پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر ارشاد در مراسم رونمایی از آثار جدید موزه هنرهای تجسمی:

بانک پاسارگاد، بانک پیشرو در حوزه اقتصاد فرهنگ است

نیوزبانک-مراسم نمایش آثار جدید در موزه هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد و همچنین رونمایی از کتاب گنجینه پاسارگاد برگزار شد.

مراسم نمایش آثار جدید در موزه هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد و همچنین رونمایی از کتاب گنجینه پاسارگاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، در این مراسم که با حضور دکتر جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از هنرمندان بنام، مدیران بانکپاسارگاد و گروهی از هنردوستان در محل موزه برگزار شد، دکتر علی جنتی طی سخنانی به لزوم حمایت از فرهنگ و هنر کشور اشاره کرده و گفت: امروز فرهنگ و هنر ایرانزمین به رغم پیشینه طولانی، شهرت جهانی و پدیدآورندگانِ صاحبنام از دو مانع عمده رنج میبرد. نخست آنکه؛ هنوز صاحبان منصب و تریبون به حوزه فرهنگ و هنر به عنوان یک حوزه تخصصی نمینگرند و هر کسی، حتی ناآشنا با این حوزه، به خود اجازه میدهد درباره تخصصیترین موضوعات فرهنگیهنری اظهار نظر کند و حتی مدعی مدیریت در این حوزه باشد.
وی ادامه داد: جامعه ما باید تکلیف خود را با حوزه فرهنگ و هنر روشن کند و برای آن شأن تخصصی قائل شود. بیتردید پدیدآورندگان رشتههای مختلف هنری فرزندان این ملتاند و حد و حدود عرف و شرع را در آثارشان خوب میشناسند.
وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با ساز و کارهای نظارتی بر این حوزه نظارت دقیق دارد. پس دلواپسیِ بیش از حد و فریاد فقط فضا را غبارآلود و ذهنها را مشوش میکند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دومین مشکل حوزه فرهنگ و هنر کشورمان، وضعیت اقتصاد فرهنگ است، حلقه مفقودی که پدیدآورندگان و مدیران فرهنگی را به دشواری انداخته و کمتر کسی تصور میکند که بتوان حوزه فرهنگ و هنر را به حوزهای با ارزش افزوده و تأثیرگذار در اقتصاد کشور تبدیل کرد. جنتی افزود: از این رو هنرمندان ما و حتی بسیاری از صاحبانِ نام، همواره در تنگنای اقتصادی قرار داشتهاند و هنوز هم با چنین مشکلاتی دست به گریبان هستند.
وی تصریح کرد: یکی از نخستین اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم آغاز مطالعه و برنامهریزی برای رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ و هنر بود که خوشبختانه با قوت و قدرت پیش میرود و کمکم از فاز مطالعاتی وارد فاز اجرایی میشود و نویدبخش آیندهای روشن در این بخش است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در این میان، موسساتی چون بانک پاسارگاد با درک به موقع و مطالعه هوشمندانه جنبههای سودآوری اقتصاد فرهنگ و هنر، گامهای بلندی برداشتهاند که امروز شاهد به بار نشستن میوههای پیشرس آن هستیم و امیدواریم دیگر موسسات مالی و اعتباری نیز این مسیر را هر چه زودتر طی کنند.
جنتی تاکید کرد: آنچه امروز در موزه هنرهای معاصر بانکپاسارگاد شاهد آن هستیم نمونهای از پیوند مبارک بخشهای اقتصاد و هنر است که آن را به فال نیک میگیریم و آغاز راهی میدانیم که سالهاست انتظار آن را میکشیدیم. این پیوند باید به همه رشتههای فرهنگ و هنر تسری یابد و به هنرهای تجسمی محدود نشود.

