پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نشست تخصصی چهار روزه مدیران پست بانک ایران و هیأت اداره پست و پس‌انداز عراق برگزار شد

نیوزبانک- نشست تخصصی چهار روزه مدیران پست بانک ایران با هیأت اعزامی اداره پست و پسانداز عراق به منظور تعیین راهکارهای لازم جهت گسترش همکاریهای فیمابین و بهرهمندی از ظرفیت ها ، توانمندی ها و تبادل تجربیات متقابل طی روزهای دوم لغایت پنجم اسفندماه سال جاری در تهران برگزار شد.

نشست تخصصی چهار روزه مدیران پست بانک ایران با هیأت اعزامی اداره پست و پسانداز عراق به منظور تعیین راهکارهای لازم جهت گسترش همکاریهای فیمابین و بهرهمندی از ظرفیت ها ، توانمندی ها و تبادل تجربیات متقابل طی روزهای دوم لغایت پنجم اسفندماه سال جاری در تهران برگزار شد.

به گزارش نیوزبانک، در نشست روز اول که با حضور مدیر امور سازمان و برنامه ریزی و مدیران زیرمجموعه آن شامل؛ رؤسای ادارت کل سازمان و بهبود روشها، آموزش و تحقیقات و برنامهریزی، بودجه و بهرهوری به همراه معاونان آنها و مجید عبدالکریم علیوی مدیرامور بینالملل پست و پس انداز عراق و رئیس پست بغداد و هیأت همراه وی در محل ساختمان ستادی این بانک برگزار شد، نماینده هیأت عراقی ضمن تأکید بر گسترش همکاریهای متقابل، هدف از این سفر را بهرهمندی از تجربیات و کسب اطلاعات مفید و سازنده از مدیران این بانک جهت تأسیس و راهاندازی پست بانک در عراق عنوان کرد.
وی ضمن اشاره به نشستهای پیشین بین دو کشور دوست و همسایه ایران و عراق، خواستار گسترش همکاریها و رسیدن به یک تفاهم مشترک و تحقق اهداف مدنظر شد.
مجتبی حقی سرپرست اداره کل بانکداری و روابط بینالملل و دبیر جلسات این نشست ضمن خیرمقدم به مدیرامور بینالملل پست و پسانداز عراق و رئیس پست بغداد و هیأت همراه وی و همچنین معرفی اجمالی پست بانک ایران به تشریح سوابق، اهداف، دستور کار و برنامه کمیته اجرائی سفر هیأت عراقی پرداخت.
داود کریمی سرپرست امور سازمان و برنامهریزی و علی آزاد رئیس ادارهکل آموزش و تحقیقات نیز در اولین روز این نشست ضمن تبیین فلسفه تأسیس، اهداف، سیر تحول، توانمندیها، دستاوردها و چشم انداز پست بانک ایران، پاسخگوی سئوالات تخصصی هیأت عراقی شدند.
بنابراین گزارش: در نشست روز دوم که با حضور داود کریمی سرپرست امور سازمان و برنامهریزی، محمود شیردل سرپرست امور شعب و مناطق، محمد رحمانی، اسماعیل عسگری رؤسای ادارات کل امورشعب و بازاریابی و تجهیزمنابع و معاونان آنان به همراه معاون ادارهکل دفاترخدمات بانکی برگزار شد، اقدامات، خدمات و دستاوردهای پست بانک ایران در زمینه ایجاد و توسعه شعب و دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی در 14 هزار و 500 نقطه کشور بهعنوان گستردهترین شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران تبیین و در ادامه طرفین به بحث و تبادلنظر درخصوص مباحث مطرح شده پرداختند. گفتگو و تبادلنظر هیأت عراقی با رؤسای ادارات کل تولید و توسعه نرمافزارها و راهبری و پشتیبانی فنی سیستمها و معاونان آنها و همچنین معاون اداره کل بانکداری الکترونیک به منظور آشنایی آنان با نرمافزارها و خدمات بانکداری الکترونیک و پکپارچه پست بانک ایران، تشریح اقدامات حوزههای نرمافزاری و سختافزاری بانک در راستای ارائه خدمات لحظهای به مشتریان و نحوه کنترل و نظارت بر عملیات بانکی توسط مسئولان مربوطه و بازدید هیأت عراقی از مرکز فناوری اطلاعات پست بانک ایران از دیگر برنامههای دومین روز این نشست بود.
