پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یارانه نقدی این افراد قطع می شود

نیوزبانک- قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد ابتدا از حقوق بگیران دولتی و به تدریج از سایر خانوارهای بی نیاز آغاز خواهد شد، گفت: منابع حاصل از حذف یارانه اقشار پردرآمد قطعاً به صنعت و تولید تزریق میشود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد ابتدا از حقوق بگیران دولتی و به تدریج از سایر خانوارهای بی نیاز آغاز خواهد شد، گفت: منابع حاصل از حذف یارانه اقشار پردرآمد قطعاً به صنعت و تولید تزریق میشود.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل ازفارس، ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون یارانه اقشار ثروتمند با وجود الزام قانون و اعلام رسمی دولت حذف نشده است، اظهار داشت: به دنبال الزام حذف یارانه اقشار پردرآمد برنامهریزیهایی انجام شده و افرادی هم شناسایی شدهاند.
وی افزود: این یارانهها باید به سمت اقشار ضعیف تولید و صنایع که اشتغال را به دنبال دارد تزریق شود، بنابراین با توجه به پیشبینیها و بررسیهایی که در دولت انجام شده، یارانه ثروتمندان قطع خواهد شد.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در مجلس هم لایحهای با عنوان رفع موانع تولید با پیگیریهای دولت در حال تصویب است، گفت: این لایحه در زمینه افزایش تولید و اشتغال اثرگذار خواهد بود، از طرفی هم با حذف یارانه اقشار ثروتمند قاعدتاً باید این منابع به سمت تولید تزریق شود.
فیروزآبادی در پاسخ به این سؤال که با گذشت بیش از یکونیم سال از عمر دولت یازدهم، آیا افرادی برای حذف یارانه شناسایی شدهاند، یا خیر و اینکه در مرحله اول چه تعداد حذف خواهند شد، گفت: در این مورد عدد قطعی نمیتوان اعلام کرد، اما طبق برنامهریزی، ابتدا از مقامات و مسئولان کشور که حقوق دولتی دریافت میکنند، حذف یارانهها آغاز خواهد شد.
وی گفت: یارانه اقشار ثروتمند به تدریج از دیگر افراد و خانوارهای بینیاز حذف میشود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/٠٧ ۱٠:۱۹:۱٧

اخبار مرتبط