پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک کشاورزی،

کسب رتبه نخست پوشش بیمه ای محصولات زراعی کشور توسط استان خوزستان

نیوزبانک-استان خوزستان رتبه نخست پوشش بیمه ای محصولات زراعی درکشور را کسب کرد.

استان خوزستان رتبه نخست پوشش بیمه ای محصولات زراعی درکشور را کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،به منظور ایجاد امنیت خاطر وپوشش حمایتی لازم ،از ابتداي سال زراعی 94-93 تاکنون بیش از 750 هزار هکتار از اراضي زراعی كشت دیم و آبی پاييزه استان خوزستان، تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است كه اين امرمنجر به كسب رتبه نخست توسط اين استان درسطح كشورشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/٠٦ ۱۲:۲۹:۵۹
کلمات کلیدی :