پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

۳۱ روش مقابله با سارقان لوازم داخل خودرو

نیوزبانک-بررسی پروندههای سرقت لوازم داخل خودرو در پلیس آگاهی نشان میدهد که گرچه شیوه و شگرد سارقان برای سرقت زیاد است، ولی به کار بستن ۳۱ نکته کلیدی، امکان سرقت برای سارقان را بسیار کم میکند.

بررسی پروندههای سرقت لوازم داخل خودرو در پلیس آگاهی نشان میدهد که گرچه شیوه و شگرد سارقان برای سرقت زیاد است، ولی به کار بستن ۳۱ نکته کلیدی، امکان سرقت برای سارقان را بسیار کم میکند.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از تسنیم، شاید پذیرفتن این موضوع که سارقان همواره در کمین شما نشستهاند سخت باشد؛ سارقانی که با هر ترفندی مترصدند تا فرصتی مناسب و حتی کوتاه را فراهم سازند تا نقشه شومشان را عملی کنند؛ نقشهای که غالباً در پس اتفاقی ساده و پیش پا افتاده پنهان شده و آنقدر سریع رخ میدهد که تنها حیرت و بهت را نصیب قربانیان خود میکنند؛ قربانیانی که یا از گذر کمک رسانی به خودرویی در راه مانده، اموال داخل خودروی خود را به تاراج رفته دیدهاند یا در گیر و دار یک نزاع صوری، هست و نیست خود را باختهاند.

تعداد پروندههای پلیس آگاهی کشور در ارتباط با سرقت از اموال داخل خودرو، گرچه بسیار است ولی ورق زدن و دقت در شیوه و شگرد سارقان، نشان از مشترکات بسیاری در تمامی آنها است؛ شگردهایی که با در نظر گرفتن نکاتی ساده ولی کلیدی، میتوان بخت خود را در برابر سارقان بیشتر کرد.

چرا سرقت از خودرو اتفاق میافتد؟

گزارشات سرقتهای داخل خودرو در پلیس آگاهی نشان میدهد عدم تجهیز خودرو به لوازم ایمنی، بیاحتیاطی هنگام سوار کردن مسافر و ترک خودرویی که مسافر داخل آن است، بیاحتیاطی و سهلانگاری، نظیر باز گذاشتن در و شیشه خودرو، تحریک سارقان با قرار دادن وسایل بر روی صندلیهای خودرو یا نصب تجهیزات گران قیمت بر روی خودرو و رها کردن خودرو در محلهای ناامن، بدون رعایت اصول امنیتی، از عوامل زمینهساز اصلی اینگونه سرقتها میتوان از

چگونه از بروز سرقت خودرو جلوگیری کنیم؟

1- خودروی خود را به لوازم ایمنی مجهز کنید.

2- برای لاستیک زاپاس خودرو قفل مناسب تهیه کنید.

3- بر روی خودروی خود لوازم ایمنی، نظیر سوئیچ مخفی، قفل سوئیچی، دزدگیر، قفل پدال و فرمان، محافظ کامپیوتر خودرو و سایر وسایلی که از باز کردن درِ خودرو و روشن کردن آن توسط سارقینه جلوگیری میکنند و یا حداقل آن را به تأخیر میاندازند، نصب کنید.

4- بر روی چرخهای خودرو، از پیچهای قفلدار و محافظتکننده استفاده کنید.

5- نصب دزدگیر و ساخت کلید یدکی خودرو را به افراد متفرقه و ناشناس واگذار نکنید.

از نصب تزئیات اضافی و گران قیمت بر روی خودرو خودداری کنید.

هنگام خارج شدن از خودرو یا ترک آن، نکات ایمنی را رعایت کنید.

6- هنگامی که برای بازدید فنی یا پنچرگیری از خودرو خارج میشوید، درهای خودرو را قفل کنید.

7- هنگام پارک در پارکینگهای عمومی فاقد نگهبان، از تجهیزات ایمنی استفاده کنید. به ویژه به خانمها به صورت اکید توصیه میشود نکات ایمنی را هنگام پارک خودرو حتما رعایت کنند.

8- در توقفهای کوتاه مدت و حتی چند ثانیهای، هنگام ترک خودرو، سوئیچ را بردارید و خودرو را خاموش کنید.

9- علاوه بر قفل و زنجیر کردن خودرو، از قفل بودن درها و بالا بودن شیشهها اطمینان حاصل کنید.

10- هنگام وقوع حادثه اورژانس و مراجعه به مراکز درمانی، خونسردی خود را حفظ کنید و در زمان ترک خودروی خود، از بالا بودن شیشهها و قفل بودن درها، اطمینان حاصل کنید.

11- به هیچ وجه وسایل شخصی (کیف، اسناد و مدارک) و اموال باارزش خود را داخل خودرو، به ویژه روی صندلی و در معرض دید نگذارید.

12- حتی اگر خودروی خود را در حیاط یا پارکینگ ساختمان پارک میکنید، شیشهها را بالا بکشید و درها را قفل کنید.

13- از پارک کردن خودروی خود در مکانهای ناامن، کم تردد، خلوت و تاریک خودداری کنید.

14- تا حد امکان سعی کنید خودروی خود را در پارکینگهای دارای نگهبان پارک کنید.

15- همیشه در حال رانندگی درهای خودرو را قفل کنید.

16- در خودروهای جدید، هنگام باز کردن یکی از درها، بقیه درها نیز باز میشوند؛ حال اگر به هر دلیلی، مثلا پیاده شدن یک سرنشین، درِ خودرو باز شد، مجدداً آن را قفل کنید.

17- هنگام توقف پشت چراغ قرمز، دقت کنید که حتما درها قفل باشند.

18- اگر درِ صندوق عقب نیز به همراه درِ خودرو باز میشود، در صورت داشتن اموال و اسناد باارزش داخل آن، اطمینان حاصل کنید که حتی هنگام توقفهای کوتاه، مثلا پشت چراغ قرمز نیز درِ صندوق قفل باشد.

19- ضروری است که خانمها در مورد رعایت نکات فوق، دقت بیشتری به عمل آورند.

20- سوئیچ خودروی خود را به افراد ناشناس یا غیرمطمئن نسپارید.

21- اگر در پارکینگ دارای نگهبان پارک میکنید، در صورت لزوم سوئیچ را تنها به نگهبان تحویل دهید.

22- در صورت سپردن خودرو به تعمیرگاه، سوئیچ را فقط به مسؤل تعمیرگاه تحویل دهید.

23- حتیالامکان اثاثیه خود را داخل صندوق عقب خودرو قرار دهید و از گذاشتن آن بر روی باربند اجتناب کنید.

24- پیش از سپردن خودرو به تعمیرگاه، اموال باارزش داخل داشبورد، رادیو پخشهایی کشویی یا پانلدار و وسایلی از این قبیل را بردارید.

25- هنگام سوار کردن مسافر احتیاط کنید.

26- هنگام انتقال مسافران، از مسیرهای فرعی که با آنها آشنایی ندارید و صرفا از سوی مسافران و به بهانه خلوت بودن پیشنهاد میشوند، تردد نکنید.

27- هرگز به صرف اینکه مسافر شما یک خانم است، جانب احتیاط را رها نکنید.

28- در صورتی که حرکات، رفتار و برخورد مسافران مشکوک بود و احساس خطر جدی کردید، در یک مکان شلوغ توقف کنید یا به نزدیکترین مرکز انتظامی مراجعه کنید و یا با دیدن واحدهای گشتی موضوع را به پلیس اطلاع دهید.

29- سارقان ممکن است با شگردهای مختلفی از جمله خوابیدن کنار جاده و یا تظاهر به بیماری و ... اقدام به سرقت یا زورگیری کنند؛ در صورت مواجهه با این گونه موارد، بیشتر مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت کنید.

30- هنگام مواجهه با نزاعهای خیابانی، تصادف یا اتفاقاتی از این قبیل، تا حد امکان از خودرو پیاده نشوید؛ اگر مجبور به این کار شدید، شیشهها را بالا بکشید و پس از برداشتن سوئیچ، درها را قفل کنید.

31- یکی از شگردهای سارقان پرتاب تخم مرغ به شیشه جلوی اتومبیل است. در این موارد، استفاده از برف پاککن هم موجب آلودگی بیشتر شیشه میشود و در نتیجه راننده مجبور به پیاده شدن از خودرو میشود و فرصت مناسبی را برای سارقان جهت سرقت فراهم میآورد. در صورت برخورد با این مورد، کاملا احتیاط کنید و مراقب اطراف خود باشید.

در صورت وقوع چه باید بکنید؟

1 - هر چه سریعتر پلیس 110 را در جریان سرقت قرار دهید.

2 - محل و زمان سرقت را به ماموران پلیس اطلاع دهید.

3 - فهرست کامل اموال به سرقت رفته و در صورت وجود، کپی اسناد سرقت شده را در اختیار پلیس قرار دهید.

4 - تلفن و نشانی خود را به پلیس بدهید تا ماموران به شما دسترسی داشته باشند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/٠٣ ٠٠:٠۱:۵٠

اخبار مرتبط