پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

فرانک سوئیس یورو را پایین کشید

نیوزبانک-طی هفته های اخیر بحران یورو بسیار جدیتر شده است به گونهای که ارزش سایر ارزها روز به روز در حال افزایش است و قیمت یورو به کمترین میزان خود در 11 سال گذشته رسیده است.

طی هفته های اخیر بحران یورو بسیار جدیتر شده است به گونهای که ارزش سایر ارزها روز به روز در حال افزایش است و قیمت یورو به کمترین میزان خود در 11 سال گذشته رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل ازبنکر، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا بخصوص آلمان معتقدند ترکیب یوروی ضعیف و نفت ارزان، اقتصاد را به سمت جلو میبرد. اما این موضوع قطعاً برای کشورهای صادرکننده صدق خواهد کرد و سایر کشورهای اتحادیه اروپا که واردکننده هستند قطعاً کاهش قیمت یورو باعث افزایش رکود در کشورشان میشود. فاصله گرفتن از سیاست ریاضتی برخی از کشورهای اتحادیه اروپا بخصوص یونان که این روزها انتخابات را پشت سر گذاشته است و مردم آن کشور خواهان ختم سیاست ریاضتی خود شدهاند یکی از عواملی است که کارشناسان در کاهش قیمت یورو بیاثر نمیدانند. دولت جدید یونان اعلام کرده است به دنبال بخشودگی بخشی از بدهیهای خود است و از سویی برای پایان دادن به سیاست ریاضتی میخواهد از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول وام بگیرد. این گفتهها باعث شد کشورهای پرتغال و اسپانیا هم برای آنکه اقتصادشان از بحران خارج شود، این روزها به راه حل دوم یونان یعنی گرفتن وام روی بیاورند. ایتالیا و فرانسه هم به چنین نتیجهای رسیدهاند.
در مورد چرایی کاهش ارزش یورو، شاهین شایان آرانی تحلیلگر اقتصادی کاهش ارزش یورو را مرتبط با یونان و سیاستهای آن نمیداند. وی اعتقاد دارد که اقدام اخیر بانک مرکزی سوئیس در ادامه ندادن سیاست نرخ ارز ثابت برای تبدیل فرانک به یورو در کاهش ارزش یورو اثر گذاشت. با مستقل شدن فرانک سوئیس و خارج شدن یورو از بانک مرکزی آن کشور به یکباره قیمت یورو افت کرد. وی افزود: در حالی که ارزش یورو کاهش یافت سایر ارزها مانند دلار، فرانک سوئیس و پوند افزایش یافت. مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم با دیدن سیر نزولی قیمت یورو ارزهای خود را فروختند و به جای آن دلار، پوند و فرانک سوئیس خریداری کردند. عرضه زیاد یورو مجدداً قیمت آن را کاست. شایان آرانی اذعان داشت: برای آنکه قیمت یورو با تنزل بیشتری روبهرو نشود رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرد: 550 میلیارد یورو اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا به فروش خواهد رسید. همچنین قرار شد نرخ سود سپرده به یورو در بانکهای اتحادیه اروپا افزایش پیدا کند. با این اتفاق انگیزه برای خرید یورو افزایش خواهد یافت اما نگرانیهایی وجود دارد که افزایش نرخ سود عامل ایجاد تورم شود. وی تأکید کرد: کاهش ارزش یورو و قیمت نفت تنها برای کشورهایی از اتحادیه اروپا مناسب است که صادرکننده کالا باشند که از دو بعد درآمدی و هزینهای برای آنها مطلوب است اما برای سایر کشورهای عضو که تعدادشان هم زیاد است کاهش یورو تأثیر منفی بر اقتصاد دارد و حتی ادامه دهنده رکود اقتصادی است. این تحلیلگر اقتصادی گفت: دلار و پوند به نسبت کاهش ارزش یورو قوی شدند اما این امر دلیل بر آن نیست که ارزش دلار در کشورمان افزایش پیدا کرده است. ارزش دلار در ایران رشدی نداشته است. به هر ترتیب بانک مرکزی اتحادیه اروپا برنامههای قوی و منسجمی برای جلوگیری از سقوط ارزش یورو دارد. این مجموعه درصدد است با جذب سرمایهگذاران مانع از افت بیشتر ارزش یورو شود. از سویی یان تچائو مدیر مؤسسه مطالعاتی کارنگی اروپا در بروکسل اعلام کرد: بی ثباتی در زمینه سیاسی در اروپا احتمالاً در سال 2015 نیز ادامه خواهد یافت، زیرا قرار است در اسپانیا و پرتغال نیز انتخابات برگزار شود. لذا ارزش یورو مجدداً کاهش خواهد یافت.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۱٨ ۱٠:٠۲:٠٨