پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

فشار یکی از اعضای کمیسیون بودجه مجلس به زنگنه برای مناصب دولتی

نیوزبانک-یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توانسته با ارتباطات وسیع، بستگان و آشنایان خود را که هیچ گونه تجربه و سابقه مدیریت اجرایی ندارند در پست های کلیدی مدیریتی بگمارد.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توانسته با ارتباطات وسیع، بستگان و آشنایان خود را که هیچ گونه تجربه و سابقه مدیریت اجرایی ندارند در پست های کلیدی مدیریتی بگمارد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از نفت ما، این نماینده مجلس که به دلیل حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق روابط نزدیکی به زنگنه برقرار کرده به گماردن آشنایان خود به پستهای کلیدی اکتفا نکرده و فشارهایی را نیز اخیرا به وزیر نفت برای استخدام یکی از آشنایان خود در یکی از پستهای مدیریتی کلیدی وزارت نفت وارد آورده است.

سایت نفت ما به زودی اسامی افرادی که با سفارش این نماینده مجلس در حوزه نفت مسئولیت گرفته اند همراه با پست های کلیدی کسب شده توسط آنها را همراه با فعالیتهای جدید این نماینده مجلس منتشر خواهد کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/٠٧ ۱٤:٣۲:۵۹
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط