پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

باحضورمدیرعامل بانک قوامین؛

سومین گردهمایی سراسری مسئولین روابط عمومی بانک قوامین برگزار شد

نیوزبانک-روابط عمومی در سازمان های پیشرو بالاترین نقش را در راه کارهای مدیریتی ایفا می کند.

روابط عمومی در سازمان های پیشرو بالاترین نقش را در راه کارهای مدیریتی ایفا می کند.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، سومين گردهمايي سراسري مسئولين روابط عمومي بانك با حضور احمدرضا خطيبي مديرعامل بانك، حميد موفق مدير كل حوزه رياست و رئيس اداره روابط عمومي، معاونين روابط عمومي و روساي دواير اداره مركزي و مديريت شعب استان ها با هدف تبيين برنامه هاي سال 94 با تاكيد بر راهبردهاي نوين ارتباطي در تحقق اهداف بانك به مدت دو روز در مجتمع فرهنگي، ورزشي پاس قوامين برگزار شد.
در آغاز به كار اين همايش مديرعامل بانك با اشاره به نقش مهم روابط عمومي در ايجاد فرايند ارتباط دوسويه در بانك و جايگاه مهم آن در تحقق اهداف خاطرنشان كرد: امروزه روابط عمومي در سازمان ها نقش مهمي در پيشبرد اهداف در بخش درون و برون سازمان دارند و بايد در ارائه راه كارهاي مديريتي ايفاء نقش نمايند.
وي تاكيد كرد: هر چند روا بط عمومي در چارچوب عملي وظايف رايج و تعريف شده يي دارد كه شايد نتواند از آن تخطي كند. اما جايگاه و نقش آن در مناسبات اجتماعي و اقتصادي از اهميت بسياري برخوردار است.
خطيبي هدف گذاري و تبيين راهبردها، روش شناسي، مديريت تغيير، برنامه ريزي در چارچوب اهداف بانك، اهميت به تبليغات هدفمند، بهره گيري از نقطه نظرات مخاطبان و مشاوره به مديران در تصميمات سازماني را از جمله وظايف و مسئوليت هاي روابط عمومي دانست.
مديرعامل بانك ضمن قدرداني از تلاش هاي انجام شده در امور روابط عمومي در بانك از مديران و روساي دواير روابط عمومي خواست اهميت جايگاه خود را بيشتر بدانند و با علم و عمل در راستاي اهداف تعريف شده گام بردارند.
بر پايه همين گزارش موفق رئيس اداره روابط عمومي نيز طي سخناني به اهميت و جايگاه روابط عمومي در بانك اشاره و بر بهره گيري از تكنيك ها و ابزارهاي ارتباطي جهت تدوين برنامه ها تاكيد كرد و خاطرنشان نمود: همكاران روابط عمومي مي بايستي خدمت را نه فقط براي سازمان بلكه بر مبناي نيازهاي مخاطبان در برنامه كاري خود داشته باشند.
موفق هم چنين با قدرداني از عملكرد نمايندگان و مسئولين روابط عمومي در مديريت استان ها برنامه ريزي تبليغاتي و ارتباطي بر مبناي شرايط اقليمي و استاني و در راستاي اهداف كلان بانك در سال آتي را يك ضرورت دانست و بر همكاري و هم انديشي بيش از پيش همكاران در اين زمينه تاكيد كرد.
در اين گردهمايي دكتر ابدالي معاونت طرح و برنامه بانك نيز با حضور در جمع مسئولين روابط عمومي در سخناني تصريح كرد: در ذكر اهميت جايگاه روابط عمومي هر سازمان بايد گفت كه روابط عمومي چشم و گوش و مغز متفكر سازمان است، نماي سازمان را به مشتريانش و نيازمندي هاي مشتريان را به سازمان نشان مي دهد.
وي در اين گردهمايي ضمن تقدير از عملكرد دلسوزانه مسئولين روابط عمومي بر ضرورت ارتقاء جايگاه سازماني آنان تاكيد كرد.
اين گزارش هم چنين حاكي است: تشريح مباحث تخصصي و در دستور كار روابط عمومي بانك از جمله بازاريابي، تبليغات و ارتباطات از ديگر برنامه هايي بود كه در اين گردهمايي ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۱٨ ۱٤:٣٨:٠٣
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط