پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جزئیات یک تفاهم بانکی برای پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها

نیوزبانک-مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون با اشاره به تفاهم نامه صندوق ضمانت با بانک صادرات گفت:موضوع اصلی این تفاهم نامه همکاری بانک برای ارائه تسهیلات و پذیرش ضمانتنامه های صندوق ضمانت از سوی بانک هاست.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون با اشاره به تفاهم نامه صندوق ضمانت با بانک صادرات گفت:موضوع اصلی این تفاهم نامه همکاری بانک برای ارائه تسهیلات و پذیرش ضمانتنامه های صندوق ضمانت از سوی بانک هاست.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از تسنیم، مهدی حسین نژاد از تفاهم نامه صندوق ضمانت با بانک صادرات خبر داد و گفت:موضوع اصلی این تفاهم نامه عبارت از همکاری بانک و صندوق در چارچوب قوانین و مقررات جاری، سیاستهای بانک با توافق و تراضی طرفین و عند الزام اخذ مجوزهای لازم در هر مورد، جهت ارائه خدمات بانکی هرچه بیشتر به شرکتهای تعاونی، از قبیل تسهیل در دریافت تسهیلات طبق ضوابط و مقررات جاری بانک و صدور ضمانتنامه اعتباری وفق نظر بانک توسط صندوق است.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون درباره مدت تفاهم نامه گفت:مدت اعتبار این تفاهمنامه جهت صدور ضمانتنامه یک سال از زمان امضای آن تا تسویه کامل تعهدات ضمانت شده از سوی صندوق خواهد بود. درصورتی که هر یک از طرفین، تا یک ماه قبل از انقضای مدت، نظر خود را مبنی بر عده تمایل برای تمدید تفاهمنامه کتباً به آگاهی طرف مقابل نرساند، تفاهمنامه برای مدت مشابه تمدید شده تلقی میگردد و همین تعمیم برای دوره های بعدی قابل انجام خواهد بود.

وی در بیان تعهدات بانک گفت:مدیریتهای شعب بانک در استانها و مناطق تهران در چارچوب این تفاهمنامه و مقررات و سیاستهای بانکی خود رابط بانک و صندوق خواهند بود،تکمیل و ارسال اطلاعات اعتباری متقاضیان پس از تصویب بانک ومعرفی مازاد وثایق و تضمینهای در اختیار بانک به صندوق، حسب تشخیص بانک، جهت وصول مطالبات صندوق در مواردی که ضمانتنامه به نفع بانک کارسازی و پرداخت شده باشد.

حسین نژاد در بیان تعهدات صندوق افزود: بررسی و صدور ضمانتنامه طبق ضوابط صندوق برای تعاونیهای متقاضی تسهیلات بانکی, صدور ضمانتنامه تا 70 درصد اصل و سود تسهیلات بانک,سقف ضمانتنامه اعتباری صندوق، هفتاد میلیارد ریال به ازای هر شرکت تعاونی است, حداکثر سقف ضمانتنامه صادره به نفع بانک سالیانه مبلغ پانصد میلیارد ریال است, تمدید، افزایش یا کاهش ضمانتنامه با درخواست بانک ولو کراراً انجام خواهد شد,اعمال تخفیف حداکثر 30 درصد در کارمزد دریافتی به مشتریانی که تعهدات خود را به بانک به موقع انجام دادهاند,بنا به درخواست بانک صندوق برای هر مورد از قرارداد تسهیلاتی ضمانت نامه جداگانه صادر نماید, صدور ضمانتنامه برای شرکت تعاونی کارکنان بانک، متناسب با موضوع درخواست, قبول مدارک تأیید شده مشتریان (کپی برابر اصل) به منظور کاهش روند اداری, سپرده گذاری وجوه صندوق نزد بانک به صورتهای مختلف و بازپرداخت بدهی مضمون عنه بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی و قانونی براساس مفاد ضمانتنامه صادره بدون قید و شرط و عندالمطالبه از جمله تعهدات صندوق است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/٠٦ ۱۲:٣٣:۵٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط