پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نشست ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی با بانک‌داران

روایت سیف از غوغای اضافه‌برداشت بانک‌ها؛ سود ۲۲درصد دوام نمی‌آورد

نیوزبانک-ولی الله سیف در نشستی با بانکداران از تنها گذاشتن بانک مرکزی در موضوع کارمزد کارتخوانها گله کرد. وی با اعلام اینکه اضافه برداشت بانکها غوغا میکند، سود ۲۲درصد را پایدار ندانست و هشدار داد که بانکها زیر بار سودهای کاذب نروند.

ولی الله سیف در نشستی با بانکداران از تنها گذاشتن بانک مرکزی در موضوع کارمزد کارتخوانها گله کرد. وی با اعلام اینکه اضافه برداشت بانکها غوغا میکند، سود ۲۲درصد را پایدار ندانست و هشدار داد که بانکها زیر بار سودهای کاذب نروند.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 93 و افزایش ترافیک فعالیت بانکداران باخبر شدیم که طی روزهای گذشته ولیالله سیف سکاندار بانک مرکزی میزبان مدیران عامل بانکها در برج میرداماد بوده است.

در این نشست که اعضای هیئت عامل بانک مرکزی نیز حضور داشتند؛ مباحثی از جمله اخذ کارمزد از دستگاههای کارتخوان فروشگاهی و نرخهای سود بانکی، وضعیت تراز بانکها، ضرورت انسجام بین مدیران بانکها، مطالبات معوق بانکی و ... اعلام شده است.

خبرنگار تسنیم برای کسب اطلاع از جزئیات این نشست با مدیران عامل بانکها تماس گرفت و آنچه در ادامه میخوانید حاصل گفتوگوی خبرنگار ما با بانکداران است؛

* گزارش بانک مرکزی از کارمزد کارتخوانها نهایی شد

کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این نشست به بانکداران گفته است که گزارش دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی هم اکنون در بانک مرکزی نهایی شده و بهزودی در شورای پول و اعتبار طرح خواهد شد.

* اتحاد دیانیها از شبکه بانکی بیشتر بود

احمدی دبیرکل بانک مرکزی نیز از 35میلیارد تراکنش بینبانکی و 10میلیارد تراکنش درونبانکی تا پایان دی ماه در شبکه بانکی خبر داده و گفته است: کارمزد از کارتخوانها قرار بود از ابتدای دی ماه اجرایی شود ولی اتحاد دیانیها و بقالیها از شبکه بانکی بیشتر بود و توانستند اعتراضشان را به دولت ببرند. در حالی که در آن ایام بانک مرکزی با تمام توان خود برای دفاع از این طرح ورود کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در این طرح تنها ماند، گفت: برنامه بلندمدتی در این زمینه داریم و این تنهایی بهمعنای آن نیست که بانک مرکزی از این سیاست کناره گیری کرده است.

دبیرکل بانک مرکزی در همین ارتباط به وضعیت استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاهی در کشورهای همسایه اشاره و تصریح کرد: این خدمت در کشورهای همسایه با هزینههای بالا ارائه میشود اما در کشور ما بدون هیچ هزینهای این خدمت ارائه میشود.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری ارتباطات بانک مرکزی نیز در این نشست گفته است: سهم کارمزد در درآمد بانکها در ایران بسیار ناچیز است و در این مورد البته بحثهای زیادی با بانکها داشتهایم، این موضوع باید مشترکاً حل شود.

* چرا مردم مقاومتی برای دریافت کارمزد از ماندهگیری نشان ندادند؟

ناصر حکیمی با بیان اینکه مقاومت در دریافت کارمزدهایی که از مردم گرفته میشود مشاهده نشده است، گفته است: در دریافت کارمزد از مانده گیری هیچ مقاومت و اعتراضی مشاهده نشد اما برای دریافت کارمزد از پذیرندهها اعتراضهای زیادی را مشاهده کردیم.

مدیرکل فناوری ارتباطات بانک مرکزی همچنین تصریح کرده که اطلاع رسانی مناسب، تسویه وجوه و غنیسازی خدمت از جمله راهبردهای این بانک برای اجرای طرح دریافت کارمزد از پذیرندههاست.

به گزارش تسنیم، مدیران ارشد بانک مرکزی در نشستی که با بانکداران داشتند از اقدام برخی از بانکها در ارتباط با توزیع جوایز نفیس به دارندگان دستگاههای کارتخوان فروشگاهی گلههای شدیدی را مطرح کردند.

* سیف خطاب به بانکیها: چرا از حمایت مضایقه میکنید؟

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از تعدادی از مدیران عامل بانکها حکایت از آن دارد که ولیالله سیف نیز در این نشست به بیان توضیحاتی پرداخته و گفته است که نظام بانکی در صورت انسجام میتواند خیلی قوی عمل کند اما خیلی منفعل گام برمیدارد.

وی با اشاره به طرح بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی گفت: نظام بانکی زمانی میتواند موفق باشد که تمام مدیران آن منسجم کنار یکدیگر عمل کنند، اما در این مورد همه کنار کشیدهاند.

رئیس کل بانک مرکزی البته در این نشست با بیان اینکه اخذ کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی هم اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، افزود: تعجب من این است که بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار وارد این میدان شده اما چرا بانکیها حمایت نمیکنند؟ چرا از حمایت مضایقه میکنید؟

سیف با بیان اینکه بانکها در موضوع دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی برای اینکه ذهن مردم منفی نشود، چیزی نگفتند، افزود: بعد از آن حساسیتی که در جامعه ایجاد شده بود هیئت دولت قصد داشت مصوبهای را تعیین کند که نظام بانکی هیچ کارمزدی را از مردم دریافت نکند اما من بهطور خصوصی با آقایان صحبت کردم و بنا شد این موضوع بهاختیار شورای پول و اعتبار باشد.

وی با بیان اینکه شرایط موجود بهگونهای نیست که شورای پول و اعتبار درخصوص دریافت کارمزد از کارتخوانها تصمیم گیری کند، به موضوع اضافهبرداشتها نیز اشاره ای داشته و گفته است که خالص بدهی دولت و داراییهای خارجی الآن منفی است اما تنها چیزی که رشد کرده بدهی بانکها به بانک مرکزی است.

* اضافهبرداشت بانکها غوغا میکند/ زیر بار سودهای کاذب نروید

سیف با اشاره به اینکه اضافهبرداشت غوغا میکند، تصریح کرد: بانکها نباید بهدلیل بیمبالاتی و اعمال مدیریتهای ناکارآمد دستاوردهای دولت را زیر سؤال ببرند و در معرض نابودی قرار دهند.

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای کامل چکاوک از دوازدهم اسفند در سراسر کشور خبر داد و در ارتباط با پرونده معوقات بانکی گفت: بانکها باید در زمینه مطالبات معوق اطلاع رسانی کنند و جزئیات این پروندهها را به مردم بگویند چراکه هیچکدام از این پروندهها مربوط به ما نمیشود و متعلق به سالهای قبل است.

وی خطاب به بانکداران گفت: "زیر بار نشان دادن سودهای کاذب در بانکها نروید" و تصریح کرد: نمایش سود کاذب بانکها را تخلیه میکند. رقابتهای کاذب و مخرب در نرخهای سود بینبانکها نه تنها در سپردههای بانکها تأثیر داشته بلکه باید هشدار داد که بانکها بهشدت در حال تهی شدن هستند.

* تورم تا پایان سال 15.6درصد میشود/ نرخ سود با تورم نمیخواند

سیف همچنین این را هم گفته است که اولین بار است که بعد از انقلاب نرخ سود بانکی مثبت است اما روند تورم این ضرورت را ایجاد میکند که بهتدریج نرخ سود بانکی با واقعیتهای تورم تعدیل شود.

وی گفت: متوسط سالیانه تورم تا آخر بهمن 15.8 درصد است که پیشبینی میکنیم تا آخر سال 15.6 درصد شود بنابراین نرخ سود این تورم نمیتواند 22 درصد باشد.

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به بانکیها گفت که بانک خود را نجات دهند، تعدادی از بانکها هم اکنون زیانده هستند.

سیف همچنین از مدیران عامل بانکها خواست که دستورالعملهای ابلاغی این بانک را رعایت کنند و به فکر دور زدن سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی نباشند.

وی با بیان اینکه سال آینده سال ویژهای است و اگر انسجام بین بانکداران نباشد حملات به نظام بانکی افزایش مییابد، تصریح کرد: اینکه در حال حاضر در نظام بانکی برخی در حال دور زدن سیاستها هستند به هیچ وجه مورد قبول ما نیست و لازم است که تمام بانکها در مسیر اجرای سیاستهای ابلاغی نهایت دقت و همراهی را داشته باشند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/٠٦ ۱۲:٣٦:۱۱

اخبار مرتبط