پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مهندس حسن‌زاده:

پست بانک تمام اقشار جامعه را تحت پوشش خدمات خود قرارداده است

نیوزبانک- پست بانک ایران بانکی است که گستره وسیع آن تمام اقشار جامعه را تحت پوشش خدمات خود قرارداده است. چه کسانی که در شهرها زندگی می کنند و چه کسانی که در روستاها زندگی میکنند از خدمات پولی و مالی آن بهرهمند میشوند.

پست بانک ایران بانکی است که گستره وسیع آن تمام اقشار جامعه را تحت پوشش خدمات خود قرارداده است. چه کسانی که در شهرها زندگی می کنند و چه کسانی که در روستاها زندگی میکنند از خدمات پولی و مالی آن بهرهمند میشوند.

به گزارش نیوزبانک، مهندس حسنزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران در گفتگوی مفصلی ضمن تبریک سال نو و آرزوی سلامتی برای هموطنان با بیان مطلب فوق به تشریح روند ایجاد این بانک پرداخت و گفت: پست بانک ایران از سال 1375 براساس تصویب مجلس شورای اسلامی تأسیس شده که فلسفه وجودی آن، ارائه خدمات متنوع خردهبانکداری در اقصی نقاط کشور به ویژه در نقاط غیربرخوردار و روستائی کشور با بهرهگیری از بسترهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه گسترده پست برای کمک به توسعه عدالت اجتماعی، اشتغالزائی، جلوگیری از مهاجرت به شهرها، مهیا ساختن شرایط مهاجرت معکوس و افزایش رفاه و آسایش هموطنان به ویژه اقشار کمدرآمد است و خوشبختانه توانسته است برای تحقق این شاخصها بیش از 14هزار نقطه تماس درسطح کشور ایجاد نماید. البته براساس برنامه ششم توسعه کشور تعداد 8 هزار نقطه دیگر نیز به مجموعه این نقاط افزوده خواهد شد.
وی افزود: خدمات منحصر به فرد، فراگیر بودن، دسترسی عمومی و ظرفیت بسیار بالای پست بانک ایران موجب شده تا این بانک بتواند ضمن رقابت با سایر بانکهای کشور، هیچگونه رقیبی هم در مناطق روستائی و دوردست کشور نداشته باشد.
حسنزاده تصریح کرد: پست بانک نوع پیشرفته پست مالی در دنیاست و مهمترین خصیصه این بانک در سراسر جهان، بهرهگیری از بسترها و امکانات دفاتر پستی و مخابراتی برای ارائه خدمات متنوع خردهبانکداری است که در ایران نیز این مهم به خوبی انجام شده و امروزه شاهد گسترش خدمات آن هستیم.
رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران افزود: هدف این بانک کمک به مناطق محروم و روستائی است و به دنبال کسب سود حداکثری نیست بلکه درصدد کمک به تحقق منافع اجتماعی و رفاه جامعه به ویژه در این مناطق است. ما همواره تلاش میکنیم با ارائه تسهیلات خرد به ویژه از طریق صندوق قرضالحسنه و صندوق تأمین مالی خرد روستائی، کمک شایانی به رونق کسب و کارها و حتی ایجاد مشاغل جدید داشته باشیم. در واقع با کاهش هزینههای خدمات عمومی به دنبال نوآوری و خلق خدمت جدید بانکی در سبد خدمات مشتریان هستیم زیرا باور داریم توانمندیهای پست بانک ایران بیش از اینها میباشد.
وی تأکید کرد: رسالت و اهداف پست بانک ایران ایجاب میکند علیرغم بازدهی پائین سرمایهگذاری و بالابودن هزینههای سرویسدهی در مناطق روستائی و محروم کشور برای صیانت از منافع عمومی و اجتماعی به عنوان یک مسئولیت خطیر اجتماعی توجه ویژهای به این نواحی داشته باشد. بطوریکه این کار هیچ توجیهی برای سایر بانکها و حتی دستگاههای اجرائی برای حضور در این مناطق ندارد و آنان علاقهای از خودشان نشان نمیدهند اما این بانک توانسته است خلاء بانکی را در مناطق روستائی کشور پرکند.
