پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی بانک مرکزی:

اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر ابلاغ شد

نیوزبانک- بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی ویرایش جدید «اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی ویرایش جدید «اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش نیوزبانک، این بانک اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر را به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

متن کامل بخشنامه بدین شرح است: نظارت مؤثر بر بانکها یکی از مهمترین عوامل حفظ ثبات در سیستم بانکی و به تبع آن در کل سیستم مالی میباشد. نظارت بانکی دقیق و پیشگیرانه باعث ایجاد ثبات شده و بانکها را قادر میسازد به دور از تلاطمهای ناگهانی و ریسکهای غیرضروری به فعالیتهای اصلی خود بپردازند. در همین راستا، کمیته بانکداری بال، بهعنوان یکی از مراجع بینالمللی معتبر در عرصه نظارت بانکی، سندی را متضمن 25 اصل اساسی یا به تعبیری اصول 25 گانه تحت عنوان "اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر" به مرحله تدوین درآورد که اولین نسخه آن در سال 1997 انتشار یافت و سپس در سال 2006 مورد بازنگری قرار گرفت.

متعاقباً در سپتامبر سال 2012، بعد از بحران مالی سالهای 2007 و 2008، سند مذکور توسط کمیته بال مجدداً بازنگری شد و با اضافه شدن 4 اصل جدید به آن به 29 اصل (اصول 29 گانه) ارتقاء یافت.
در سند مزبور، نحوه دستهبندی اصول نیز در مقایسه با سند پیشین، دستخوش تغییراتی شده است. به طور کلی نسخه جدید سه موضوع اصلی را مبنای کار خود قرار داده که عبارتند از:
1) استفاده از رویکرد آیندهنگر به منظور نظارت مؤثر بر بانکها؛
2) نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زود هنگام مقام نظارت بانکی در صورت لزوم
3) ارزیابی مشخصههای ریسکی بانکها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آنها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم مالی و بانکی.
علاوه بر این، در سند جدید، به دو موضوع "حاکمیت شرکتی" و "شفافیت و افشاء اطلاعات در بانکها" تأکید بسیاری شده است. همچنین سند مذکور، شامل حداقل استانداردهایی است که رعایت آنها به منظور وضع مقررات و اعمال نظارت احتیاطی بر بانکها و سیستم بانکداری توصیه شده است.

در واقع استانداردهای مذکور، رهنمودهایی را جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از نظارت بانکی ارایه میکند. از دیگر ویژگیهای متمایز ویرایش جدید سند موصوف آن است که بر خلاف ویرایشهای قبلی که دارای سند تکمیلی و تفصیلی تحت عنوان متدولوژی بودند، با جزییات بیشتری تقریر یافته و به تعبیری سند متضمن متدولوژی نیز در آن تلفیق شده است.

از آنجایی که نسخ قبلی سند «اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر» به دلیل اهمیت و ضرورت، در سالیان قبل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه شده بود، لذا ایجاب مینمود ویرایش جدید آن نیز به عنوان یکی از اسناد مهم بینالمللی در زمینه نظارت بانکی با هدف درک و فهم دقیقتر و بهتر از آن و تمهید و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای پیادهسازی آن مورد ترجمه قرار گیرد.

بنا به همین ضرورت، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا به منظور بهبود و توسعه فرآیند نظارت بانکی و ارتقای ثبات و سلامت بانکها در شرایط عدماطمینان از طریق بالا بردن سطح کیفی نظارت احتیاطی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک نسبت به ترجمه آن اقدام کنند.

تأملی بر نسخه جدید و مقایسه آن با نسخ سالهای 1997 و 2006 و همچنین اسناد ناظر بر متدلوژی نسخ یاد شده، از سیر تکوین و تکامل حداقل الزامات و اصول یک نظام نظارت بانکی مترقی و کارآمد حکایت دارد که حسب آموزهها و تجربههای حاصل از رویدادها و شرایط محیطی روزآمد شدهاند. لذا انتشار ویرایش جدید ما را از مطالعه و تدقیق در نسخ قبلی بینیاز نمیکند و نظرداشت و تأمل بر همه نسخ مذکور میتواند به درک و شناخت جامعتر و عمیقتر از موضوع بیانجامد.

با امید به آن که انتشار چنین آثاری بتواند در شناخت و درک بیشتر و جامعتر از ادبیات نظارت بانکی و تعمیق و تثبیت مفاهیم نظری موضوع نزد مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور، صاحبنظران و اهل فن و مقامات و تصمیمگیران مربوط مؤثر افتد و منجر به شناخت وظایف و نحوه تعامل بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور شود، نظارت بانکی را بهبود بخشد و ثبات مالی ناشی از یک نظارت مؤثر و کارآمد بانکی را فراهم سازد.

سند پیوست جهت استحضار و هرگونه بهرهبرداری تقدیم میشود. گرچه مطالعه سند تقدیمی برای همه دستاندرکاران، صاحبنظران و علاقمندان به مباحث بانکی و به طور اخص نظارت بانکی میتواند مفید باشد، لیکن برای ناظران بانکی و برخی واحدهای داخلی بانکها نظیر واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و بازرسی بیشتر توصیه میشود.

متن کامل این بخشنامه را میتوانید در اینجا مشاهده کنید.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/۱٣ ۱٤:٠۹:٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!