پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

خدمات بانک شهر آرزوی دیرینه مدیریت شهری را محقق کرد

نیوزبانک-معاون نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری بانک شهر با اشاره به همکاری موثر و متقابل بانک شهر و شهرداریها در جهت پیشبرد پروژههای عمرانی شهرهای کشور، گفت: همواره تاسیس و بهره مندی از یک بانک تخصصی مورد توجه مدیریت شهری و شهرداریها بود که با تاسیس بانک شهر این آرزوی دیرینه محقق شد.

معاون نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری بانک شهر با اشاره به همکاری موثر و متقابل بانک شهر و شهرداریها در جهت پیشبرد پروژههای عمرانی شهرهای کشور، گفت: همواره تاسیس و بهره مندی از یک بانک تخصصی مورد توجه مدیریت شهری و شهرداریها بود که با تاسیس بانک شهر این آرزوی دیرینه محقق شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،غلامحسین تابشفر با اشاره به ضرورت توسعه فناوریهای نوین و ارتقاء ساختار الکترونیک شهرداریها اظهار داشت: با اتصال سیستمهای الکترونیک شهرداریها به نرمافزارهای بانک شهر، امکان خدمترسانی مطلوبتر به شهروندان و نیز جمعآوری منابع خُرد شهرها که در نهایت به منابع سرشار مالی تبدیل خواد شد، فراهم میشود.
معاون نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری، در ادامه افزود: مواردی همچون امکان ترک تشریفات در برخی امور اجرایی، امکان سرمایهگذاری وسیع در پروژههای عمرانی شهرها، کمک به توسعه ناوگان حمل و نقل شهری و اعطای تسهیلات به مودیان و پیمانکاران شهرداری با شرایط آسان را از جمله مزیتهای بانک شهر برای شهرداریها و مجموعه مدیریت شهری دانست که از طریق سایر بانکهای کشور، امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به منابع خُرد و کلان موجود در سطح شهرها و امکان هدایت این منابع از سوی مدیریت شهری به بانک شهر گفت: با تاکید مدیرعامل بانک شهر منابع جمعآوری شده در هر شهر در راستای عمران و آبادانی همان شهر به کار برده خواهد شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/٠٦ ۱٣:۵۵:۲٣