مدیرعامل پست بانک ایران اضافه کرد: درحال حاضر با توجه به اخذ عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای وابسته توسط این بانک و مساعدت دکتر واعظی مقام عالی وزارت، عملاً با انتقال منابع مالی و حسابهای آنان به این بانک فضای مناسبی برای گسترش همکاریها و تعاملات دوطرفه فراهم شده و سعی میکنیم از این فرصت نهایت استفاده را برای جلب رضایت آنان استفاده کنیم. بطوریکه استفاده از دفاتر پستی و دفاتر ICT روستائی در سراسر کشور موجب شده تا این بانک بتواند رسالت واقعی خود را بیش از پیش محقق سازد.
حسنزاده عنوان داشت: اعتقاد دارم همافزائی خانواده بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر موجب میشود تا از زیرساختها و ظرفیتهای ارتباطی کشور برای خدمترسانی بیشتر به هموطنان نهایت استفاده را ببریم.
وی خاطرنشان ساخت: پست بانک ایران درحال حاضر به عنوان بانکی تمام عیار، خدمات متنوع بانکی را به صورت الکترونیکی در جایجای کشور ارائه میکند. بطوریکه بسترهای بانکداری الکترونیک آن اعم از؛ اینترنت بانک، همراه بانک، تلفنبانک، دستگاههای خودپرداز(ATM)، کارتخوان(POS)، پایانه شعب(PinPad) و دستگاههای خوددریافت و کیوسک بانک سیار (کَشلس) با بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا میباشد. بطوریکه تمامی خدمات رایج بانکی هم درشهرها و هم در روستاها توسط این بانک ارائه میشود و درحال حاضر علاوه بر خدمات مجازی، عملیات دریافت و انتقال وجه از طریق پایانههای شعب به عنوان خودپرداز کوچک برای تمامی دارندگان کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب از طریق 10هزار دفترخدمات بانکی انجام میشود که در عرصه بانکی کشور بینظیر است.
مدیرعامل پست بانک ایران خاطرنشان ساخت: شعار تبلیغاتی و اطلاعرسانی این بانک "همیشه و همه جا در دسترس" است و چشمانداز آن نیز گستردهترین، در دسترسترین و بزرگترین خردهبانکدار کشور بوده و مأموریتش هم ارزشآفرینی برای مشتریان در حوزه خردهبانکداری و ارائه خدمات متنوع بانکداری جهت توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط به ویژه در مناطق کمتر توسعهیافته روستائی به عنوان بازوی اجرای سیاستهای حاکمیتی و دولتی در حوزه مالی و بانکی است.
حسنزاده تشریح نمود: گسترش خدمات پولی و مالی در شهرها و روستاهای کشور، کمک به توسعه سیستم بانکی و پرداخت تسهیلات اشتغالزائی، انجام نمایندگی درپرداخت و دریافت ناشی از مبادلات تجاری، کمک به کاهش مسافرتهای شهری و روستائی و هزینههای آنان، کمک به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) کشور و توسعه خدمات مالی خرد به عنوان مهمترین اهداف این بانک میباشد که متناسب با شرایط جامعه و قوانین و اسناد بالادستی نظام میتواند دستخوش تغییرات شود. البته تمامی خدمات و فعالیتهای این بانک درچارچوب اهداف تعیین شده عملیاتی میگردد. همچنین با توجه به تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور، وظیفه پست بانک ایران در این برنامه، توسعه بخش خردهبانکداری در دفاتر ICT روستائی است.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در قالب کارگزاری و نمایندگی، استفاده از زیرساختهای بخش ارتباطات و شبکه پستی کشور سه استراتژی مهم پست بانک ایران جهت توسعه خدمات متنوع بانکی است و درحال حاضر علاوه بر شعب، دفاترخدمات بانکی این بانک نیز مجهز به سامانه یکپارچه بانکی(Core banking) است که بصورت لحظهای(Online) تمامی خدمات پولی و بانکی را به روستائیان در جای جای کشور ارائه میکند.
حسنزاده در ادامه اظهارداشت: 32درصد از سهم 35درصدی حضور بانک در روستاها مختص پست بانک ایران است و حتی یارانه نقدی 92 درصد روستائیان نیز توسط این بانک پرداخت میشود که همه این آمارها نشاندهنده حضور پررنگ آن در روستاها و نقش آن در اشتغالزائی پایدار است.
وی ضمن اشاره به ارتباط خوب با شرکت پست بیان داشت: این دو مجموعه یکصدا و با تعامل مناسب به دنبال خدمترسانی به مردم به ویژه مناطق دوردست و روستائی هستند. در واقع تقویت کننده هم بوده و وابستگی زیادی نسبت به یکدیگر دارند چون هر دو هدف خدمترسانی را دنبال میکنند. با استفاده از امکانات پست نظیر؛ شبکه توزیع، باجههای پست، نیروهای انسانی و سایر بخشها میتوان هزینهها را کاهش داده و حتی موجب افزایش بهرهوری نیز شد. بطوریکه با یک بررسی ساده میتوان گفت که سهمحور اصلی اجابت خریدهای غیرحضوری مردم پست، اینترنت و پست بانک است که در این میان شبکه پستی نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای جهت توزیع درخواستهای آنان دارد.
مدیرعامل پست بانک ایران درخصوص همکاری با سایر سازمانها نیز گفت: این بانک همواره همکاری خوبی با نهادها و سازمانها جهت اشتغالزائی و توسعه کسب و کارها دارد که از جمله آن میتوان به تفاهمنامه همکاری با معاونت روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری، شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبتاحوال کشور، بیمه آسیا، شرکت پست، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، بانک قرضالحسنه مهر ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق توسعه ملی و بسیاری از دستگاههای دیگر اشاره داشت.
حسنزاده درخصوص فعالیتهای بینالمللی پست بانک ایران خاطرنشان ساخت: با توجه به عضویت در مؤسسه جهانی بانکهای پسانداز (WSBI) و اتحادیه جهانی پست(UPU) درصد هستیم روابط بینالمللی خود را با سایر کشورهای جهان به ویژه اعضای این اتحادیهها گسترش دهیم تا از این طریق سرویسهای اختصاصی این مجموعه برای خدمترسانی به هموطنان در جای جای جهان استفاده کنیم. البته درحال حاضر از نظر ارائه خدمات با پست بانکهای جهانی فاصله داریم اما از نظر برنامههای توسعه شبکه به سطح پست بانکهای جهانی نزدیک شدیم.
رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران اظهارداشت: همانطوریکه اشاره شد این بانک دارای وظایف حاکمیتی است که توجه ویژهای هم به امور اجتماعی و رونق اقتصادی به ویژه در مناطق روستائی دارد و در این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان نیز رسالت آن را به عنوان یک رسالت حاکمیتی پذیرفتهاند.
وی عنوان کرد: درحال حاضر 55 درصد منابع این بانک مربوط به مناطق روستائی است و توانسته است علاوه بر کمک به رونق اقتصادی روستاها از منظر اجتماعی نیز مورد اقبال عمومی قرار گیرد که این بسیار مهم و ارزشمند است.
حسنزاده؛ چابکسازی و کوچکسازی واحدهای ستادی و تقویت واحدهای اجرائی و شعب بانک، ساماندهی و اصلاح رویه جذب نیروهای متخصص از طریق آزمون، توسعه و گسترش شرکتهای اقماری، رعایت نسبت منابع به مصارف، کاهش مطالبات معوق، ایجاد پویائی و تحرک سازمانی، تقویت واحدهای نظارتی، دریافت نشانها و تندیسهای متعدد در امر خدمترسانی از محافل علمی و اجرائی برجسته ملی و بینالمللی، ارتقاء سطح دانش و تخصص کارکنان و کارگزاران با ارائه آموزشهای لازم، استفاده از فضای مناسب مجموعه پست برای گسترش شعب و باجههای بانکی، توسعه فعالیتهای ارزی، برگزاری مجمع عمومی عادی و فوقالعاده و افزایش 476 درصدی سرمایه بانک از مهمترین اقدامات پست بانک ایران در سال 93 میباشد.
حسنزاده درپایان ضمن تأکید بر همدلی و همکاری بیشتر مجموعههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه با این بانک و آرزوی موفقیت در سال جدید برای هموطنان به ویژه خانواده بزرگ ارتباطات، خواستار توجه جدی مسئولان دستگاههای اجرائی به این بانک مردمی برای خدمترسانی بیشتر به جامعه به ویژه در مناطق روستائی شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۱٤ ٠٧:٤٠:٤٣

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!