این گزارش می افزاید: در سومین روز این نشست، هیأت عراقی به منظور آشنائی با عملکرد شعب و دفاترخدمات بانکی شهری و روستایی به همراه مسئولان این بانک از شعبه شریعتی تهران و دفترخدمات بانکی شهری معلم تهران و دفتر روستای رسنان شهرستان لواسانات بازدید و از نزدیک با کارکنان و نحوه خدماترسانی و پاسخگوئی آنان به مشتریان آشنا شدند که درجریان آن فرشته هادیان کارگزار دفتر روستای رسنان ضمن تقدیر از حضور هیأت عراقی در این دفتر به ارائه گزارش عملکرد پرداخت و گفت: دفتر پست بانک رسنان فعالیت رسمی خود را از سال 85 آغاز نموده و همواره به اصل مشتریمداری در ارائه خدمات توجه ویژهای دارد.
وی افزود: این دفتر با افتتاح انواع حسابهای جاری، سپرده کوتاهمدت و بلندمدت و اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی خدمات متنوع بانکی را به هموطنان ارائه می کند.
طبق این گزارش: نشست روز آخر با حضور مهندس حسنزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و دکتر صباغی عضو هیأت مدیره این بانک برگزار شد که طی آن مهندس حسنزاده ضمن ابراز خرسندی از توجه و استقبال هیأت عراقی طی مذاکرات چهارروزه اظهارداشت: گسترش همکاریهای متقابل و انتقال تجربیات به کشور دوست و همسایه عراق منشاء خیر و برکت خواهد بود و لازم است ارتباطات جهت حفظ منافع و بهرهمندی از امکانات یکدیگر ارتقاء یابد.
وی ضمن اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری فیمابین شرکت پست، پست بانک ایران و پست و پسانداز عراق در راستای ارائه خدمات مالی– بانکی و خدمات پستی به زائران عتبات عالیات افزود: آماده ارائه هرگونه همکاری درخصوص ارائه تجربیات و انتقال دانش فنی خود به کشور دوست و همسایه عراق جهت راه اندازی پست بانک در این کشور هستیم.
حسنزاده ضمن اشاره به گسترش خدمات پولی و بانکی و پوشش مناطق روستائی و کمبرخوردار توسط این بانک در سطح کشور اظهارداشت: بکارگیری دانش فناوری اطلاعات و تکنولوژی و تکیه بر آن، استفاده از بخش خصوصی و استفاده از زیرساختهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهویژه بسترهای پست و مخابرات سه استراتژی اصلی این بانک جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و نتیجه آن دارا بودن بیش از 400 شعبه و 14هزار دفترخدمات شهری و روستایی در جای جای کشور است.
وی با بیاناینکه پست بانک ایران بزرگترین خرده بانکدار است تصریح کرد: این استراتژیها با توجه به وجود قابلیتهای لازم برای حضور در تمامی نقاط کشور و کاهش هزینههای خدمات، بسیار مفید و کارآمد بوده و افتخار ما این است که با حداقل نیرو و بهرهمندی از بخش خصوصی، شبکه وسیع پستی و زیرساختهای ارتباطی و IT به دنبال اشتغالزائی و رونقاقتصادی در مناطق روستائی و دورافتاده کشور هستیم.
رئیس هیات مدیره پست بانک ایران درپایان عنوان کرد: جهت راهاندازی پست بانک عراق آماده هرگونه همکاری از قبیل؛ انتقال تجربیات، مباحث حقوقی و اجتماعی، کمکهای فنی و تخصصی به این کشور هستیم.
مجید عبدالکریم علیوی مدیرامور بینالملل پست و پسانداز کشور عراق و رئیس پست بغداد نیز ضمن قدردانی از مسئولان پست بانک ایران جهت ارائه راهکارها و انتقال تجربیات لازم اظهارداشت: هدف اصلی از این سفر، آشنائی کامل نسبت به تمام امور بانکی و فناوری اطلاعات جهت تأسیس پست بانک عراق است.
وی جدیت، پشتکار، خلوص و حسن نیت مسئولان پست بانک ایران را در انتقال اطلاعات و تجربیات بسیار ارزشمند دانست و خواستار استمرار همکاریهای متقابل شد.
گفتنیاست: پیادهسازی و استقرار سامانه نرمافزاری پست بانک ایران در اداره پست و پسانداز عراق جهت انجام عملیات بانکی زائران ایرانی و ارائه راهکار و تجربیات لازم جهت راهاندازی پست بانک در عراق توسط پست بانک ایران دو پیشنهادی بود که به مسئولان بلندپایه عراقی ارائه شد.
شایان ذکر است: بازدید از برج میلاد تهران و زیارت حرم حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) از دیگر برنامههای هیأت اعزامی اداره پست و پسانداز عراق بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/٠۹ ۱٧:۱٨:٣۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!