پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی کاملاً رفع شد

نیوزبانک- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه معضل نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی رفع شده است، گفت: از مقام معظم رهبری در خصوص سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی هم استعلام گرفتیم که پاسخ آمد نیازی به بررسی این حوزه نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه معضل نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی رفع شده است، گفت: از مقام معظم رهبری در خصوص سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی هم استعلام گرفتیم که پاسخ آمد نیازی به بررسی این حوزه نیست.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از تسنیم، محمدجواد ایروانی در ارتباط با سرانجام بررسی نحوه اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص و اینکه آیا مصوبه مجمع به تأیید مقام معظم رهبری رسید یا خیر، اظهار داشت: بعد از آنکه دیدگاههای مختلف درباره عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی طرح شد سرانجام با توافق اعضا مصوب شد که رئیس کل بانک مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با رأی دوسوم اعضای هیئت وزیران و با حکم رئیس جمهور انتخاب شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مصوبه مذکور نهایی شده و با همین ترتیب کار انجام میشود، در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است یا خیر، گفت: از آنجایی که این مصوبه بهعنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود و همچنین بهخاطر اینکه در این موارد مجمع نقش مشورت را دارد، این مشورت را خدمت مقام معظم رهبری ارائه داد.

وی ادامه داد: البته مجمع راجع به ویژگیهای رئیس کل بانک مرکزی و سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی هم پرسوجو کرد که آیا بررسی این مسائل هم مورد نیاز است یا خیر، که اعلام شد نیازی به آن نیست چون اصل موضوع انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود.

ایروانی ضمن اشاره به اینکه ویژگیهای رئیس کل بانک مرکزی در فرایند انتخاب وی قید شده است، گفت: اما در حوزه سازوکارهای نظارتی از مقام معظم رهبری استعلام شد که آیا بررسی این مسائل نیاز است یا خیر، ولی چون این موضوع بهعنوان معضل مورد توجه و دغدغه نبود به آن پرداخته نشد.

وی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را حاصل بررسیهای کارشناسی در سطح جهانی دانست و افزود: در غالب کشورها رئیس کل بانک مرکزی را رئیس قوه مجریه انتخاب میکند. اما اینکه رئیس کل با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شود این حسن را ایجاد میکند که یک نفر از دولت در قبال سیاستهای بانک مرکزی در مقابل نهادهای نظارتی پاسخگو میشود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: مصوبه مجمع تشخیص موجب نقض اختیارات قوه مجریه و رئیس جمهور هم نشد چراکه پیشنهاد رئیس کل از سوی وزیر اقتصاد میتواند هماهنگی قوه مجریه و مقننه را افزایش دهد.

ایروانی گفت: قبلاً مُد شده بود در هر قانون برنامه یک شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مصوب شود درحالی که سیاستهای مقام مستقل پولی و مالی باید در قانون مادر باشد، از همین رو دیگر قانون جدید برای اداره بانک مرکزی و عزل و نصب رئیس کل در قوانین برنامه نخواهیم داشت.

وی گفت: نباید طوری باشد که رئیس کل بانک مرکزی فکر کند هر لحظه قرار است استیضاح شود چراکه در اغلب کشورها رئیس کل جزو ثابتترین سمتهاست و اصل بر این است که رئیس کل تغییر پیدا نمیکند و فرایند تغییر آن سخت است و بهسادگی نیست.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/٠۲ ۱٤:۵٣:۵۲

اخبار مرتبط