پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخذ گواهینامه ISO٥٠٠٠١:٢٠١٤مدیریت انرژی توسط بانک صادرات

نیوزبانک-بانک صادرات در راستای استاندارد سازی و اصلاح الگو و فرآیند مصرف انرژی نسبت به استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO٥٠٠٠١:٢٠١٤ اقدام و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه از شرکت TUV INTERCERT المان گرفت.

بانک صادرات در راستای استاندارد سازی و اصلاح الگو و فرآیند مصرف انرژی نسبت به استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO٥٠٠٠١:٢٠١٤ اقدام و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه از شرکت TUV INTERCERT المان گرفت.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، این بانک در راستای ارتقاء و اصلاح الگوی مصرف و استانداردسازی فرایند مصرف انرژی نسبت به استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO٥٠٠٠١:٢٠١٤ اقدام و گواهینامه مربوطه از شرکت TUV INTERCERTالمان را پس از بررسی، تحقیق و اعمال تغییرات و اصلاحات در سیستم های خود اخذ نمود.
بر اساس این گزارش موفقیت یاد شده در راستای بهینه سازی مدیریت انرژی بوده و دستاوردهای همچون کاهش هزینه ها، افزایش بازده و بهره وری سیستم های تولیدی انرژی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت و نقش انرژی دربانک را به دنبال داشته است .
گفتنی است این بانک در راستای ارتقا و اصلاح سیستم های نظارتی و کمترلی خود موفق به اخذ گواهینامه استاندارد iso٥٠٠٠١:٢٠١٤ مدیریت کیفیت در بخش بازرسی شده است .
شایان ذکر است این بانک در جهت ارتقاء و اصلاح سیستم های نظارتی و کنترلی با انجام اصلاحات و تغییرات در بخش حسابرسی و بازرسی نسبت به استقرار استاندارد ISO٩٠٠١:٢٠٠٨مدیریت کیفیت شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۱۱ ۱۲:٣۲:۱۹
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط