پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نحوه دریافت کمک هزینه عینک و سمعک از بیمه

نیوزبانک-«اروتز» و «پروتز» به وسایلی مانند عینک طبی ، دست و پای مصنوعی و سمعک گفته می شود که برای جبران نقص عضو یا تقویت یکی از حواس مورد استفاده قرار می گیرد.

«اروتز» و «پروتز» به وسایلی مانند عینک طبی ، دست و پای مصنوعی و سمعک گفته می شود که برای جبران نقص عضو یا تقویت یکی از حواس مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از صبحانه، طبق مقررات تأمين اجتماعي، اين سازمان براي بيمه شدگان، کمک هزينه اي بابت «اروتز» و «پروتز» در نظر مي گيرد که براي بيمه شده و افراد تحت تکفل وي که دفترچه معتبر تأمين درمان دارند، قابل وصول است.

بيمه شدگان اجباري، مستمري بگيران و مقرري بگيرانِ بيمه بيکاري و بيمه شدگانِ اختياري به همراه افراد تحت تکفلشان، مشمول دريافت کمک هزينه وسايل کمک پزشکي هستند.

بنابراين در ارائه اين خدمت، تفاوتي ميان بيمه اجباري و اختياري نيست؛ مشروط بر اين که بيمه اختياري شامل بخش درماني هم باشد.

اين افراد در صورت نياز به وسايل کمکيِ پزشکي، پس از تهيه اين وسايل، مي توانند براساس ضوابط ودستورالعمل هاي سازمان تأمين اجتماعي، کمک هزينه پيش بيني شده را دريافت کنند.

به استثناي مواردي که در پي مي آيد، ساير کمک هزينه ها فقط براي يک بار قابل پرداخت است : شيشه عينک طبي(هر دوسال، يک بار)، کنتاکت لنز(هر ده سال، يک بار)، سمعک(هر ده سال، يک بار)، ويلچر(هر هفت سال، يک بار)، چشم مصنوعي(هر پنج سال، يک بار)، دست و پاي مصنوعي(هر پنج سال، يک بار) و کفش طبي کلاب فوت(هر دو سال، يک بار).

بايد توجه کرد که کمک هزينه لوازم پزشکي مبلغي مقطوع است و شامل تمام وجه پرداختي بيمار نمي شود. ميزان اين کمک هزينه مقطوع توسط سازمان تأمين اجتماعي تعيين مي شود.

پرداخت مبالغ کمتر از 20 هزار تومان نيازي به تأييد پزشک معتمد ندارد؛ اما به استثناي عينک، که دريافت کمک هزينه آن با تجويز اپتومتريست (بينايي سنج) هم ممکن است، در مواردي که مبلغ پروتز يا اروتز بالاتر از اين ميزان باشد، تأييد پزشک معتمد سازمان و در مبالغ بسيار بالاتر، نظر شوراي پزشکي سازمان مورد نياز است. براي تأييد مبلغ پروتزهاي دنداني، مانند دندان مصنوعي، که فقط يک بار قابل پرداخت است، تأييد دندانپزشک معتمد سازمان نياز است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/٠۲ ۱۱:۵٦:٤٠
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط