پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نقش حسابرسان مستقل در شفافیت اطلاعات مالی بانکها و موسسات اعتباری

نیوزبانک-به منظور برقراری ارتباط مستمر و موثر مابین بانک مرکزی و حسابرسان مستقل بانکها روز دوشنبه 18/12/93 نشستی با عنوان "بررسی نقش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی در شفافیت اطلاعات مالی بانکها و موسسات اعتباری " با هدف تبادل نظر و طرح انتظارات متقابل بانک مرکزی و حسابرسان برگزار شد.

به منظور برقراری ارتباط مستمر و موثر مابین بانک مرکزی و حسابرسان مستقل بانکها روز دوشنبه 18/12/93 نشستی با عنوان "بررسی نقش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی در شفافیت اطلاعات مالی بانکها و موسسات اعتباری " با هدف تبادل نظر و طرح انتظارات متقابل بانک مرکزی و حسابرسان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، این نشست باحضور دکتر سيف رئيس کل بانک مرکزي، تهرانفر معاون نظارتي، نمايندگان جامعه حسابداران رسمي ايران ، سازمان حسابرسي و سازمان بورس و شرکاء و مديران 16 موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران که وظيفه حسابرسي بانکها و موسسات اعتباري را برعهده دارند ، در ساختمان میرداماد برگزار شد.
در این نشست ضمن اشاره بر اهمیت سلامت اداری تاکید شد بانکها علاوه بر نقش مهمي که در اقتصاد کشور دارند، داراي کارکردها و مسئوليت هاي اجتماعي ويژه اي نيز هستند که رسالت آنها را از ساير بنگاه هاي اقتصادي متمايز مي سازد.
بخش قابل ملاحظه اي از نقش نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر وضعيت و عملکرد مالي بانکها و موسسات اعتباري از طريق حسابرسان مستقل به عنوان يکي از ارکان نظارتي و بازوي اجرايي بانک مرکزي محقق مي شود، لذا کيفيت رسيدگي ها و گزارش هاي حسابرسي و بازرسي قانوني نقش مهمي را در شفافيت مالي بانکها و موسسات اعتباري ايفا مي کند.
در اين جلسه همچنین درخصوص محورهايي چون طبقه بندي صحيح تسهيلات ، اخذ ذخاير کافي و مناسب براي مطالبات مشکوک الوصول، نحوه شناسايي درآمد به روش تعهدي ، کيفيت سود و رعايت حدود مقرراتي، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی است در ادامه این نشست، دکتر سيف رئيس کل بانک مرکزي ضمن تبيين انتظارات بانک مرکزي از حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني بر لزوم ارائه اظهارنظر دقيق و حرفهاي درخصوص محورهاي يادشده ، تاکيد نمود و مقرر گرديد برگزاري اين نشست ها تداوم يابد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/۲٠ ٠۹:۲٦:٤۱
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط