پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

راه‌اندازی سامانه صدور مجوز برای مشاغل خانگی

نیوزبانک-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در ادامه از راهاندازی سامانه صدور مجوز برای مشاغل خانگی برای اولین بار در کشور خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در ادامه از راهاندازی سامانه صدور مجوز برای مشاغل خانگی برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از ایسنا، احمد غریوی در مراسم افتتاح دفتر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان زنجان افزود: خوشبختانه با تعاملی که با مدیران عضو شورای هماهنگی استان صورت گرفته است، موفق شدیم طی 10 ماه گذشته 300 میلیارد ریال در منابع صندوق صرفهجویی کنیم.

این مسوول با اشاره به اینکه تشکیل هیات تشخیص در خدابنده از برکات ایام الله دهه فجر امسال بود، تصریح کرد: امیدواریم این کانون نیز منشأ خیر و برکات برای استان باشد، چرا که تاکنون از نعمت کانون کارفرمایی بی بهره بودیم، در حالی که با افتتاح آن یکی از آرزوها و وعدههایی که به مردم استان داده بودیم محقق شد که این امر نیز از نشانه های همت بالای مسوولان و مردم زنجان است.

مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال طراحی برای راه اندازی تشکلهای تخصصی در هر رشته هستیم.

دلاور نظری با بیان این مطلب اظهار کرد: خوشبختانه دولت فعلی نگاه ویژهای به توسعه کمی و کیفی تشکلها دارد و علت این امر نیز این است که میخواهد کار مردم را به خود مردم واگذار کند. امروزه در کشورهای اروپایی 70 درصد از امور مربوط به شهروندان به دست خود آنها اداره میشود، در صورتی که این میزان در ایران زیر 40 درصد است.

او با تاکید بر اینکه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال راه ندازی تشکلهای واقعی هستیم، ادامه داد: امروزه میتوان اذعان کرد اتاق بازرگانی از تشکلهای باسابقه و قدیمی است، اما عمده فعالیتش در بخش تجارت است و با توجه به اینکه معارفه سایر تشکلها به خوبی صورت نگرفته، باید جهت شناساندن آنها اهتمام بیشتری بورزیم، چرا که میتوان در تصمیمگیریهای شورای هر استان از رایزنی با تشکلها بهره برد.

وی در این رابطه افزود: بیش از هر مسئلهای به دنبال قدرتمند کردن بنیان تشکلها هستیم تا بتوانند دارای قدرت بزرگ چانهزنی در مقابل دولت و سایر سازمانها باشند. در مقابل نیز دفاع از تشکلها در برابر نهادهای دیگر بر عهده وزارتخانه است.

مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امسال تنها 55 میلیون ریال به افتتاح این کانون تعلق میگیرد، خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم در سال آتی بخش عمدهای از هزینههای آموزشی و جاری را پرداخت کنیم. این در حالی است که هیچکس شرعاً و قانوناً حق دخالت در امور تشکلها را ندارد و وظیفه ما تنها نظارت بر نحوه اجرای امور است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/٠٦ ۱۲:۱۵:۱٨
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط