پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل عمران پردیس خبر داد

کمک ۲۰۰۰ میلیارد تومانی بانک مسکن به زیرساخت پردیس در ازای زمین

نیوزبانک-مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن در حال مذاکره اند، گفت:در ۲ مرحله ۲۰۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مسکن در ازای زمین و دارایی پردیس برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر اختصاص می یابد.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن در حال مذاکره اند، گفت:در ۲ مرحله ۲۰۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مسکن در ازای زمین و دارایی پردیس برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر اختصاص می یابد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از تسنیم، حسن ولیپور اظهار کرد: به پشتوانهها زمینهای پردیس، قراردادی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن در حال مبادله است، توافقات اولیه حدود 1000 میلیارد تومان برای ساخت خدمات زیربنایی و روبنایی عمدتا مسکن مهر انجام شده است.

وی تصریح کرد: به این ترتیب می توانیم کارهای زیربنایی و روبنایی پروژههای مسکن مهر را به نتیجه برسانیم. قبلا محل تامین اعتبار مذکور از آورده مردم بود که این روش جایگزین آورده میشود.

وی افزود: محل تامین اعتبار امکانات زیربنایی و روبنایی پردیس از محل داراییهای شهر است.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس تاکید کرد: به پشتوانه زمینها و داراییها شهر پردیس این کار در حال انجام است و بانک مسکن مدیریت منابع مالی را بر عهده میگیرد.

ولی پور با بیان اینکه برای کل 80 هزار واحد مسکن مهر این برنامه عملیاتی میشود، گفت: در مرحله اول 1000 میلیارد تومان و در مرحله دوم نیز 1000 میلیارد تومان دیگر با بانک مسکن توافق به عمل میآید که با این اقدام همه امکانات زیربنایی و روبنایی شهر پردیس تامین خواهد شد.

نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی پیشتر از واگذاری زمینهای شهرهای جدید به بانک مسکن در ازای تامین هزینه های عمرانی این شهرها خبر داده و گفته بود:
بر این اساس زمینهای شهر جدید پردیس به عنوان نمونه با قیمت کارشناسی هزار میلیارد تومان به بانک مسکن واگذار شده است. با اجرای این طرح بانک مسکن منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای زیربنایی و روبنایی را در شهرهای جدید تامین میکند.

وی با بیان اینکه واگذاری زمین به بانک مسکن یک روش جدید تامین اعتبار است،گفت: این طرح در سایر شهرهای جدید از جمله شهر جدید پرند نیز قابل اجراست.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۱۹ ۱٠:۵٦:۱٨
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط