پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در نهمین همایش بین‌المللی مدیریت سبز ؛

نشان سبز مدیریت اروپا نصیب لیزینگ اقتصادنوین شد

نیوزبانک- شرکت لیزینگ اقتصادنوین موفق شد تا جوایز «مدیریت سبز»و «دفتر کار سبز» نهمین همایش بین المللی مدیریت سبز و هشتمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی را از هیات رییسه جامعه مدیریت سبز اروپا دریافت کند.

شرکت لیزینگ اقتصادنوین موفق شد تا جوایز «مدیریت سبز»و «دفتر کار سبز» نهمین همایش بین المللی مدیریت سبز و هشتمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی را از هیات رییسه جامعه مدیریت سبز اروپا دریافت کند.

به گزارش نیوزبانک، محمدکاظم، مدیرعامل لیزینگ اقتصادنوین در این همایش در سخنانی گفت: در این شرکت به تبعيت از استراتژي بانک اقتصادنوين ياد گرفتهايم و باورمان شده است که "فرهنگ مسووليتپذيري اجتماعي» يک توصيه صرفا اخلاقي نيست، بلکه تکليفي است که سازمانها و بنگاههاي امروزي موظف هستند براي پايدار کردن کسب و کار خود استراتژي و برنامههاي عملياتي خود مبتني بر تغيير نگرش جامعه را به سوي اهداف و راهبردهايي حرفهاي خود هدايت کنند.

وی افزود: وقتی سخن از "مسوولیتپذیری اجتماعی" میشود، غالبا این مفهوم صرفا در حوزه گسترش و توسعه و ارتقای فرهنگ و اخلاق توصیه و تجزیه و تحلیل میشود، در حالی که دستاوردهای مهم آن در حوزههای رشد و توسعه اقتصادی برای ارتقای رفاه اجتماعی نادیده گرفته میشود.

وی با تشريح علل موفقيت پروژه مسووليتپذيري اجتماعي در شرکت ليزينگ اقتصادنوين در توضيح مفهوم "مسووليتپذيري اجتماعي" گفت: در جهان کسب و کار امروز حوزه منافع اقتصادي در دو بخش "مسووليتپذيري اجتماعي" و "پاسخگويي" بنگاههاي اقتصادي از مرزهاي درون سازماني فرا رفته و رويکردهاي ملي، منطقهاي و جهاني بخود گرفته است و سازمانهاي کوچک و بزرگ را در برابر اين سوال قرار داده است که: کسب و کار شما به چه ميزان در خدمت رفع چالشهاي اقتصادي و رفاه اجتماعي قرار دارد؟! به معناي ديگر موضوع حاکميت سازماني به مفهوم "حاکميت شرکتي" و "شرکت شهروند مسئول" در مسير اثر بخشي فعاليتهاي آن در ارتقاي رفاه اجتماعي تغيير هويت داده است.

مديرعامل ليزينگ اقتصادنوين افزود: در حاکميت سازماني، ذينفعهاي ما سهامداران، مشتريان و کارکنان هستند، اما در شرکت شهروند مسوول، آحاد جامعه نيز بعنوان ذينفع مورد توجه قرار ميگيرند، در واقع هويت سازماني ما در هر کسب و کاري در فرآيندهاي عملياتي و مباني تعهدات از توجه خاص به مشتريان خود، به حوزههاي ارزش آفريني بر مبناي "انسان محوري" و با رويکرد حمايت از حقوق توليد کنندگان، مصرف کنندگان، مخترعان، کارآفرينان، ايدهپردازان و همه بخشهاي انساني جامعه را در بر ميگيرد و در اين عرصه بطور طبيعي نگرش مردم نسبت به اثربخشي دستاوردهاي کارخانه اي که دارو، مواد غذايي، خدمات بهداشتي و درماني ارائه ميکند با بنگاههايي که توليد کننده سيگار يا آلوده کننده محيط زيست هستند، کاملاً متفاوت و به طور طبيعي با واکنشهاي گوناگون مردم و مشتريان روبه رو است.

کاظم، اصول و مباني مسئوليتپذيري اجتماعي را در يک شرکت شهروند مسوول، احترام به حقوق همه انسانها، نهادينه کردن فضايل اخلاقي با اهداف ترويج و تقويت ارزشهاي اخلاقي براي ارزش آفريني، شفافيت در فرآيندهاي عملياتي، تکريم منافع اجتماعي و ملي، احترام به حاکميت قانون، تعهد به افزايش مشارکت در توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي، توجه به شيوههاي مصرف از منابع ملي بويژه در بخشهاي سرمايههاي ملي و منابع زيست محيطي عنوان کرد و بکارگيري آنها را در برنامه اقتصادي با رويکرد ارتقاي رفاه اجتماعي براي هر سازمان و بنگاهي امري ضروري دانست.

مديرعامل ليزينگ اقتصادنوين ادامه داد: توانمندسازي منابع انساني براي پذيرش مسووليت اجتماعي، يکپارچهسازي فرآيندهاي عملياتي کسب و کار در پيوند با رفع چالشهاي اجتماعي و ارتقاي رفتار مسئوليتپذيري و پاسخگويي به آحاد جامعه در سازمانها و موسسات شهروند مسئول موجب خوشنامي، توليد با کيفيت، تحويل به موقع، مناسب شدن قيمت ها و رونق اقتصادي و افزايش فروش و سودآوري کسب و کار دانست.

وي با تشريح و توضيح نمونههاي آماري کوششهايي که در اين زمينه در شرکت ليزينگ اقتصادنوين صورت گرفته و به پايدار ساختن خوشنامي و سودآوري از طريق تلاش و پشتکار مداوم براي توسعه فرهنگ کسب فضايل اخلاقي و در راس آنها خدمت صادقانه به افراد جامعه، وفادار ماندن منابع انساني به اصول و مباني مسووليتپذيري اجتماعي، تربيت افراد متخصص و حرفهاي در شرکت پرداخت و استراتژيهاي مصارف و منابع کسب و کار در صنعت ليزينگ و تولد "ليزينگ سبز" و عملياتي کردن برنامههاي آن را نمونهاي از درک صحيح مفهوم مسووليتپذيري اجتماعي در اين شرکت دانست که در سه بخش دفتر کار سبز با بهينهسازي فرآيندهاي مصرف آب، برق، گاز، کاغذ و … مديريت سبز با رويکرد هدايت فعاليتهاي اصلي شرکت به سوي پذيرش مسووليت شرکتي و شرکت شهروند مسوول در طرح نوسازي و بازسازي ناوگان حملونقل جادهاي کشور و در نهايت مشارکت در فعاليتهاي حمايتي براي رفع چالشهاي اجتماعي با تاسيس مؤسسه خيريه همياران مهربان نوين را با ارائه آمار و دستاوردهاي حاصل از آن توضيح داد

منبع:
تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۲۹ ٠۱:۲٦:٤٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!