پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ضامن معتبر و گواهی کسری ‌از حقوق، سدی برابر دریافت وام ازدواج

نیوزبانک-مشکلات و موانع اقتصادی، از مهمترین مسائلی است که در حال حاضر سبب شده است تا آمار ازدواج در کشور طی سه چهار سال اخیر کاهش یافته و از حدود 900 هزار به حدود 750 هزار عدد در سال برسد.

مشکلات و موانع اقتصادی، از مهمترین مسائلی است که در حال حاضر سبب شده است تا آمار ازدواج در کشور طی سه چهار سال اخیر کاهش یافته و از حدود 900 هزار به حدود 750 هزار عدد در سال برسد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از اخبار بانك؛ با این حال، وام ازدواج ۳ میلیون تومانی به عنوان اصلی ترین سیاستی که در حمایت از مسئله مهم و راهبردی ازدواج در حال حاضر به چشم می خوردعلاوه بر مبلغ بسیار ناچیز، دریافتش دردسرهای فراوانی دارد.


صف طولانی، نیاز به ضامن معتبر که برای همه جوانان میسر نیست و در نهایت دریافت مبلغ اندک ۳ میلیون تومان در برابر هزینه های سرسام آور ازدواج، ویژگی تنها سیاستی است که در کشور برای حمایت از ازدواج دنبال می شود.

علاوه بر نیاز به افزایش وام ازدواج به شکلی که حداقل نیمی از هزینه های جوانان برای این مهم را پوشش دهد، لازم است تا دریافت این وام نیز تسهیل شده تا جوانان بتوانند با اطمینان روی دریافت آن حساب باز کنند.

در شرایط فعلی، هر یک از زوج های جوان جهت دریافت وام ازدواج نیاز به یک ضامن معتبر با مجوز کسر از حقوق دارند که فراهم کردن چنین ضامنی برای همه جوانان میسر نیست. مسئله آن جایی سخت تر می شود که ضامن مورد نظر باید کارمند رسمی دولت باشد و اداره وی نیز مشکلی در صدور گواهی کسر حقوق نداشته باشد.

لذا جهت کارآمدی این سیاست و اطمینان زوج های جوان به دریافت وام ازدواج،پیشنهاد می شود تا به جای ضامن، متقاضیان وام ازدواج بتوانند از اعتبار یارانه ای خانواده خود یا یک خانواده مرتبط با خود نیز استفاده کرده و شماره حساب یارانه ای آن خانواده را به عنوان ضامن در اختیار بانک قرار دهند؛ در این حالت در صورتی که شخص اقساط وام خود را پرداخت نکرد، مبلغ از حساب یارانه ای سرپرست خانوار مورد نظر کسر خواهد شد.

امید است تا با افزایش وام ازدواج و تسهیل در شرایط دریافت آن، جوانان به سیاست های حمایتی ازدواج اطمینان کرده و به ازدواج ترغیب شوند.
تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/۲٠ ٠٨:٣٦:۲۲
کلمات کلیدی :