پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

احتمال افزایش وام خرید مسکن قوت گرفت

نیوزبانک- درحالی که بازار مسکن سال ۹۳ را در رکود نسبی به سربرد، اما برنامه های تازه وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای سالجاری حکایت از بازگشت رونق به این بازار بزرگ کشور دارد.

درحالی که بازار مسکن سال ۹۳ را در رکود نسبی به سربرد، اما برنامههای تازه وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای سالجاری حکایت از بازگشت رونق به این بازار بزرگ کشور دارد.

به گزارش نیوزبانک، دراین زمینه ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی در تازهترین اظهار نظر خود تحرک بازار مسکن را یکی از اولویتهای جدی این بانک اعلام کرده است و از سوی دیگر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز از اجرای برنامههای خاصی در بخش مسکن خبر داده است. بنابراین با اشاره رئیس کل بانک مرکزی به نظر مثبت شورای پول و اعتبار برای تغییر سقف وام خرید مسکن و پیشنهادات جدید وزارت راه برای رفع موانع راهاندازی صندوق پسانداز مسکن به نظر میرسد که امسال طرحهای مطرح شده برای تغییر وام مسکن در سال گذشته تعیین تکلیف شده و افزایش وام خرید در دستور کار قرار گیرد. ولیالله سیف با بیان اینکه پیشنهادات زیادی همواره برای افزایش سقف وام خرید مسکن مطرح بوده و بسیاری از آنها نیز به تصویب رسیده است یادآور شد: اما باید توجه داشت که به دلیل محدودیت تسهیلات دهی در نظام بانکی باید هرگونه افزایش سقف وام کارشناسی شده باشد به گونهای که دستاوردهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم محو نشود.
وی با بیان اینکه طرح پیشنهادی راهاندازی صندوق پسانداز مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی دارای اشکالات اساسی بود، گفت: اگر قرار باشد بانکهای عامل برای تأمین منابع دست در جیب بانک مرکزی کنند این خط قرمز ماست؛ بنابراین در صورت رعایت این مسأله با وزارت راه و شهرسازی همراهی خواهیم کرد.
سیف با بیان اینکه اخیراً پیشنهاداتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تعیین راهکارهایی به منظور بازشدن مسیر تغییر وام مسکن و راهاندازی صندوق پسانداز مسکن مطرح شده است گفت: حتماً با ارائه پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف وام مسکن نظر آنها هم مثبت خواهد بود چرا که این تغییر برای تحرک بازار مسکن لازم است.
نخستین پیشنهاد سیف به شورای پول و اعتبار
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به برنامههای این بانک برای تغییر نرخ سود در سالجاری اشاره کرد و گفت: با توجه به واقعیت مثبت کاهش نرخ تورم دیگر نرخ سود بالای 20 درصد منطقی به نظر نمیرسد در عین حال که مد نظر بانک مرکزی تنها کاهش نرخ سود سپرده نیست. وی با بیان اینکه باید به سمت ساماندهی نرخ سود تسهیلات حرکت کرده و نرخ سود با بازدهی بخشهای اقتصادی و همچنین سیاست رونق تولید و خروج از رکود منطبق باشد اعلام کرد که در سال جدید جزو نخستین پیشنهادات ما به شورای پول و اعتبار تعیین سقفی برای سود تسهیلات بانکی با رعایت ویژگیهای عقود اسلامی خواهد بود.

حمایت همه جانبه از تولید
سیف درباره انتقاداتی مبنی بر حمایت نکردن جدی شبکه بانکی از بنگاههای تولیدی خاصه بنگاههای کوچک توضیح داد: شبکه بانکی در سالجاری تمام توان تسهیلات دهی خود را به صحنه آورده و در کنار کاهش و کنترل نرخ تورم توانسته بیش از 280 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده برای پرداخت تسهیلات در سالجاری عملکرد داشته باشد.
وی با اشاره به پرداخت 292 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته و احتمال عبور آن از 320 هزار میلیارد تومان تا انتهای سال 1393 بیان کرد: بانکها از تمام توان خود در این زمینه استفاده کردهاند و این موضوع حتی به افزایش بدهکاری آنها به بانک مرکزی و احتمال
خدشه دار شدن دستاوردهای کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی انجامیده است.

ادامه ساماندهی مؤسسات در سالجاری

سیف در ادامه از ساماندهی مؤسسات غیر مجاز هم گفت و بیان کرد: جامعه شناخت واقعی در مورد این پدیده نداشت اما بتدریج به یک باور جدی برای جامعه تبدیل شد این در حالی است که در اسفند سال گذشته تجربهای در برخی نقاط برای مردم به وجود آمد که اعتماد به مؤسساتی را که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند برای آنها کمتر کرد. وی با بیان اینکه در گذشته برخی نهادهای غیرمسئول مجوزهایی صادر و برخی هم حتی بدون مجوز کار خود را آغاز کردند گفت: اما با کنترل این مسائل، سه درصد از حجم نقدینگی به علت پوشش بیشتر نظارتی بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شش مؤسسه دیگر که 94 هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمع کردهاند بتدریج در حال تعیین تکلیف هستند در عین حال که مواردی هم شناسایی نشده باشند.

برنامههای دولت در سال 94
وزیر راه و شهرسازی حذف سوداگری و برقراری انضباط شهری، افزایش سقف تسهیلات و ساخت ۱۲۵ هزار مسکن برای افراد بیبضاعت را از اولویتهای حوزه مسکن در سال ۹۴ اعلام کرد و گفت: تورم بخش مسکن در این سال بیش از نرخ تورم سالانه نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره چشمانداز وضعیت مسکن در سال 94 گفت: در سال جاری دو اتفاق در حوزه مسکن باید در کشور رخ دهد که البته بخش عمدهای از برنامهریزی آن در سال 93 انجام شده است.وی با بیان اینکه اولین اقدام این است که باید بتوانیم سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، گفت: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن میشوند و مشاهده میکنند قیمت مسکن طی یک سال 40، 50 و بعضاً تا 60 درصد افزایش مییابد، البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست.
آخوندی ادامه داد: بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایهای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسانها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است.
لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متأسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.

تورم بخش مسکن بیش از میانگین تورم سالانه نخواهد بود

وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم 58 درصدی سال 85 که وحشتناک بود و خانهدار شدن را تبدیل به رؤیا کرده بود متوقف شد و باید کاری میکردیم که این حباب شکسته شود.آخوندی ادامه داد: قیمتها بیهوده و بدون هیچ دلیل و با سفته بازی افزایش مییافت؛ شخصی زمینی با قیمت 2 میلیون تومان خریداری میکرد و بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمتی آن را به قیمت 5 میلیون تومان به فروش میرساند، بنابراین سفته بازی سم مهلک بازار مسکن است. بازار مسکن مانند هر صنعت دیگری باید یک سود منطقی داشته باشد نه با سفته بازی عدهای به قیمت بیخانمان شدن تعداد دیگری از ملت ایران سودهای کلان ببرند.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال94 با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم گفت: با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به 50 میلیون تومان سالی 300 هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی میشود و در مجموع تا 6 سال آینده یک میلیون و 800 هزار واحد در بافتهای فرسوده بهسازی و نوسازی میشوند. آخوندی گفت: همچنین با همکاری سازمان تأمین اجتماعی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بهزیستی و کمیته امداد سالی
125 هزار واحد ساخته میشود تا از این طریق بیش از 60 درصد تقاضای بازار را ساماندهی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در سال جاری به هیچ وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود گفت: اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحدها منجر به رشد تولید میشود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۱۵ ۱٣:٤۲:٠٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!