تقدیر از زحمات و تلاشهای صورت گرفته به تشریح نقش این بانک پرداخت و گفت: پست بانک ایران در روستاها خدمات متنوع و ارزندهای ارائه میکند و توانسته است بسیاری از مشکلات روستائیان در زمینههای مالی و بانکی را برطرف ساخته و در اشتغالزائی این مناطق سهم بسزائی داشته باشد.
وی افزود: درحال حاضر با بهرهگیری از زیرساختها و ظرفیتهای وزارتخانه، پست و مخابرات اعم از تجهیزات و نیروی انسانی توانستهایم در امر محرومیتزدائی نقش مهمی ایفاء کنیم که پرداخت یارانه نقدی بیش از 90درصد روستائیان توسط این بانک خود مؤید آن است. البته از مجموعه وزارت و سازمانها و شرکتهای وابسته انتظار داریم کمک کنند تا این نقش روزبهروز پررنگتر شود.
حسنزاده درادامه به برگزاری پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات(فاوا) پرداخت و اظهارداشت: همواره در جشنوارههای قبلی حضور فعالی داشته و از آن حمایت میکنیم.
مدیرعامل پست بانک ایران تصریح کرد: انتظار داریم روابط عمومیهای مجموعه وزارت کمک کنند تا نقش پست بانک ایران در زمینه اشتغالزائی و خدمترسانی بیش از پیش برجسته و معرفی شود.
دکتر محمدرضا فرنقیزاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه بیان داشت: توسعه روابطعمومی الکترونیک و برگزاری پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات(فاوا) جزو برنامههای شورای هماهنگی روابط عمومیهای وزارت میباشد و لازم است همه مدیران توجه جدی به آن داشته و درخصوص جشنواره مذکور اطلاعرسانی مناسبی انجام دهند.
وی افزود: خدمترسانی به هموطنان، دغدغه اصلی مدیران و کارکنان مجموعه وزارت و سازمانها و شرکتهای تابعه است که در این راستا پست بانک ایران به جهت حضور موفق در روستاها بیش از پیش به این مهم توجه دارد.
همچنین سیدرحمان حسینپور رئیس ادارهکل حوزه مدیریت و روابط عمومی پست بانک ایران در این جلسه عنوان کرد: برگزاری اینگونه جلسات موجب میشود تا تجارب خوبی به هریک از مجموعهها برای بهبود امور منتقل شده و همکاریها توسعه یابد.
وی درپایان خواستار همکاری مدیران روابط عمومی هریک از سازمانها و شرکتها جهت انتقال منابع به این بانک و درج تبلیغات آن در سایتهای آنان شد.
گفتنی است: در این جلسه هریک از مدیران روابط عمومی سازمانها و شرکتها دیدگاه و نظرات خود را مطرح کردند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۲٤ ٠٠:٤۲:٤٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!