پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دخالت بانک مرکزی چین در بازار ارز

نیوزبانک- کاهش میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی نشان می دهد که این بانک به طور فعال در حال دخالت در بازار ارزهای خارجی است تا میزان کاهش ارزش رنمینبی را محدود کند.

کاهش میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی نشان می دهد که این بانک به طور فعال در حال دخالت در بازار ارزهای خارجی است تا میزان کاهش ارزش رنمینبی را محدود کند.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از صدای اقتصاد، بانک مرکزی چین انقلابی کامل را در سیاست گذاری پولی این کشور در سال گذشته به اجرا گذاشت که اطلاعات مربوط به آن به تازگی منتشر شده است. با این سیاست، رهبران چین ابزارهایی را ابداع کرده اند تا پاسخگوی فراهم آوردن پول در وضعیت کاهش شدید جریان ورودی سرمایه باشد.
به گزارش روزنامه فایننشیال تایمز، در اغلب مواقع دهه گذشته، چالش اصلی بانک مرکز چین که نقش بانک مرکزی چین را بازی می کند، این بود که با جریان عظیم ارزهای خارجی به داخل چین، مانع رشد خروج پول از داخل شود. اما حالا وضعیت برعکس شده است؛ این نهاد باید راههای جدیدی برای تزریق سرمایه پیدا کند تا شکاف بین جریان عظیم ورودی و جریان میانه خروجی را پر کند.
آخرین گزارش بانک مرکزی چین درباره سیاستهای پولی این کشور، نشان می دهد که خلق پول پایه از طریق خریدهای ارز خارجی توسط بانک مرکزی، در سال گذشته میلادی ۶۴۰ میلیارد رنمینبی بوده که نسبت به خرید ۲.۱ هزار میلیارد رنمینبی سال ۲۰۱۳، بسیار کاهش داشته است.
اما بر عکس، ابزارهای سیاستگذاری پولی شامل عملیات بازار آزاد و دیگر شکلهای استقراض بانکهای تجاری از بانک مرکزی چین، به اندازه تزریق ۲ هزار میلیارد رنمینبی در سال گذشته بوده که از ۱۰۰ میلیارد رنمینبی در سال ۲۰۱۳، بسیار بیشتر است.
گزارش بانک مرکزی چین نوشته است: «تغییری در مسیر فراهم کردن پول پایه به وجود آمده است.»
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز در شش ماه گذشته به ۱۵۵ میلیارد رنمینبی کاهش یافته در صورتی که در دوره مشابه در ساله ۲۰۱۳، ۱.۴ هزار میلیارد رنمینبی بوده است. این نشان می دهد که سرمایه گذاران رنم ینبی را با ارزهای خارجی جایگزین کرده اند.
کاهش میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی نشان می دهد که این بانک به طور فعال در حال دخالت در بازار ارزهای خارجی است تا میزان کاهش ارزش رنمینبی را محدود کند. چنین دخالتهایی همچنین باعث می شود که فراهم کردن پول داخلی با انقباض رو به رو شود و بانک مرکزی در نقش نهادی ظاهر شود که رنمینبی های خارج از سیستم بانکی را جذب و به جای آن دلار تزریق می کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۲۵ ۱۲:۲٨:۲٤

اخبار مرتبط