پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛

پیشنهاد تاسیس بانک کوچک تخصصی مسکن روی میز بانک مرکزی

نیوزبانک-مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ارائه پیشنهاد ایجاد بانک تخصصی منطقهای در حوزه مسکن به بانک مرکزی گفت:سازوکارهای قانونی ایجاد این بانکهای تخصصی در کشور وجود دارد و بلافاصله پس از بررسی بانک مرکزی امکان ایجاد این موسسات وجود دارد.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ارائه پیشنهاد ایجاد بانک تخصصی منطقهای در حوزه مسکن به بانک مرکزی گفت:سازوکارهای قانونی ایجاد این بانکهای تخصصی در کشور وجود دارد و بلافاصله پس از بررسی بانک مرکزی امکان ایجاد این موسسات وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از تسنیم، محمدهاشم بتشکن اظهار کرد: یکی از نهادهای مالی که می تواند هم مکانیسم تجهیز منابع را تقویت کند و هم اینکه تخصیص تسهیلات را به شکل منطقهای پوشش دهد ایجاد موسسه اعتباری تخصصی مسکن است. بهعبارت دیگر یک بانک کوچک تخصصی در هر منطقه راهاندازی میشود.

وی با بیان اینکه در همه جای دنیا چنین موسساتی را داریم، تصریح کرد: اگر بتوانیم این موسسات را ایجاد کنیم که بهصورت تخصصی فقط در حوزه مسکن فعالیت کرده و همچنین بتواند از هر جایی سپرده بگیرد ولی فقط در محدوده جغرافیایی تسهیلات بدهد باعث توازن منطقهای برای سپردهها به وجود آید.

وی افزود: تحقیقات معماری نشان داده که ساختوساز باید منطقهای باشد، به همین دلیل پیشنهاد دادهایم چنین موسساتی ایجاد شود و به فعالان و سازندگان همان منطقه متناسب با الگوهای بومی منطقه تسهیلات پرداخت کند.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بانک مرکزی در حال بررسی پیشنهاد ما در رابطه با تاسیس این بانکهای کوچک است از آماده بودن سازوکارهای قانونی مربوطه به این موسسات خبر داد و ابراز امیدواری کرد در یک فرصت معقول این پیشنهاد عملیاتی شود.

بتشکن یادآور شد: در قوانین کشور پیش بینی این موسسات چه در قالب موسسه اعتباری مسکن و چه در چارچوب شرکت پس انداز و تسهیلات منطقهای شده است و پس از بررسی بانک مرکزی بلافاصله میتوان این موسسات را با مشارکت بخش خصوصی و مردم ایجاد کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۱۵ ۱٠:٠۵:۱٣

اخبار مرتبط