پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تا پایان دی‌ماه امسال

بانک‌ها ۳۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بافت فرسوده پرداخت کردند

نیوزبانک- آمارها نشان میدهد تا پایان دیماه امسال ۳۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بافت فرسوده توسط بانکها پرداخت شده که بانک مسکن از محل خط اعتباری مسکن مهر ۱۴۷۳ میلیارد تومان و سایر بانکها نیز ۲۵۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده اند.

آمارها نشان میدهد تا پایان دیماه امسال ۳۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بافت فرسوده توسط بانکها پرداخت شده که بانک مسکن از محل خط اعتباری مسکن مهر ۱۴۷۳ میلیارد تومان و سایر بانکها نیز ۲۵۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از تسنیم، بررسی آمار مربوط به پرداخت تسهیلات در بافتهای فرسوده توسط بانک مسکن از محل خط اعتباری طرح مسکن مهر حکایت از آن دارد که در مرحله اول برای 783 واحد تسهیلات پرداخت شده، مرحله دوم به 2478 واحد تسهیلات، در مرحله سوم به 78 هزار و 9716 واحد تهسیلات پرداخت شده و در مرحله چهارم تسهیلات به هیچ واحدی پرداخت نشده است.

جمع تسهیلات پرداخت شده بافت فرسوده از محل خط اعتباری مسکن مهر 1473 میلیارد و 682 میلیون تومان تا پایان دیماه امسال بوده است.

این در حالی است که سایر بانکها نیز در بخش بافت فرسوده تسهیلاتی را در چهار مرحله پرداخت کردهاند. بر این اساس در مرحله اول تسهیلات به 212 هزار و 125 واحد، مرحله دوم تسهیلات به 167 هزار و 272 هزار، مرحله سوم تسهیلات به 83 هزرا و 373 و مرحله چهارم تسهیلات به 92 هزرا و 703 واحد پرداخت شده است.

در مجموع سایر بانکها 2502 میلیارد و 727 میلیون تومان تسهیلات برای نوسازی بافتهای فرسوده پرداخت کردهاند.

به گزارش تسنیم، تا پایان دیماه امسال مرحله چهارم تسهیلات مسکن مهر به یکمیلیون و 377هزار و 205 واحد پرداخت شده است. مطابق آمار منتشر شده جمع تسهیلات پرداخت شده مسکن مهر تا پایان دیماه سال جاری در چهار مرحله 37هزار و 539 میلیون و 714 تومان بوده است.

بر این اساس در شهرهای کمتر از 25هزار نفر جمعیت مرحله اول تسهیلات ساخت برای تعداد 3318هزار و 7471 واحد پرداخت شده، مرحله دوم تسهیلات ساخت به 318هزار و 893 واحد، مرحله سوم تسهیلات به 295هزار و 882 واحد و در نهایت مرحله چهارم تسهیلات ساخت به 257هزار و 576 واحد پرداخت شده است.

در شهرهای بالای 25هزار نفر جمعیت مرحله اول تسهیلات ساخت به یکمیلیون و 181هزار و 710 واحد، مرحله دوم تسهیلات ساخت به یکمیلیون و 136هزار و 697 واحد، مرحله سوم تسهیلات یکمیلیون و 41هزار و 559 واحد و مرحله چهارم تسهیلات به 891هزار و 643 واحد پرداخت شده است.

در شهرهای جدید نیز مرحله اول تسهیلات ساخت مسکن مهر به 396هزار و 776 واحد، مرحله دوم تسهیلات به 374هزار و 547 واحد، مرحله سوم تسهیلات به 317هزار و 715 واحد و مرحله چهارم تسهیلات مسکن مهر به 227هزار و 986 واحد پرداخت شده است.

مجموعاً در کل کشور مرحله اول تسهیلات مسکن مهر به یکمیلیون و 916هزار و 957 واحد، مرحله دوم تسهیلات به یکمیلیون و 830هزار و 137 واحد، مرحله سوم تسهیلات به یکمیلیون و 655هزار و 156 واحد و مرحله چهارم تسهیلات مسکن مهر به یکمیلیون و 377هزار و 205 واحد پرداخت شده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۲٤ ۱۱:۵٨:۱۹

اخبار مرتبط