پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد

برنامه کاهش فاصله تعاون با بخش خصوصی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه برای توسعه فعالیتها فاصله صندوقهای چهارگانه بازنشستگی با بخش خصوصی کمتر خواهد شد، گفت: این صندوقها علاوه بر اقدامات اقتصادی باید به فعالیتهای بیمهای سودآور هم توجه کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه برای توسعه فعالیتها فاصله صندوقهای چهارگانه بازنشستگی با بخش خصوصی کمتر خواهد شد، گفت: این صندوقها علاوه بر اقدامات اقتصادی باید به فعالیتهای بیمهای سودآور هم توجه کنند.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از فارس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در دومین همایش جهتگیریهای اقتصادی وزارت تعاون با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: طبق استراتژی تعریف شده سعی داریم، شرکای اجتماعی را در صندوقها حاکم کنیم که علاوه بر این ایجاد بهرهوری و کاهش فاصله با بخش خصوصی از جمله دیگر برنامههاست.

وی افزود: باید طوری عمل کنیم که بهرهوری در صندوقها افزایش یافته که در این خصوص نگاه بلند مدت خواهیم داشت و از طرفی اقتصادی کردن فعالیتهای صندوقها و ایجاد رفتارهای صحیح اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

ربیعی با اشاره به نگاه سرمایهگذاران به عملکرد صندوقهای بازنشستگی در بازار سهام تأکید کرد: در برههای از زمان در صندوقها طوری عمل شد که سرمایهگذاران با نگاه به روند فعالیتها رفتارهای اقتصادی از خود بروز میدادند، یعنی با نگاه به فعالیتهای صندوقها تصمیم میگرفتند و در بازار سهام خرید میکردند.

وی با بیان اینکه صندوقها باید آماده پذیرش پولهای خرد مردم باشند، گفت: علاوه بر اینکه برای شرکای اجتماعی خدمت میکنیم، باید سایر مردم از جمله کارمندان، کارفرمایان و مردم عادی را به صندوقها جذب کنیم.

ربیعی یکی دیگر از راهکارهای افزایش فعالیت اقتصادی را ایجاد تعاونیهای خرد عنوان کرد و گفت: میتوانیم در بخش دیگری با ایجاد تعاونیهای زیرمجموعه سرمایههای خرد را جمعآوری و در خدمت مردم قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی دیگر از مهمترین استراتژیهای وزارتخانه ایجاد ثبات مدیریتی در بدنه وزارتخانه خواهد بود و با وجود فشار عظیم برای ایجاد ثبات تلاش خواهیم کرد، چرا که این موضوع به برنامهریزی بلندمدت کمک میکند.

وی با انتقاد از شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه و هلدینگها تأکید کرد: هر چه تلاش کردیم نتوانستیم درصدی از پولها را به بانک رفاه کارگران و یا بانک توسعه تعاون بیاوریم و متأسفانه رفتارهای غلط و عادتها مانع از این امر شد و روند توسعه را کند خواهد کرد.

وزیر کار با اشاره به ظرفیتهای عظیم صندوقهای بازنشستگی تأکید کرد: منابع عظیمی در صندوقها وجود دارد که میتوان در بخشهای مختلفی از جمله پتروشیمی، معدن، فولاد و گردشگری سرمایهگذاری کرد.

ربیعی بینالمللی کردن فعالیتها را یکی دیگر از استراتژیها در سال آینده عنوان کرد و گفت: باید برنامهریزی جدی برای حضور در کمیسیونهای مشترک بینالمللی داشته باشیم و سطح فعالیتها از داخل کشور به بیرون گسترش پیدا کند.

وی افزایش شفافیت در روند فعالیتها را در توسعه اقدامات مؤثر دانست و گفت: در مورد افزایش شفافیت تأکید دارم و از همکاران میخواهم که تمام اقدامات را به طور شفاف اعلام کنند، تا مردم در جریان فعالیتها قرار گیرند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/۲٠ ٠٧:٣٦:٠٠
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط