پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:

شرایط بازنشستگی پیش ازموعد فرهنگیان اعلام شد

نیوزبانک- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به تشریح وضعیت بدهیهای آموزشوپرورش به فرهنگیان، وضعیت مالی سال ۹۴، پیشنهادات جدید برای اجرای بیمه طلایی و طرح جدید یکپارچه سازی حساب مالی مدارس پرداخت.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به تشریح وضعیت بدهیهای آموزشوپرورش به فرهنگیان، وضعیت مالی سال ۹۴، پیشنهادات جدید برای اجرای بیمه طلایی و طرح جدید یکپارچه سازی حساب مالی مدارس پرداخت.

به گزارش نیوزبانک به نقل از تسنیم، سیدمحمد بطحائی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اگر بتوانیم به معلم از جنبههای کیفی، حرفهای، تخصصی، معیشتی و رفاهی توجه کنیم،کشور به توسعهیافتگی میرسد اما اگر نتوانیم مدارس را مطلوب اداره کنیم قطعا جامعه آینده به توسعه یافتگی نمیرسد.

وی افزود: در سال 94 با شتاب بیشتری برنامه بهسازی نیروی انسانی را دنبال خواهیم کرد و بخشهایی از سند تحول که مناسب با بهسازی نیروی انسانی است در اولویت قرار خواهد گرفت.

* یکپارچهسازی فعالیتهای پراکنده در آموزش و پرروش از سال 94

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود:در سال 94 برنامهها را به گونهای ساماندهی میکنیم تا جایی که منابع و امکانات اجازه میدهد شرایط به نحوی فراهم شود که معلمان تخصصیتر در شرایط یادهی و یادگیری مشارکت داشته باشند و حداقل امکانات رفاهی و معیشتی برای کار با کیفیتتر فراهم شود. مهمترین اقدامی که در ماههای آغازین سال 94 انجام خواهیم داد این است که تمام فعالیتهای پراکنده را به صورت یکپارچه به گونهای که اثر مستقیم بر یاددهی و یادگیری داشته باشد، طراحی میکنیم. یکپارچهسازی فعالیتها و منابع اثربخشی اقدامات را بالا میبرد.

بطحایی ادامه داد: آموزش و پرورش همواره از نبود منابع کافی رنج میبرد و این موضوع بر کیفیت برنامهها تاثیر نامطلوب گذاشته است و این مشکل همواره بر پیکره نظام آموزش و پرورش وجود داشته که گاهی ملتهب شده و گاهی التهاب آن کمتر میشود.

* وضعیت بدهیهای آموزشوپرورش به فرهنگیان

وی بیان کرد: اگر روند بودجه آموزش و پرورش را در طول سالهای گذشته برسی کنیم، متوجه میشویم که هیچ سالی وجود نداشته که این وزارتخانه با کسر بودجه مواجه نشود و این موضوع باعث شده تا از کیفیت فاصله بگیریم؛ در روزهای پایانی سال 93 هنوز 1800 میلیارد کسری بودجه داریم و این در حالی است که 1400 میلیارد کسری مربوط به سالهای 92 و قبل ازآن است همچنین فهرست طولانی در برابر ما وجود دارد که برخی از بدهیهای آن مربوط به سالهای 86 و 87 است. هنوز مابهالتفاوت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد را به بازنشستگان در سال 86 و 87 بدهکاریم.

وی گفت: همچنین در سالهای 91 و 92 نیز بدهیهایی را به شرکت بیمهگذار بیمه طلایی فرهنگیان داریم؛ آموزش و پرورشی که چنین چشماندازی دارد و در خرج روزانه خود نیز با مشکل مواجه است قطعا با کیفیت نخواهد بود. البته این بدین معنا نیست که اگر تمام این بدهیها پرداخت شود میتوانیم آموزش و پرورش مطلوب را فراهم کنیم. اگر روزی تمام منابع مورد نیاز در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد اما مدیریت و اداره آن بامشکل مواجه باشد این پولها حرام میشود.

بطحایی تصریح کرد: یکی از مهمترین سیاستها برای رسیدن به ماموریتها و اهداف در آموزش و پرورش، مدیریت منابع است. یعنی مصارف، درآمد و سرمایهها را خوب مدیریت کنیم تا با افزایش اثربخشی زمینه بهسازی نیروی انسانی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه باهمت نمایندگان مجلس در سال 94 به جهت منابع دولتی وضع بهتری نسبت به سال 93 راخواهیم داشت،گفت: علاوه بر ردیفهای بودجه سال 94 شاهد هستیم که بودجه سال 94 نسبت به مصوب سال 93، 21 درصد افزایش دارد. در بخش ردیف بودجه، بودجه سال 94 نسبت به عملکرد سال 93 کسری داشته و کمتر شده اما در احکام بودجه مجلس پیشبینیهای خوبی داشته است.

* 94 سال مالی بهتری نسبت به سال 93 خواهد بود

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: به استناد تبصرههای بودجه در سال 94 سال خوبی را برای آموزش و پرورش نسبت به سال 93 خواهیم داشت چرا که قانونگذار درآمدهایی را از شرکتهای دولتی و بانکها برای آموزش و پرورش لحاظ کرده است که اگر به تایید شورای نگهبان برسد ظرفیتهای خوبی را در اختیار قرار میدهد. در یکی از تبصرهها پیشبینی شده است که شرکتهای دولتی و بانکها به غیر از شرکتهای وابسته به وزارت نفت باید یک تا دو درصد از هزینههای خود را کاهش داده و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند که اعتباری معادل 17 هزار میلیارد ریال را در اختیار این وزارتخانه قرار میدهد و اگر محقق شود جهش خوبی در تامین منابع است.

بطحایی گفت: در بودجه سال 94 دو هزار میلیارد ریال برای سرانه مدارس از محل دریافت جریمههای کشف قاچاق در نظر گرفته شده است. همچنین برای رفت و آمد دانشآموزان روستایی و استثنایی نیز اعتباری معادل 150 میلیارد ریال به ردیف سال 93 اضافه شده است. در بودجه سال 94 بیش بینی شده تا سازمانهایی که تا پیش از این مالیات پرداخت نمیکردند، مالیات خود را پرداخت کنند که این در اختیار وزارت آموزش و پرورش برای توسعه عدالت آموزشی قرار خواهد گرفت. در مجموع سال 94 از جهت منابع لازم بهتر از سال 93 خواهد بود و امیدواریم برنامههای خود را با کیفیت بالاتری اجرا کنیم.

* مشکلات بیمه طلایی فرهنگیان از دید آموزش و پرورش

وی در خصوص مباحث رفاهی فرهنگیان بیان کرد: در سال 93 با شرکت آتیهسازان حافظ قرارداد بیمه طلایی منعقد شد که در ماههای نخستین مشکلات بیشتری وجود داشت اما به تدریج مشکلات کاهش یافت اما هنوز به صفر نرسیده است. شرکت آتیهسازان حافظ در ابتدا با 330 مرکز قرارداد داشت که هم اکنون این مراکز به 8 هزار و 800 مرکز درمانی افزایش یافته است و خدمت به معلمان نیز در چارچوب بیمه طلایی افزایش یافته است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: از چند ماه قبل ضریب K یعنی تعرفههای پزشکی تغییر یافته و این باعث افزایش تعرفهها شده است.زمانی که تعرفهها افزایش یابد شرکتهای بیمهگذار که قبل از افزایش قراردادهایی را منعقد کردهاند، ضریب خسارتشان افزایش مییابد و این به معنای بروز خطر برای شرکت بیمه است.

بطحایی عنوان کرد: با این وجود، بیمه آتیهسازان حافظ تاکنون این افزایش تعرفهها را تحمل کرده و با توجه به شرایط خاص آموزش و پرورش افزایش حق بیمه را اعلام نکرده است و با تعرفههای قبل خدمات خود را ارائه میدهد که این جای تشکر دارد. البته این تشکر بدین معنا نیست که وضعیت بیمه طلایی را مناسب میدانیم چرا که گزارشهایی به دست ما رسیده که تعهدات به خوبی یا به موقع انجام نمیشود.

