پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی کارفرمایان در بودجه 94

نیوزبانک-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیان سیاستهای اشتغالی دولت برای سال آینده گفت: بخشودگی جرایم کارفرمایان یکی از سیاستهای اشتغالزایی دولت برای سال آینده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیان سیاستهای اشتغالی دولت برای سال آینده گفت: بخشودگی جرایم کارفرمایان یکی از سیاستهای اشتغالزایی دولت برای سال آینده است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از تسنیم، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه کارگاه آموزشی سیاستگذاری و مداخله برای اشتغال پایدار در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه اشتغال ناشی از تحرک بالا است گفت: برای سال آینده رشد 3 درصدی خواهیم داشت اما نباید منتظر افزایش رشد بالا برای ایجاد اشتغال باشیم بلکه باید با ظرفیت شناسی در سراسر استانها و توانمند کردن افراد را در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ایجاد اشتغال در بخش پتروشیمی برای هر شغل دو میلیارد تومان هزینه و در سایر شغلها به ازای ارزش دفتری هر شغل 250 میلیون تومان و ارزش روزانه 850 میلیون تومان هزینه بر است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه از محل هدفمندی برای ایجاد اشتغال در بودجه 94 خبر داد و گفت: نزدیک به سه هزار میلیارد تومان را در بخش تقویت صنعت، کشاورزی وصنایع تولیدی به کار خواهیم گرفت.

ربیعی از دستور جلسه جدید شورای عالی کار خبر داد و گفت: در جلسه آینده شورا حمایت سیستم بانکی از بنگاههای کوچک و خرد را در دستور کار داریم. یعنی تسهیلات بانکی اگر در گذشته به بنگاههایی داده میشد که بدهی داشتند اکنون در قالب این دستور جلسه قصد داریم به تعامل بهتر سیستم بانکی و بنگاههای خرد و کوچک بپردازیم.

وی در ادامه با اشاره به طرح تکاپو برای اشتغالزایی گفت: شناسایی ظرفیتهای استانی و تمرکز برای ایجاد اشتغال در کنار توانمندسازی کارجویان فاقد مهارت را دنبال خواهیم کرد. این طرح را در هفت استان آغاز کرده و اکنون در حال شناسایی سایر ظرفیتهای استانی باهمکاری سازمان فنی و حرفهای و صندوق مهر امام رضا هستیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نظام آموزش سیار فنی و حرفهای در سراسر استانها میتواند به شناسایی ظرفیتها سامان دهد گفت: یکی از علائم ایجاد اشتغال کاهش پرداخت بیمه بیکاری است. در حال حاضر با تحرکاتی که در بازار کار ایجاد شده از ریزش 230 هزار شغل جلوگیری شد و بیش از 400 هزار بیمه شده جدید نشان از ایجاد اشتغال جدید است.

ربیعی با بیان اینکه 200 هزار نفر از طریق ادارات کاریابیها برای شغل معرفی شدهاند، گفت: 80 درصد از این جامعه آماری مشغول کار شدهاند.

*بخشودگی جرایم کارفرمایان در بودجه 94

وی به بخشودگی جرایم کارفرمایان در بودجه 94 اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادات ما برای حمایتهای بیمهای کارفرمایان بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی بود. از این طریق میتوانیم در بازار اشتغال تحرک جدیدی ایجاد کنیم. صد هزار نفر از طریق حمایتهای بیمهای و معافیتهای جریمهای توانستند مشغول کار شوند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: بسیاری از کارفرمایان استقبال میکنند جرایم آنها بخشیده شود و از این طریق افراد ثبت نام شده در کاریابیها را به کار گیرند.

ربیعی با باین اینکه بحث کمک به بیمههای کارگاههای کمتر از 5 نفر را در دستور کار داریم گفت: با سیاستهای تشویقی کارفرمایان به دنبال ایجاد تحرکی بزرگ در بازار اشتغال هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی ایجاد شغل در سال 94 تا چه اندازه است گفت: سالیانه نیازمند ایجاد 800 هزار شغل هستیم با وجود بدشانسیهای مختلف در کاهش قیمت نفت اما دولت با استفاده از ظرفیتهای داخلی برنامهریزیهایی را برای سال آینده دارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۱۱ ۱۲:۲٦:۵۲