پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

شوک آمریکایی به طلای جهانی

نیوزبانک-گزارشی که تمام بازارها در انتظار آن بودند، جمعه بعدازظهر منتشر شد تا در نتیجه آن طلا با سقوط و شاخص دلار و شاخصهای سهام ایالاتمتحده با صعود مواجه شوند. براساس آخرین گزارش وزارت کار آمریکا، میزان اشتغالزایی بزرگترین اقتصاد جهان در ژانویه 2015 بالاتر از انتظارها بوده است.

گزارشی که تمام بازارها در انتظار آن بودند، جمعه بعدازظهر منتشر شد تا در نتیجه آن طلا با سقوط و شاخص دلار و شاخصهای سهام ایالاتمتحده با صعود مواجه شوند. براساس آخرین گزارش وزارت کار آمریکا، میزان اشتغالزایی بزرگترین اقتصاد جهان در ژانویه 2015 بالاتر از انتظارها بوده است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از دنیای اقتصاد، اهمیت این گزارش در نشان دادن حفظ شتاب احیای اقتصاد ایالاتمتحده بود که طلا را به محدوده 1230 دلار کشاند. با سقوط بهای اونس در روز جمعه احتمال تحتتاثیر قرار گرفتن بازار سکه داخلی در امروز وجود دارد.

اشتغال آمریکا بلای بازار طلا


با اعلام آماربهتر از انتظار در گزارش اشتغالزایی ایالات متحده، قیمتهای بازارهای فلزهای گرانبها رو به سقوط،اما شاخص دلار و شاخصهای بازارهای سهام آمریکا رو به صعود گذاشتند. اونس فلز زرد با کاهش قیمت در دو روز ابتدای هفته، نیمه دیگر هفته را بیشتر به نوسان در محدوده 1260 دلار گذراند. این روند بیشتر در انتظار گزارش مهم وزارت کار آمریکا شکل گرفت، گزارشی که روز جمعه منتشر شد و طلا را با سقوط روبهرو کرد. اونس که در دو روز نخست هفته روی قیمتهای 1273 و 1260 دلار ایستاده بود، در روزهای سوم و چهارم به قیمتهای 1268 و 1264 دلار رسید.

چنان که پایگاه اینترنتی کیتکو نوشته رشد روز چهارشنبه عمدتا ناشی از «بیقراری معاملهگران در انتظار گزارش روز جمعه بود.» این رشد در واقع تحت تاثیر «جهش اصلاحی» پس از افزایش فشار فروش در روز سهشنبه رخ داد. افت و خیزهای اخیر باعث شده که قیمتها «بیقرار» باشند. افزایش قیمت روز چهارشنبه در حالی رخ داد که عوامل خارجی کاهشی مانند تقویت شاخص دلار و افت دوباره قیمتهای نفت خام وجود داشتند.اما ضعف نسبی طلا در چهارمین روز هفته هم باز ناشی از ادامه بیقراری انتظاری بازار بود. انتظار برای انتشار گزارش میزان اشتغالزایی آمریکا در ماه ژانویه در روز پنجشنبه نیز کاملا به چشم میآمد.
خرید طلا بهعنوان سرمایه امن هم در این روز کاهش یافت، امری که به کمک افزایش ریسکپذیری در بازارهای سهام رخ داد. البته کاهش روز پنجشنبه توسط عوامل خارجی افزایشی مانند تضعیف شاخص دلار و افزایش قیمتهای نفت محدود شد. گزارشهایی مبنیبر تلاش غرب برای واسطه گری میان روسیه و اوکراین و همچنین نرمش حزب «سیریزا» در یونان ریسکپذیری را در بازارهای سهام افزایش داده است. البته مورد دوم از روز پنجشنبه رو به کمرنگ شدن گذاشت؛ چراکه دراین روز اتحادیه اروپا موضع سختی مقابل خواستههای دولت آینده یونان گرفت. مواضع سخت اتحادیه اروپا باعث سقوط بازار سهام آتن و اوراق قرضه دولتی شد.اهمیت گزارش روز جمعه در این بوده و هست که روند کلی بزرگترین اقتصاد جهان را بهتر نشان میدهد. طلا روز جمعه تا پیش از انتشار گزارش وزارت کار آمریکا در همان محدوده 1260 دلار نوسان کاهشی داشت. این گزارش ساعت 5 بعدازظهر به وقت تهران منتشر شد که بر اساس آن در نخستین ماه سال 2015، 257 هزار شغل در اقتصاد ایالاتمتحده ایجاد شده و نرخ بیکاری با افزایشی جزئی به 7/5 درصد رسیده است.همچنین آمار اشتغالزایی ماههای نوامبر و دسامبر در بازبینیها با بهبود روبهرو شده است. میزان اشتغالزایی ژانویه بهتر از انتظارها بود. اونس پس از انتشار این گزارش رو به سقوط گذاشت و تا بهای 1232دلار پایین آمد. اونس پیش از انتشار این داده به قیمت 1265 دلار رسیده بود. هر اونس فلز زرد تا ساعت 8 بعدازظهر جمعه به قیمت 1232 دلار رسید، گرچه هماکنون که شما این خبر را میخوانید ممکن است قیمت متفاوتی بهعنوان قیمت نهایی روز ثبت شده باشد. اونس در حالی در اکثر مقاطع هفته کاری گذشته روند کاهشی داشت که در ژانویه 2015 رشد خوبی را برای خود رقم زده بود. طلا در ماه ژانویه 8/5 درصد رشد کرده و این مساله قیمت نهایی نخستین هفته کاری ماه فوریه را جذابتر میکند.

1423256762.jpg

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۱٨ ٠۹:٤٨:۵۵
کلمات کلیدی :