وی ادامه داد: برخی از فرهنگیان هزینهها و اسناد درمانی خود را به شعب بیمه ارائه میکنند و در حالی که مقرر بود این مبالغ طی مدت 20 روز پرداخت شود بیش از یک ماه و نیم این هزینهها پرداخت نمیشود یا اینکه در برخی موارد شاهد هستیم به دلیل مشکل بیمه آتیه سازان با مراکز طرف قرارداد، قرارداد فسخ میشود و دسترسی فرهنگیان به خدمات پزشکی سخت شده است.

بطحایی تصریح کرد: کارگروهی تشکیل شده است تا مواردی را که در خصوص مشکلات بیمه طلایی گزارش میشود پیگیری کند و این کارگروه بلافاصله در خصوص این مشکلات چارهجویی میکند تا آنها را حل کند.

* طرح جدید آموزش و پرورش برای ارائه 4 بسته بیمهای مختلف و نظرخواهی از فرهنگیان

وی اظهار داشت: برای سال آینده با در نظر گرفتن شرایط، طرحی را برای بیمه فرهنگیان آماده کردهایم. طرح بیمه سلامت در حال توسعه است و بیمه پایه سلامت خدمات خود را روز به روز گسترش میدهد. بنابر این این سوال مطرح است در جایی که بیمه پایه خدمات با کیفیتی را ارائه میدهد چه ضرورتی دارد که بیمه تکمیلی را به فرهنگیان ارائه کنیم. بنابر این نوع خدمت ما در قالب بیمه طلایی باید به تناسب توسعه بیمه پایه تغییر کند.

بطحایی گفت: ضریب K یعنی هزینه خدمات پزشکی در ماههای گذشته افزایش یافته است و پیشبینی میشود که این افزایش در سال 94 نیز ادامه داشته باشد. از سوی دیگر کیفیت خدمات بیمه پایه سلامت نیز در حال گسترش است. بنابراین ضرورتی ندارد تا دامنه خدمات بیمه تکمیلی را مثل گذشته ارائه کنیم و زمانیکه فرهنگیان میتوانند از بیمه پایه استفاده کنند چرا باید هزینهای را نیز برای بیمه طلایی پرداخت کنند. براساس همین دلایل طرحی را برای بیمه طلایی آماده کردهایم که شامل یک بسته با چهار پیشنهاد بیمهای است.

وی افزود: در این بسته بیمهای نوع خدمات ارائه شده به فرهنگیان متفاوت است. به گونهای که بسته شماره یک خدمات گستردهای داشته و دندانپزشکی و عینک را نیز شامل میشود و حداکثر سقف خدمات پزشکی در بسته شماره یک نامحدود است و در بستههای شماره دو، سه و چهار خدمات بیمه تکمیلی کمتر میشود به گونهای که در بسته شماره 4 هزینه بستری را در بیمارستانهایی که طرف قرارداد بیمه پایه نیست، پیشبینی کردهایم.

بطحایی ادامه داد: متناسب با این خدمات هزینه بیمه تکمیلی نیز متفاوت است. هم اکنون طی بخشنامهای این 4 پیشنهاد بیمهای را به استانها فرستادهایم تا از معلمان نظرسنجی شود و آنها از بین این 4 پیشنهاد یکی را انتخاب کنند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص بسته شماره 3 بیمهای تکمیلی بیان کرد: در بسته شماره 3 به فرد بیمه شده هزینههای سرپایی ارائه نمیشود و افراد برای مراجعه به پزشک و خرید دارو باید از بیمه سلامت استفاده کنند اما خدمات پاراکلینیکی، آزمایشگاهی و بستری در بسته شماره 3 بسیار گسترده است و متناسب با کاهش خدمات در این بسته هزینه و تعرفه حق بیمه نیز کاهش مییابد.

* جزئیات اسکان نوروزی فرهنگیان در تعطیلات عید

وی در خصوص اسکان نوروزی فرهنگیان بیان کرد: در سال 94 شرایط و امکانات نسبت به سال 93، 15 درصد توسعه یافته است. 11 هزار مدرسه و 180 مرکز رفاهی برای پذیرایی از فرهنگیان در ایام تعطیلات نوروز 94 تجهیز شدهاند.

بطحایی گفت: مراکز اسکان به 4 دسته ویژه، الف، ب و ج تقسیم میشوند که مراکز ویژه و الف از امکاناتی همچون، تخت، یخچال و تلویزیون برای حضور فرهنگیان بهرهمند هستند سال گذشته 17 هزار کلاس ویژه یا الف بودند که امسال تعداد کلاسهای ویژه و الف را به 34 هزار مورد افزایش دادهایم.

