پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دکتر ابراهیمی در همایش سراسری بازاریابی و تبلیغات بانک انصار:

بومی سازی مباحث علمی بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی، نیاز مبرم کشور است

نیوزبانک-حضوردکترابراهیمی مدیرعامل بانک انصار که در نخستین همایش سراسری بازاریابی و تبلیغات این بانک سالن همایش مجتمع لواسانات برگزارشد.

حضوردکترابراهیمی مدیرعامل بانک انصار كه در نخستین همایش سراسری بازاریابی و تبلیغات این بانک سالن همایش مجتمع لواسانات برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، دکترابراهيمي در آغاز از اداره کل بازاريابي و تبليغات بانک انصار به خاطر نقش برجستهاش در پيشبرد سياست هاي تحولي و نيل به اهداف بانک، ابراز رضايت کرد و با تأکيد بر ضرورت بومي سازي دستاوردهاي نظري کشورهاي پيشرفته در صنعت بازاريابي، تبليغات و روابط عمومي گفت: بومي سازي به معناي استفاده اثربخش از دستاوردهاي نظري در حوزه هاي يادشده است تا به واسطه اين دستمايههاي علمي، اثربخشي فعاليت ها تضمين، بهره وري افزايش، رضايت مشتريان تأمين و ضمن توسعه ظرفيت هاي رقابتي، دانش نظري اين حوزه در خدمت پيشرفت عملي سازمان ها و موسسات و شرکت ها قرارگيرد.

مديرعامل بانک انصار سپس به ضرورت بهبود تصوير ذهني مردم، سهامداران، مشتريان وذينفعان از بانک پرداخت و از اداره کل بازاريابي و تبليغات خواست تا با استفاده از همه امکانات و پشتوانه هاي علمي اين وظيفه خطير را با اطمينان از نتايج مطلوب و توجه به بازخوردها انجام دهد.

نائب رييس هيئت مديره بانک پس از آن به راهبرد کليدي حضرت امام خميني(ره) در زمينه تبليغات اشاره کرد و ضمن تأکيد بر لزوم نقد عملکرد و پرهيز از خودشيفتگي ضمن استفاده از عبارت امام راحل مبني بر اين که «سلاح تبليغات برنده تر از سلاح جنگ است» افزود: لازم است که به منظور تحقق زنجيره ارزش فعاليت هاي تبليغاتي بانک انصار با فرايندهاي بازاريابي و روابط عمومي هماهنگ و هم افزايي داشته باشد.

دکتر آيت اله ابراهيمي در ادامه به نقش روابط عمومي در هدايت افکارعمومي و لزوم سياستگذاري مبتني بر اطلاع رساني شفاف در بانک انصار پرداخت و دست اندرکاران اين حوزه را به توجه به اهميت فرايندهاي اعتمادسازي فراخواند و اضافه کرد: روابط عمومي نقشي تعيين کننده در ايجاد تصوير واقعي و مطلوب از يک سازمان دارد که اين امر مستلزم فعاليت هاي اعتمادساز، اطلاع رساني شفاف و رعايت استانداردهاي حرفه اي است.

مديرعامل بانک انصار سپس ضمن تأکيد بر خلاقيت و جذابيت در توليد محصولات و محتواي تبليغاتي از مسئولان بازاريابي در استان هاي کشور خواست که اقتضائات منطقه اي و بومي خاص خود را در اجراي برنامه هاي تبليغي، اطلاع رساني و بازاريابي درنظربگيرند و منطبق با شرايط و نيازها و شناخت عميق مخاطبان، هوشمندانه عمل کنند.شايان ذکر است که در آغاز اين برنامه، آقاي سيدحميدخالقي مديرکل بازاريابي و تبليغات بانک انصار به شرح عملکرد اين اداره و برنامه هاي آينده اش در پيشبرد اهداف بانک انصار پرداخت.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/٠۹ ۱۱:٣۹:٤٧