پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ورود سرمایه‌های خارجی به آمریکا یک سوم شد

نیوزبانک-میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا طی سال ۲۰۱۴ به یک سوم سال ۲۰۱۳ کاهش یافت و این کشور به جایگاه سومین کشور جهان از نظر میزان جذب سرمایه های خارجی سقوط کرد.

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا طی سال ۲۰۱۴ به یک سوم سال ۲۰۱۳ کاهش یافت و این کشور به جایگاه سومین کشور جهان از نظر میزان جذب سرمایه های خارجی سقوط کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از آنکتاد، به دلیل شکنندگی اقتصاد جهانی، نامشخص بودن سیاست ها و ریسک های ژئوپلتیک، در سال 2014، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان با 8 درصد کاهش به 1.26 تریلیون دلار رسید. بخش اعظمی از این کاهش ناشی از کاهش سرمایه گذاری در آمریکا بود.

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته با 14 درصد کاهش به 511 میلیارد دلار رسید که عمدتا ناشی از کاهش سرمایه گذاری در آمریکا بود. میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا به 267 میلیارد دلار رسید که 13 درصد نسبت به سال 2013 افزایش داشت، اما همچنان یک سوم سرمایه گذاری سال 2007 بود.

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال گذار به بیش از نصف کاهش یافت و به 45 میلیارد دلار رسید که ناشی از درگیری های منطقه ای، تحریم ها علیه روسیه و چشم انداز رشد منفی بود که سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری منصرف ساخت.

اقتصادهای در حال توسعه شاهد رسیدن میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی خود به رقم بی سابقه 700 میلیارد دلار بودند که 4 درصد بالاتر از سال 2013 بود و 56 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان را تشکیل می داد. در سطح منطقه ای، میزان سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه آسیایی افزایش یافت، در آفریقا ثابت ماند و در آمریکای لاتین کاهش داشت.

در سال 2014 چین با 3 درصد افزایش بزرگترین پذیرنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی بود. چین در این سال 128 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد. هنگ کنگ با جذب 111 میلیارد دلار سرمایه خارجی در جایگاه دوم از این نظر قرار گرفته است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا طی سال 2014 به شدت کاهش یافته و به یک سوم میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2013 رسیده است. بر این اساس آمریکا به رتبه سوم بزرگترین کشورهای پذیرنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی سقوط کرده است.این کشور در سال 2014 تنها 86 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است. در بین 5 کشوری که بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را شاهد بوده اند، 4 کشور در حال توسعه هستند.

کاهش چشم انداز رشد اقتصاد جهانی، شکنندگی بازارهای ارز و کالا و بالا رفتن ریسک های ژئوپلتیک تاثیری منفی بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آینده خواهد داشت. از سوی دیگر، تقویت رشد اقتصادی در آمریکا، افزایش تقاضا به دلیل کاهش قیمت نفت و سیاست پولی انبساطی حوزه یورو در کنار افزایش اقدامات آزاد سازی و ترویجی تاثیری مثبت بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد داشت.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۱۱ ٠٠:۲٣:۲٦

اخبار مرتبط