Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
تعلل بانک مرکزی دلیل تاخیر در تدوین قوانین پولی و بانکی :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ترکان اعلام کرد

تعلل بانک مرکزی دلیل تاخیر در تدوین قوانین پولی و بانکی

نیوزبانک-دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعلل بانک مرکزی را عامل تاخیر در تدوین قوانین پولی و بانکی خاص مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات اجرای برنامه های توسعه در مناطق آزاد دخالت دستگاههای ملی و وزارتخانه ها است که امیدواریم به زودی از مناطق آزاد دست بردارند.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعلل بانک مرکزی را عامل تاخیر در تدوین قوانین پولی و بانکی خاص مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات اجرای برنامه های توسعه در مناطق آزاد دخالت دستگاههای ملی و وزارتخانه ها است که امیدواریم به زودی از مناطق آزاد دست بردارند.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، اکبرترکان - مشاور رییس جمهور - در گفتوگو با ایسنا اظهار امیدواری کرد که به زودی دستگاههای ملی و وزارتخانهها از مناطق آزاد دست بردارند، چون این موضوع مشکلات زیادی را برای مناطق ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه باید الگوی خوبی در مناطق آزاد اجرایی شود تا این مناطق به عنوان نمونهای بارز از رشد و توسعه در تمامی کشور تسری یابند، گفت: توسعه صادرات، تسهیل تولید، انتقال فناوری و تأمین نیازهای کشور از موارد مهمی است که باید از سوی مناطق پیگیری شود.

ترکان با اشاره به اینکه بزرگترین آسیب به مناطق آزاد کمتوجهی به فرهنگ و مسائل اجتماعی این مناطق است، تاکید کرد: برای بهبود این وضعیت در شورای عالی مناطق آزاد معاونتی به عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی از سوی دبیرخانه تشکیل شده تا به این مسائل توجه کند.

تعلل بانک مرکزی عامل تاخیر در تدوین قوانین پولی و بانکی خاص مناطق آزاد

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تاخیر در تدوین قوانین پولی و بانکی خاص مناطق آزاد به دلیل تعلل بانک مرکزی است؟ گفت: تاخیر این موضوع به بانک مرکزی مربوط است که تا به امروز تصمیمی در این زمینه نگرفته و هنوز این موضوع در حال رفت و برگشت به بانک مرکزی است.

وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه بازار روسیه و کشورهای حوزه خزر فرصت بسیار مناسبی برای کشور محسوب میشوند، اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی به خصوص با توجه به افزایش ظرفیت سردخانهها و امکانات انباری در بخش مواد غذایی و کشاورزی فرصت خوبی برای کشور محسوب میشود و در این زمینه بندر کاسپین در قطب منطقه آزاد انزلی قرار دارد که باید سال جاری به بهرهبرداری برسد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۱۹ ۱۱:۲٤:۱۹