وی افزود: به نظر میرسد اشتیاق و آمادگیِ بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در فرهنگ و هنر به وجود آمده است اما حوزه فرهنگ و هنر هنوز آماده ارائه طرحهای بزرگ و ملی برای بهرهبرداری از این ظرفیت نیست و این امر رسالت ما را در ترغیب اهالی فرهنگ و هنر برای تدوین طرحهای ملی دو چندان میکند.
وی افزود: همانگونه که حکیم ابوالقاسم فردوسی گفته است: «هنر برتر از گوهر آمد پدید» گوهر هم به جوهره وجودی هنرمند اشاره دارد و هم به گوهر مادی که ارزش اقتصادی هنر است و این بدین معناست که هنر هم باید گوهر وجود را بپالاید و هم گوهر مادی بیافریند و آفرینندهاش بیدغدغه به راه خویش ادامه دهد.
وزیر ارشاد اضافه کرد: و اینک بستر تولید آثار فاخر و منحصر به فرد هنری که پیش از آن بخشی از آمال هنرمندان ما بود فراهم شده و تلاش مشترک حوزههای فرهنگ و اقتصاد در حال محقق شدن است.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم بانکپاسارگاد به عنوان بانک پیشرو در حوزه اقتصاد فرهنگ تجربیات خود را به دیگر بانکها و موسسات مالی و اعتباری تسری دهد و محرک جهش اقتصاد فرهنگ و هنر باشد و این درد کهنه را التیام بخشد.
در ادامه این مراسم دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانکپاسارگاد ضمن اشاره به حمایت بسیار خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مقوله اقتصاد هنر گفت: از زمانی که دولت تدبیر و امید زمام امور را به دست گرفته است وزیر ارشاد بزرگ ترین مشوق بانک در اقتصاد هنر و پیگیری اقتصاد هنرمندان بوده است.
وی ادامه داد: ما تا قبل از دولت یازدهم در این مسیر تنها بودیم ولی تشویق های مکرر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جاهای مختلف حتی جاهایی که بانک پاسارگاد حضور نداشته است نشان می دهد که راه ما راه درستی است.
دکتر قاسمی با بیان این نکته که البته بانک پاسارگاد در اقتصاد هنر در آغاز راه است، تاکید کرد: هنر ایرانی در صورت حمایت می تواند در دنیا افتخارآفرینی کند.
در این مراسم همچنین علیاکبر امینتفرشی عضو هیاتمدیره بانکپاسارگاد و مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری پارسآریان طی سخنانی اظهار داشت: در اسفندماه 1387 بر اساس بنیانهای فکری راهبران اجرایی بانکپاسارگاد و بر اساس رسم بهینه تمامی موسسات بینالمللی، این بانک نیز در برنامه تجاریاش فعالیتهای اجتماعی را در دستور کار قرار داد و در همین راستا موزه هنرهای تجسمی را راهاندازی کرد.
وی ادامه داد: در بانکپاسارگاد قصد داریم که با هدف پشتیبانی از اقتصاد هنر با جمعآوری مجموعه کاملی از آثار هنری در این موزه، تاریخ هنرهای معاصر ایران را در کنار هم در معرض دید مردم قرار دهیم.
امینتفرشی خاطرنشان کرد: هم اکنون 200 اثر هنری در این موزه قرار دارند و به همین تعداد نیز در خزانه بانکپاسارگاد نگهداری میشود. به گفته وی، این وسعت از سرمایهگذاری در هنر میتواند جایگاه ارزندهای در حمایت از هنر و هنرمندان داشته باشد.
در این مراسم علاوه بر به نمایشگذاشتن آثار جدید هنرهای تجسمی از هنرمندان بزرگ کشور، از نخستین جلد کتاب آثار موزه هنرهای تجسمی بانکپاسارگاد نیز رونمایی شد.
گفتنی است موزه هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد در محل میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 125، موسسه فرهنگی هنی صبا، طبقه سوم دایر و بازدید برای عموم آزاد است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/۲٠ ٠٧:٤۹:۵٧

اخبار مرتبط