پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مرکز آمار ایران؛

سال گذشته نرخ تورم در مناطق شهری به ۱۴.۸ درصد رسید

نیوزبانک- درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سال 1393)، 14.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه 1393 (15.2) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سال 1393)، 14.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه 1393 (15.2) کاهش یافته است.


به گزارش نیوزبانک به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ براساس سال پایه ۱۳۹۰ اعلام شد.
شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ عدد ۲۰۵.۳ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۲ درصد میباشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۴.۴) کاهش یافت است. در صد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سال ۱۳۹۳)، ۱۴.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه ۱۳۹۳ (۱۵.۲) کاهش یافته است.
شاخص کل عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۰.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۶ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۹.۸ درصد است. شاخص گروه عمده "خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۵ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه ۱۳۹۳ (۱۰.۶) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفند ماه ۹۳ به رقم ۱۹۲.۷ رسید که ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان میدهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده "کالهای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۷.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۳ (۱۷.۴) کاهش یافته است.
شاخص قیمت شهری
بهمن ۱۳۹۳ شاخص کل ۲۰۴.۲، خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۲۴۰.۶، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۱۹۱.۷
اسفند ۱۳۹۳ شاخص کل ۲۰۵.۳، خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۰۲۴۱.۹، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱۹۲.۷
درصد تغییر ماهانه شاخص
بهمن ۱۳۹۳ شاخص کل ۰.۰، خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۰.۵، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۰.۳
اسفند ۱۳۹۳ ۰.۶، خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۰.۶، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۰.۶
تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل
بهمن ۱۳۹۳ شاخص کل ۱۴.۴، خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۹.۸، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱۶.۵
اسفند ۱۳۹۳ شاخص کل ۱۴.۲، خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۹.۵، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱۶.۴
تورم ۱۲ ماهه شاخص
بهمن ۱۳۹۳ شاخص کل ۱۵.۲، خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۱۰.۶، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱۷.۴
اسفند ۱۳۹۳ شاخص کل ۱۴.۸، خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۹.۷، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱۷.۲

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/٠٨ ۱۱:۲۲:۱٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!