وی ادامه داد: رزرو ایترنتی مراکز اسکان از 10 اسفند آغاز شده و تا 20 اسفند ادامه دارد. فرهنگیان میتوانند با مراجعه به سایت eskan.medu.ir اقدام به رزرو اینترنتی مراکز اسکان کنند اما اگر به هر دلیلی نتوانستند رزرو اینترنتی داشته باشند از تاریخ 28 اسفند تا 12 فروردین سال 94 میتوانند با مراجعه حضوری از مراکز اسکان بهرهمند شوند همچنین امسال برای تجهیز مراکز اسکان نوروزی 60 میلیارد ریال به حساب استانها واریز کردهایم.

بطحایی عنوان کرد: فرهنگیان میتوانند، مشکلات، شکایات، اعتراضات و یا پیامهای تشکر خود را با شماره تلفنهای 82287010 و 11 در میان بگذارند.

وی در خصوص ارائه تسهیلات بانکی به فرهنگیان گفت: با بانک سرمایه وارد مذاکره شدهایم و قرار شده است تا بدون اینکه تسهیلات دولتی را در اختیار این بانک بگذاریم، تسهیلاتی را به فرهنگیان ارائه دهد.

* یکپارچهسازی حساب مالی مدارس برای ساماندهی کمکهای مالی مردم به مدرسه

بطحایی بیان کرد: در سال 94 برای اصلاح مدیریت در آموزش و پرورش تعدادی کارکنان اداری را کاهش خواهیم داد و طرحی را تحت عنوان یکپارچهسازی حساب مالی مدارس اجرایی خواهیم کرد چرا که هم اکنون شاهد هستیم در برخی از مواقع به نام اخذ کمکهای مالی، اجحافی در حق مردم میشود که باید آن را کنترل کنیم. همچنین باید مشخص شود که اگر قرار است از طرف اولیا به مدارس کمک مالی شود این کمکهای مالی کجا، چگونه و برای چه موضوعی باید هزینه شود.

وی افزود: البته این موضوع بدین معنا نیست که اختیارات مدارس را سلب خواهیم کرد بلکه کمکها صرفا برای همان مدرسه است. طرح یکپارچهسازی حساب مالی مدراس از فروردین سال 94 اجرایی خواهد شد.

* شرایط بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان در سال 94

بطحایی در مورد بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان عنوان کرد: در اواخر بهمن موفق شدیم تا از سازمان مدیریت مجوز بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان را دریافت کنیم و بر این اساس افرادی که از نظر جسمی، امکان ادامه خدمت ندارند میتوانند با ارائه درخواست پیش از موعد البته بدون پرداخت سنوات ارفاقی بازنشسته شوند. البته سازمان مدیریت شرطی را گذاشته مبنی بر اینکه بازنشستگی پیش ازموعد از سقف تعداد بازنشستگان بالاتر نرود. یعنی اگر در سال 93، 25 هزار نفر از کارمندان بازنشسته شدند در سال 94 به جای آن 20 هزار نفر را بازنشسته کرده و 5 هزار را پیش از موعد بازنشسته خواهیم کرد.

* افتتاح 10 مرکز برای اسکان رایگان فرهنگیان دارای بیماری صعبالعلاج

وی با اشاره به راهاندازی مراکزی اسکان ویژه بیماران صعبالعلاج گفت: برخی از فرهنگیان دچار بیماری صعبالعلاج هستند که باید برای درمان خود به مراکز استانها مراجعه کنند که در برخی از موارد برای اقامت با مشکل مواجه میشوند که به منظور رفاه حال آنها مراکزی را افتتاح خواهیم کرد که در حدود یک ماه پیش نخستین مرکز در شهر مشهد افتتاح شد، تا پایان سال مرکز دیگری در شیراز و در فروردین سال 94 شاهد افتتاح مرکز سوم در تهران خواهیم بود که به تدریج تا خرداد سال 94، 10 مرکز در کشور برای اسکان رایگان فرهنگیان دارای بیماری صعبالعلاج افتتاح خواهد شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/۱٨ ۱٦:۵۹:٣۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!